108. ¦wiatowy Dzień Migranta i UchodĽcy

- ORĘDZIE OJCA ¦WIĘTEGO NA 108. ¦WIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHOD¬CY

- Komunikat Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek z okazji 108. ¦wiatowego Dnia Migranta i UchodĽcy w Ko¶ciele (25.09.2022)

- Propozycja modlitwy za uchodĽców