OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
21.04.2019

Komentarz do liturgii:

 

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Z radością wyznajemy wiarę w zwy­cięstwo Jezusa, o którym świadczy pusty grób. Pamiętajmy, że pusty grób mówi nam również o cenie naszego zbawienia. To­wa­rzyszyliśmy Jezusowi w Jego drodze cierpienia. Chrystus przez po­ko­nanie śmierci otworzył nam bramy życia wiecznego. Cieszmy się z bliskiej obecności żyjącego Jezusa i wychwalajmy Boga za dar nowego życia.

 

Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Du­cha Świętego obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny - „Wielką Niedzielę”.

 

Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wiel­ka­nocną. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

 

O godz. 15:00 Nowenna do Miłosierdzia Bo­żego.

O godz. 16:30 uroczyste nieszpory świąteczne, które kończą ob­cho­dy Świętego Triduum Paschalnego.

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - 22.04.2019

● Msze św. jak w niedzielę, tj. o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 15:30 i 20:00.

● O godz. 15:00 Nowenna do Miłosierdzia Bo­żego.

● Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ i KUL.

 

Codziennie w tym tygodniu zapraszamy o godz. 15:00 na Nowennę do Bo­że­go Miłosierdzia.

 

ŚRODA WIELKANOCNA - 24.04.2019

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Po­mo­cy.

● O godz. 19:15 w Domu Parafialnym I, II i III nauka przedślubna.

 

CZWARTEK WIELKANOCNY - 25.04.2019

● O godz. 16:30 w kościele druga próba dzieci przygotowujących się do Wczesnej Komunii św.

● O godz. 19:15 w Domu Parafialnym IV nauka przedślubna.

 

PIĄTEK WIELKANOCNY - 26.04.2019

● Piątek Oktawy Wielkanocnej nie jest dniem pokutnym.

● O godz. 16:30 w Domu Parafialnym odbędzie się spowiedź św. dzieci przygotowujących się do Wczesnej Komunii św. oraz ich ro­dzi­ców.

● O godz. 19:15 katecheza przedchrzcielna dla ro­dzi­ców i ro­dzi­ców chrzest­nych.

● O godz. 19:30 Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” za­pra­sza na Wieczór Chwały. W programie: uwielbienie, uroczysta Eu­cha­rys­tia, adoracja z modlitwą o uzdro­wienie chorych, modlitwa wsta­wien­ni­cza, spowiedź św.

 

SOBOTA WIELKANOCNA - 27.04.2019

● W tym dniu przeżywać będziemy Konwent Wielkanocny dekanatu Ty­chy Stare. Jest to wielkanocne spotkanie wszystkich kapłanów de­ka­na­tu podsumowujące wizytację Ks. Arcybiskupa w naszych parafiach. Do u­dzia­łu w tej uroczystości zapraszamy parafian.

● O godz. 10:00 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Adama Wodarczyka.

● O godz. 17:00 Msza św. z udzieleniem sa­kra­men­tu chrztu św.

 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

28.04.2019

● Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

● O godz. 10:30 Msza św. w intencji dzieci wczes­no­ko­mu­nij­nych.

● O godz. 15:00 Godzina Miłosierdzia Bo­żego: Nowenna do Miłosierdzia Bo­żego.

● O godz. 15:30 Msza św. w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego.

● O godz. 16:30 nabożeństwo eucharystyczne dzieci wczes­no­ko­mu­nij­nych.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lek­ta będzie przeznaczona na Caritas Archidiecezji katowickiej.

 

Składamy serdeczne słowa podziękowania wszystkim, którzy przy­go­to­wa­li Boży Grób, zadbali o czystość naszej świątyni, wszystkim, którzy zło­żyli ofiarę na kwiaty. Dziękujemy ministrantom, służbie kościelnej i liturgicznej, panu organiście oraz Wam wszystkim, którzy uczest­ni­czy­liś­cie w obchodach Triduum Paschalnego towarzysząc Jezusowi Chrys­tu­so­wi od Wielkoczwartkowej Wieczerzy.

