OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VII NIEDZIELA ZWYKŁA
23.02.2020
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Komentarz do liturgii:

 

Przed tygodniem liturgia przypomniała nam potrzebę pójścia drogą przy­ka­zań, które są prawdziwym wyzwoleniem człowieka. Dziś zaś mówi nam Pan, że pierwszym i największym z Jego przykazań jest przykazanie mi­łoś­ci. I to miłość nawet nieprzyjaciół. Nakaz miłości bliźniego znajdujemy w wie­lu religiach i systemach filozoficzno-etycznych, jednak miłość nie­przy­ja­cie­la głosi tylko chrześcijaństwo. Chrystus stawia to przykazanie na szczy­cie swej etycznej nauki. Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto po­trafi miłować nawet nieprzyjaciół. Ofiara Chrystusa, którą przyszliśmy skła­dać, daje nam tę niepojętą dla świata moc - miłowanie nie­przy­ja­ciół. Bóg jest naszym najlepszym i miłującym Ojcem. Przeprośmy Go za brak mi­łości, za zaniedbania w realizacji podstawowego przykazania chrześ­ci­jan.

 

Od dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który kończy pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Zachęcamy do podjęcia abstynencji. W koś­cie­le na stoliku pod chórem jest wyłożona parafialna Księga Trzeźwości.

 

Dziś alumni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami diakonatu. Po­le­caj­my w modlitwach ich oraz rekolekcjonistę.

 

Witamy w naszej parafii kleryka Mikołaja Kupkę, którego także polecamy mod­lit­wie.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

 

O godz. 16:30 nieszpory niedzielne.

 

PONIEDZIAŁEK - 24.02.2020

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

● Nabożeństwo Czterdziestogodzinne

  7:00-8:00, 8:30-18:20 - wystawienie Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu:

  8:30 - uczestnicy Mszy św. o godz. 8:00

  9:00 - służby parafialne i osoby pracujące przy kościele

10:00 - emeryci, renciści, ludzie starsi i bezrobotni

11:00 - wszyscy pracujący na drugą zmianę

12:00 - czciciele Matki Bożej Fatimskiej i Żywy Różaniec

13:00 - parafianie ze Starych Tychów

14:00 - parafianie z Osiedla B i Balbiny

15:00 - czciciele Miłosierdzia Bo­żego i Straż Honorowa

16:00 - grupy nieformalne działające na terenie naszej parafii

17:00 - dzieci, młodzież oraz studenci

18:00 - wszyscy

 

WTOREK - 25.02.2020

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

● Nabożeństwo Czterdziestogodzinne

  7:00-8:00, 8:30-18:20 - wystawienie Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu:

  8:30 - uczestnicy Mszy św. o godz. 8:00

  9:00 - służby parafialne i osoby pracujące przy kościele

10:00 - emeryci, renciści, ludzie starsi i bezrobotni

11:00 - wszyscy pracujący na drugą zmianę

12:00 - czciciele Matki Bożej Fatimskiej i Żywy Różaniec

13:00 - parafianie ze Starych Tychów

14:00 - parafianie z Osiedla B i Balbiny

15:00 - czciciele Miłosierdzia Bo­żego i Straż Honorowa

16:00 - grupy nieformalne działające na terenie naszej parafii

17:00 - dzieci, młodzież oraz studenci

18:00 - wspólne na­bo­żeń­stwo na zakończenie na­bo­żeń­stwa

 

ŚRODA POPIELCOWA - 26.02.2020

Kwartalny Dzień Modlitw o Ducha Pokuty

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

● W Środę Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wiel­ko­post­nej pokuty.

● Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości.

● Msze św.: 6:30, 8:00, 10:00, 17:00, 18:30, 20:00.

● Obrzęd posypania popiołem udzielany będzie w czasie każdej Mszy św.

● Zachęcamy do udziału w na­bo­żeń­stwach wielkopostnych, tj. Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.

● Od Środy Popielcowej rozpoczynamy również Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po Mszy św. z godz. 18:30 Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy.

● Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na pomoc dzieciom pierw­szo­ko­mu­nij­nym z ubogich ro­dzin.

● Kancelaria parafialna będzie w tym dniu nieczynna.

 

CZWARTEK - 27.02.2020

(1987 + sł. B. Franciszek Blachnicki)

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

 

PIĄTEK - 28.02.2020

Dzień modlitwy wynagradzającej oraz postu w intencji ofiar wykorzystania sek­su­alnego i ich ro­dzin

Kwartalny Dzień Modlitw o Ducha Pokuty

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

● Kolejną rocz­ni­cę uro­dzin obchodzi ks. bp Marek Szkudło. Pamiętajmy o nim w mod­lit­wie.

● O godz. 7:30 Droga Krzyżowa dla pracujących na drugą zmianę.

● O godz. 17:00 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci.

● O godz. 17:45 Droga Krzyżowa dla wszystkich - jako ekspiacja za grzechy zra­nie­nia Kościoła przez duchownych.

● Zalecki za zmarłych do Drogi Krzyżowej, wypisane czytelnie na kartkach, można składać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

● Przypominamy, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zys­kać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

 

SOBOTA - 29.02.2020

Kwartalny Dzień Modlitw o Ducha Pokuty

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

● Święcenia diakonatu. Pamiętajmy o modlitwie w intencji przyjmujących świę­ce­nia.

