OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE
16.12.2018

Komentarz do liturgii:

 

„Radujcie się zawsze w Panu” - zachęca nas św. Paweł.

„Pan jest blis­ko!” Wkrótce będziemy obchodzić święta Bo­żego Na­ro­dzenia. Teraz jest najwyższy czas, aby przygotować swoje ser­ce na spotkanie z Panem Jezusem. Wtedy z radością i pokojem bę­dziemy wyznawać prawdę, że Bóg jest naszym zbawieniem.

 

Dziś III Niedziela Adwentu zwana Niedzielą Radości (Gaudete). Źród­łem radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się świę­ta Na­ro­dzenia Pańskiego.

 

Od 17 grudnia rozpoczyna się druga część Adwentu przeznaczona na bez­pośrednie przygotowanie się do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Nie może w nim zabraknąć naszego sakramentalnego pojednania z Bo­giem i ludźmi.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na Dom Rekolekcyjny Na­za­ret w Piekarach Śląskich.

 

O godz. 16:30 nabożeństwo adwentowe.

 

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w Ro­ra­tach, które w naszym kościele są odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 6:30. Dzieci, które maja daleko do domu, a zaraz po Roratach idą do szkoły, zapraszamy do ora­tor­ium na śniadanie.

W sobotę o godz. 6:30 Roraty dla dorosłych. Wszystkich, którzy nie mo­gą uczestniczyć w Roratach zapraszamy na Msze św. adwentowe od­pra­wia­ne o godz. 18:30.

 

PONIEDZIAŁEK - 17.12.2018

● Od godz. 7:00 do 8:00 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

 

WTOREK - 18.12.2018

● O godz. 18:00 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.

● O godz. 18:30 Msza św. dziękczynna w intencji ks. dr. Marka Porwo­lika z oka­zji jego uro­dzin. Serdecznie zapraszamy parafian do uczestnictwa w Eu­cha­rystii i do modlitwy za naszego księdza rezydenta.

 

ŚRODA - 19.12.2018

● Kwartalny dzień modlitw o życie chrześcijańskie ro­dzin.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Po­mo­cy.

 

CZWARTEK - 20.12.2018

● O godz. 8:00 Msza św. w intencji emerytów i rencistów naszej parafii. Po Mszy św. spotkanie dla emerytów i rencistów w ora­tor­ium.

 

PIĄTEK - 21.12.2018

III piątek miesiąca

Kwartalny dzień modlitw o życie chrześcijańskie ro­dzin

● O godz. 15:00 GODZINA MIŁOSIERDZIA: Koronka do Miłosierdzia Bo­że­go i Msza św. w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego.

 

SOBOTA - 22.12.2018

Kwartalny dzień modlitw o życie chrześcijańskie ro­dzin

 

IV NIEDZIELA ADWENTU - 23.12.2018

● O godz. 16:30 nabożeństwo adwentowe.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lek­ta na świąteczny wystrój naszego kościoła.

 

Spowiedź św. przed Świętami Bo­żego Narodzenia:

- w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek w ramach stałego kon­fe­sjo­na­łu oraz pół godziny przed każdą Mszą św.;

- w piątek: 6:00-12:00, 15:00-18:30, 20:00-0:15;

- w sobotę: 6:00-12:00, 15:oo-18:30;

- w niedzielę: 6:30-13:00, 15:00-21:00;

- w Wigilię: 6:00-12:00, 14:00-16:00.

 

Po Mszach św. można nabyć opłatki wigilijne, świece Wigilijnego Dzie­ła Pomocy Dzieciom, lampiony na roraty w cenie 17 zł (w ty­god­niu - w kancelarii parafialnej).

 

W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie - KOLĘDA.

 

Zapraszamy na koncert Kolędników Misyjnych 26 grudnia br. o godz. 16:30. Podczas kolędowania zostanie przeprowadzona zbiórka na po­trze­by dzieci z Rwandy i Burundi.

 

W kancelarii jest do nabycia Śląski Kalendarz Katolicki w cenie 20 zł i ka­lendarze ścienne na 2019 rok oraz bilety na Betlejem w Spodku w cenie 50 zł i 80 zł.

 

Od 17 grudnia do 6 stycznia biblioteka parafialna będzie nieczynna.

 

Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę do Fatimy w dniach od 30.04 do 7.05.2019. Zapisy i informacje u ks. Mariusza Nitki oraz pod adresem do.fatimy@gmail.com. Program pielgrzymki w zakrystii i w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej.

 

W gablotce m.in.:

Zaproszenia:

- na 25. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek.

Informacje:

- o radiowych Roratach pod hasłem „Z Duchem Twoim”;

- o rekolekcjach w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. Ks. Fran­cisz­ka Blachnickiego;

- dotyczące badań układu kostnego;

- o rekolekcjach na 2019 rok.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- bezpłatny dodatek: płyta CD z najpiękniejszymi kolędami;

- o tym, jak kardynał Henry Newman odkrył pełną prawdę w Kościele Ka­tolickim;

- na świecie zamordowano w tym roku 35 księży. Opracowany w Wa­ty­ka­nie raport pokazuje, że jest to najczarniejszy bilans od 2000 roku.