 

W przyszłą niedzielę odpust w parafii p.w. Miłosierdzia Bo­żego w Ty­chach. Suma opustowa o godz. 11:30, Godzina Miłosierdzia o godz. 15:00, nieszpory o godz. 16:15.

 

W kancelarii parafialnej można nabyć płytę CD z muzyką Józefa Skrze­ka i Henryka Jana Botora. Jest to zapis koncertu jaki odbył się w Kra­kowie w kościele p.w. św. Katarzyny. Jest też możliwość kupna płyty zespołu JASPIS z pieśniami i piosenkami uwielbienia wy­ko­ny­wa­ny­mi przez muzyków ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz czy­tanym Słowem Bożym. Szczegóły w gablotce.

 

Są też do nabycia Pisma Święte i książki religijne. Zachęcamy do roz­wijania wiary poprzez lekturę treści religijnych, które mogą stanowić tak­że dobry pomysł na prezent świąteczny.

 

Zapraszamy całą wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce zużytego sprzę­tu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD, np. pral­ki, telewizory, komputery). Ich odbiór 29 kwietnia o godz. 13:30. Zbiór­ka po Świętach Wielkanocnych.

 

Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę Legionu Maryi do Sank­tuar­ium w Piekarach. Koszt 21 zł. Wyjazd 27 kwietnia o godz. 8:00. Zapisy w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej.

 

W czwartek 25 kwietnia o godz. 19:30 w tyskim Multikinie będzie wy­świet­lany film „Miłość i Miłosierdzie”. Bilety w cenie 12 zł do nabycia w pral­ni przy ul. Sien­kie­wi­cza lub u pani Eli.

 

Zapraszamy dzieci, które lubią śpiewać, do udziału w zajęciach pa­ra­fial­nej scholi „Magdaleńskie Nutki”. Próby odbywają się w po­nie­dział­ki w godz. 18:30-19:15 w Domu Parafialnym. Na to spotkanie dzie­ci przy­chodzą wraz z rodzicami.

 

W środę 24 kwietnia o godz. 18:00 w Domu Parafialnym odbędzie się spot­kanie na temat tablicy z piaskowca wmurowanej w ogro­dze­nie cmentarza naszego kościoła. Gośćmi spotkania będą dr Wojciech Schäffer i dr Jerzy Polak. Rozmowę z gośćmi poprowadzi Marek Piech­ni­czek.

 

W sobotę 27 kwietnia w bazylice św. Wojciecha w Mikołowie odbędzie się Święto Caritas Archidiecezji Katowickiej. W planie spotkania: o godz. 11:00 nabożeństwo do Bo­żego Miłosierdzia i nauka stanowa, a o godz. 12:00 Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa.

 

Informujemy, że 1 maja o godz. 16:00 w naszym kościele odbędzie się II Metropolitalny Festiwal Chóralny. Szczegóły w gablotce.

 

W naszej parafii powstaje diakonia liturgiczna. Zachęcamy wszystkie oso­by pragnące włączyć się do tej posługi. Zgłoszenia przyjmowane będą w kancelarii parafialnej lub u ks. Bartłomieja Cudziło. Zadbajmy o pięk­no Liturgii Słowa.

 

W gablotce m.in.:

zaproszenia:

- na rekolekcje karmelitańskie;

- na rekolekcje: Jak się nawracać - jak odnaleźć sens życia;

informacje:

- o rekolekcjach na 2019 rok;

- o książce wydanej przez Sekretariat Fatimski;

- dotyczące kursu kierownika kolonii i obozów;

- o nowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- o mało znanym obliczu Jerozolimy - miasta, w którym umarł i zmart­wych­wstał Chrystus;

- o tym, jakie jest ciało Jezusa i jakie będą nasze ciała po zmart­wych­wsta­niu;

- jak nie nudzić się na Mszy św. i kochać Kościół.

 

W „Małym Gościu Niedzielnym” m.in.:

- specjalnie na Paschę płyta zespołu ARKA NOEGO, na której znane i lu­bia­ne piosenki w nowym wykonaniu, a także nowe nieznane utwory.