Od 28.02.2022
STAŁY KONFESJONAŁ
poniedziałek - piątek
10:00-12:00
15:00-17:00 (oprócz dni od­wie­dzin dusz­pas­ter­skich)
poniedziałek - piątek
11:00-12:00
15:00-15:40

UWAGA!
W Wielki Piątek KANCELARIA PARAFIALNA nieczynna.
Uwaga!
Godzina Święta 11.04.2024 - patrz: ogłoszenia parafialne
Pieśni na Godzinę Świętą 9.05.2024
UWAGA!
Od 27.06 na czas wakacji Msze św. w dni powszednie
o 7:00 i 18:30
(patrz: Porządek nabożeństw).
UWAGA!
Na czas ferii (od 29.01 do 9.02) W lipcu i w sierpniu Od 9 do 13 stycznia 2 i 3 maja Na czas wakacji Od 27.06 na czas wakacji Do 15.09.2013 Od poniedziałku 2 listopada do odwołania 25, 26 i 27 grudnia W okresie ko­lę­do­wym (od 28.12.2023 do 12.01.2024) dyżury w STAŁYM KONFESJONALE są zawieszone. Spowiedź św. pół godziny przed każdą Mszą św. STAŁY KONFESJONAŁ czynny w godz. 10:00-12:00
UWAGA!
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA przed Świętami Bożego Narodzenia
- Niedziela6:30-12:00, 15:00-00:15
- Poniedziałek  6:00-12:00, 15:00-21:00
- WIGILIA6:00-12:00, 14:00-16:00

Uwaga!
Parafia św. Marii Magdaleny w Tychach - Facebook
Parafia św. Marii Magdaleny w Tychach - YouTube
Uwaga!
Wywiad Arcybiskupa Katowickiego dla KAI „Górnicza Szychta to codzienny Marsz Niepodległości”
Uwaga!
ARCYBISKUP ZAPRASZA DO PSZOWA
Uwaga!
SŁOWO ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO ADRIANA GALBASA
Uwaga!
STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH
Uwaga!
STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE PRAWNEJ OCHRONY LUDZKIEGO ŻYCIA
Uwaga!
KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO PRZED ŚWIATOWYM DNIEM UBOGICH
Uwaga!
Peregrynacja obrazu „Matki Bożej Robotników Solidarności”
Uwaga!
MOD­LIT­WA DO MAT­KI BO­ŻEJ PIE­KAR­SKIEJ - LE­KAR­KI
Uwaga!
List ks. Waldemara Potrapeluka na Niedzielę Misyjną
Uwaga!
108. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY
Uwaga!
„KOŚCIÓŁ - WSPÓLNOTA PAMIĘCI” - PRZESŁANIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
Uwaga!
KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO O PIELGRZYMCE KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Uwaga!
MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA
Uwaga!
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim
GŁOS O PRZYSZŁOŚCI GÓRNEGO ŚLĄSKA
Uwaga!
Zarządzenie Metropolity Katowickiego w aktualnej sytuacji epidemiologicznej
Uwaga!
ZA­RZĄ­DZE­NIE AR­CY­BIS­KU­PA KA­TO­WIC­KIE­GO W SPRA­WIE SPRA­WO­WA­NIA SA­KRA­MEN­TU PO­KU­TY I PO­JED­NA­NIA
Uwaga!
LIST PRE­ZY­DIUM KEP Z OKA­ZJI 100. ROCZ­NI­CY URO­DZIN ŚW. JANA PAWŁA II
Uwaga!
SŁO­WO AR­CY­BIS­KU­PA W ZWIĄZ­KU Z SY­TU­A­CJĄ EPI­DE­MIO­LO­GICZ­NĄ W ŚLA­SKICH KO­PAL­NIACH
Uwaga!
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Uwaga!
MODLITWA O POKÓJ
Uwaga!
W środę 3.01.2024 o godz. 19:30 zapraszamy do Domu Parafialnego wszystkich, którzy chcą się włączyć w organizację X Tys­kie­go Or­sza­ku Trzech Króli.
Uwaga!
BIERZMOWANIE 2024
Egzamin przed bierzmowaniem
BIERZMOWANIE OSÓB DOROSŁYCH
UWAGA!
1. Sakrament Bierzmowania w naszej parafii będzie udzielany przez księdza biskupa Adama Wodarczyka w środę 19 kwietnia podczas Mszy św. o godz. 18:30.
2. Próba przed Bierzmowaniem dla kandydatów wraz ze świadkami odbędzie się w kościele w poniedziałek 17 kwietnia o godz. 19:30.
UWAGA!
I KOMUNIA ŚW. 2024
Uwaga!
Nauki przedmałżeńskie dla Narzeczonych, którzy planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień lub wrzesień br., odbędą się w Domu Parafialnym we wtorek i w środę 9 i 10 czerwca o godz. 19:15. Podczas tych nauk zostanie podany termin spotkań w Poradni Życia Rodzinnego.
Uwaga!
Nauki przedślubne i dni skupienia dla narzeczonych
2024
UWAGA!
Kancelaria parafialna czynna w skróconych godzinach:
- poniedziałek 8:00-11:00,
- środa 16:00-18:00,
- piątek 8:00-11:00.
szczegóły...
UWAGA!
Rowerem do MB Piekarskiej
UWAGA!
III Weekend z Biblią w Stryszawie
UWAGA!
Osoby starsze, schorowane, samotne, potrzebuącje pomocy - kontakt z parafią pod numerem tel.:
32 227 22 42
797 806 653 (w godz. pracy kan­ce­larii pa­ra­fial­nej)
Uwaga!
Od poniedziałku 2.09 Msze św. w dni powszednie wg normalnego porządku.
(patrz: Porządek nabożeństw.)
Uwaga!
Ze względu na okres urlopowy ogłoszenia i intencje Mszy św. mogą pojawiać się nieregularnie.
Prosimy zwracać uwagę na daty w tytule odpowiednich stron.
Uwaga!
Nowe zdjęcia:
- Orszak Trzech Króli 2024

Uwaga!
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
UWAGA!
ZAWIERZENIE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI czytaj więcej...
25.04-2.05.2020 zapraszamy na PIELGRZYMKĘ DO ARMENII.
15-17.05.2020 Narodowa PIEL­GRZYM­KA DO RZY­MU z oka­zji 100. rocz­ni­cy uro­dzin św. JANA PAWŁA II.