Pielgrzymki

Ze względu na trudn± sytuację geopolityczn± w najbliższym czasie nie planujemy pielgrzymki zagranicznej.