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 1.03.2020

Niedziela Trzeźwości

● O godz. 14:00 Msza św. Trydencka.

● O godz. 16:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym oraz na­bo­żeń­stwo eks­pi­acyj­ne za grzechy pijaństwa.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lek­ta bę­dzie jałmużną postną.

 

W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne dziękczynne, ju­bi­le­u­szo­we, uro­dzinowe oraz inne dotyczące osób żyjących na rok 2021. Prosimy o wcześ­niejszą rezerwację terminów Mszy św. związanych z jubileuszami.

Intencje mszalne za zmarłych przyjmowane będą od marca.

 

We wtorek i w czwartek o godz. 19:30 zapraszamy na katechezy ewan­ge­li­za­cyj­ne w kościele.

 

Spotkanie dla ro­dzi­ców dzieci pierwszokomunijnych ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 od­bę­dzie się w Domu Parafialnym we wtorek 25 lutego o godz. 19:15.

 

Zachęcamy parafian do przeżycia rekolekcji zamkniętych w naszych domach rekolekcyjnych w Brennej, Panewnikach i Kokoszycach. Terminy rekolekcji w gab­lot­ce.

 

Zachęcamy do czytania Słowa Bo­żego - w kancelarii parafialnej do nabycia Pis­mo Święte.

 

Z naszej parafii jest organizowana pielgrzymka do ARMENII - ZIEMI NOEGO. Bę­dzie to forma rekolekcji w drodze ze Starym Testamentem. Informacje z pla­nem pielgrzymki można otrzymać w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej. Zapisy u księdza Mariusza Nitki.

 

Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Libanu śladami św. Charbela.

Rezerwacje:

Biuro Podróży EK TRAVEL

ul. Pszczyńska 403A/4

43-176 GOSTYŃ

tel.: 609 212 554, 609 037 554

mail: biuro@ektravel.pl

 

Narodowa Pielgrzymka do Rzymu w związku z obchodami 100-lecia uro­dzin św. Jana Pawła II odbędzie się w dniach 15-17 maja br. Udział w pielgrzymce za­po­wie­dział ks. abp Wiktor Skworc. Szczegóły w gablotce.

 

Organizowana jest także parafialna pielgrzymka do Warszawy na beatyfikację sł. B. ks. Stefana Wyszyńskiego w dniu 7 czerwca br.

 

Zespół Charytatywny „Caritas” działający przy naszej parafii zaprasza chętne oso­by do wolontariatu na rzecz potrzebujących. Zainteresowanych odsyłamy do kancelarii parafialnej.

 

Ogłaszamy nowy nabór do Teatru Parafialnego. Zajęcia prowadzi Jan Botor. Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 14:00.

 

Świętowanie jubileuszy małżeńskich zaplanowane jest w katowickiej katedrze w niedzielę 24 maja br. o godz. 12:00.

 

W niedzielę 1 marca br. o godz. 16:00 w kościele Matki Bo­żej Królowej Aniołów w Ty­chach-Wilkowyjach odbędzie się Msza św. w intencji ofiar Tragedii Gór­no­śląs­kiej. Szczegóły na plakacie.

 

5 marca w Multikinie o godz. 19:30 zostanie wyświetlony film o Najświętszym Ser­cu Jezusa. Bilety w pralni przy ul Sienkiewicza od 26 lutego. Można też za­ma­wiać przez SMS na nr tel. 601 486 221.

 

Zachęcamy do nabycia nowego numeru czasopisma „Miłujcie się”. Cena 5 zł.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Cena 6 zł. W tym wydaniu m.in.:

- o sensie wielkopostnych umartwień oraz o tym, co papież Franciszek napisał w swojej nowej adhortacji;

- codziennie przeciętny Kowalski jest bombardowany 34 gigabajtami danych, czyli od­po­wiednikiem stu tysięcy słów. Jak wytrzymać informacyjne tsunami?

 

W najnowszym „Małym Gościu” m.in.:

- minilupa „Zobacz więcej”;

- „Wielka Tajemnica Wiary”, czyli co dzieje się podczas każdej Mszy św.;

- „Dzielne Laski”, czyli o ośrodku dla niewidomych, który powstał dzięki Róży Czac­kiej, również niewidomej, dziś służebnicy Bo­żej.

 

W gablotce:

- zaproszenie na spotkania Duszpasterstwa Osób Stanu Wolnego „Grupy 33”;

- informacja o rekolekcjach;

- informacja o możliwości uzyskania przez wiernych odpustów w Sanktuarium Mat­ki Bo­żej Bogucickiej w Katowicach;

- E‑aktywni mieszkańcy - zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla osób, które ukoń­czyły 25. rok życia;

- informacja dotycząca przesłuchania do scholi katedralnej;

- informacja dotycząca możliwości pomocy innym (Fundacja SMS z Nieba);

- zaproszenie na warsztaty dla osób pracujących z młodzieżą;

- informacja o możliwości wsparcia SMS-ami działań Dzieła Pomocy „Ad Gentes”;

- informacja na temat Katolickiego Bractwa Motocyklowego Świętego Krzysztofa.