OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA ZWYKŁA
20.01.2019
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Komentarz do liturgii:

 

Podczas wesela w Kanie Galilejskiej Maryja przyszła z pomocą no­wo­żeń­com. Zachęcała, żeby zwrócić się do Jezusa: Zróbcie wszyst­ko, cokolwiek wam powie”.

Maryja jak troskliwa Matka towarzyszy również nam, zarówno w ra­dos­nych, jak i trudnych doświadczeniach, zawsze wskazując na Jezusa. Nie jes­teśmy sami. Możemy o wszystkim powiedzieć Je­zu­so­wi i z wiarą prosić Go o pomoc w każdej sytuacji.

 

Dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy z powodu wojen czy innych nieszczęść są zmuszeni do opusz­czenia swojej ojczyzny.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej pa­ra­fii (na zapłatę rachunku za pokrycia ławek w kościele). „Bóg zapłać” za zło­żo­ne ofiary.

 

O godz. 16:30 Nieszpory niedzielne.

 

PONIEDZIAŁEK - 21.01.2019

Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

● Od godz. 7:00 do 8:00 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

● O godz. 18:30 zapraszamy Babcie i Dziadków na Mszę św. w ich in­ten­cji z okazji ich święta oraz zapraszamy wnuki i prawnuki do modlitwy za żyjące i zmarłe babcie i dziadków.

 

WTOREK - 22.01.2019

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

 

ŚRODA - 23.01.2019

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

(2013 + Prymas Polski Józef Glemp)

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Po­mo­cy.

 

CZWARTEK - 24.01.2019

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

 

PIĄTEK - 25.01.2019

ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

● O godz. 19:15 w Domu Parafialnym katecheza przedchrzcielna dla ro­dzi­ców i ro­dzi­ców chrzest­nych.

● O godz. 19:30 Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” za­pra­sza na Wieczór Chwały. W programie: uwielbienie, uroczysta Eu­cha­rys­tia, ado­ra­cja z modlitwą o uzdro­wienie chorych, modlitwa wsta­wien­ni­cza, spowiedź św.

 

SOBOTA - 26.01.2019

Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

Dzień Islamu w Kościele Katolickim

● Od godz. 8:00 odwiedziny chorych z rejonu IV soboty miesiąca.

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA - 27.01.2019

● O godz. 15:30 Msza św. z udzieleniem sa­kra­men­tu chrztu św.

● O godz. 16.30 Nieszpory niedzielne.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lek­ta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

 

W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie - KOLĘDA. Plan ko­lę­dy dostępny jest w gablotce i na stronie internetowej.

 

Ze względu na odwiedziny duszpasterskie stały konfesjonał będzie czyn­ny od poniedziałku do piątku w godzinach: od 11:00 do 12:00 i od 15:00 do 15:40.

 

Rozpoczęła się edycja akcji „Dziennika Zachodniego” pt. Oso­bo­wość Ro­ku 2018. W kategorii „działalność społeczna i charytatywna”. Kapituła redakcji zatwierdziła kandydaturę ks. dziekana Janusza Lasoka. Za­chę­ca­my do od­da­wa­nia głosów.

Szczegóły: www.dziennikzachodni.pl/osobowoscroku .

 

Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę do Fatimy w dniach od 30.04 do 7.05.2019 roku.

Zapisy i informacje u ks. Mariusza Nitki oraz pod adresem:

do.fatimy@gmail.com .

Program pielgrzymki w zakrystii i w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej.

 

Zachęcamy parafian, szczególnie małżonków, do przeżycia rekolekcji zam­kniętych w naszych domach rekolekcyjnych w Brennej, Pa­new­ni­kach i Ko­ko­szy­cach. Terminy rekolekcji w gablotce.

 

Młodzi naszej archidiecezji będą mogli przeżywać Światowe Dni Mło­dzie­ży z Ojcem Świętym Franciszkiem w ramach „Panamy na Śląs­ku”. Za­pla­no­wa­no ją z 26 na 27 stycznia br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu Zdroju. Szczegóły w gablotce.

 

Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę chorych do Lourdes. Szcze­góły w gablotce.

 

31 stycznia o godz. 19:30 w Multikinie w Tychach będzie wyświetlany film „Chleb z Nieba”. Bilety do nabycia w pralni przy ul. Sienkiewicza lub u p. Eli Wyleżuch.

 

Zapraszamy dzieci, które lubią śpiewać, do udziału w zajęciach pa­ra­fial­nej scholi „Magdaleńskie Nutki”. Próby odbywają się w poniedziałki w godz. od 18:30 do 19:15 w Domu Parafialnym. Na to spotkanie dzieci przy­chodzą wraz z rodzicami.

 

W czwartek 24 stycznia o godz. 18:00 w auli Wydziału Teologicznego w Ka­to­wicach odbędzie się wykład ks. dr. Mariusza Auguścika i ks. dr. Ra­fała Drappa dotyczący procesów małżeńskich w Kościele. Szczegóły w ga­blot­ce.

 

Dy­rektor Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach zachęca dzieci i młodzież w wieku od 7. do 16. roku życiu do podjęcia nauki gry na wy­bra­nym instrumencie. Nie trzeba znać nut. Wystarczy tylko zapisać się do szkoły - nauka jest bezpłatna, instrument można wypożyczyć. Więcej in­for­­macji będzie można uzyskać podczas Dnia Otwartego, który od­bę­dzie się w piątek 1 lutego o godz. 17:00 w budynku szkoły przy ul. Al. Nie­podległości 53 (obok Urzędu Miasta), na który serdecznie za­pra­sza­my.

 

W gablotce m.in.:

Zaproszenia:

- na adoracje przy Żłóbku Panewnickim.

Informacje:

- o rekolekcjach na 2019 rok.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- obrazek z modlitwą dziadków za wnuki;

- o relacji miedzy Kościołem i państwem;

- jakimi zasadami się kierować, by wesprzeć nastolatka w trudnym pro­ce­sie dojrzewania?

Za tydzień do „Gościa Niedzielnego” będzie dołączony bezpłatny dodatek - film „Bóg nie umarł 2”.

 

W „Małym Gościu Niedzielnym” m.in.:

- obrazek z modlitwą za babcię i dziadka;

- nie musimy każdego lubić, ale każdego mamy kochać, czyli o czym mó­wi Pan Jezus w przykazaniach miłości - tłumaczy o. Michał Legan, paulin;

- czy to, co czujemy, czuje nasze serce, w rozmowie z kardiochirurgiem dr. Michałem Zembalą;

- geniusz gitary Marcin Patrzałek, zwycięzca włoskiego talent show, o tym, że ma tylko talent i… sporo ćwiczy.