OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
21.07.2019
ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. MARII MAGDALENY

Komentarz do liturgii:

 

Staje dziś przed nami wspaniały świadek Chrystusa: św. Maria Mag­dalena. Po tym jak Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów, do­łą­czyła do grona jego uczniów. Towarzyszyła Zbawicielowi pod­czas ukrzyżowania i śmierci. Była przy Nim, gdy zdjęto Go z krzy­ża i złożono w grobie. Jest jedną z kobiet, które zastały pusty grób Ukrzyżowanego. Po spotkaniu ze Zmartwychwstałym ona pierw­sza przekazała Apostołom dobrą nowinę o tym, że Chrystus zmar­twychwstał i żyje. Dziś jej postać skłania nas ku temu, aby od­po­wiedzieć sobie na ważne pytania. Czy pozwalam działać Je­zu­so­wi w swoim życiu? Czy jestem Jego uczniem i nie podważam Je­go nauki? Czy nie zatrzymuję dla siebie doświadczenia Chrystusa, któ­ry żyje i działa w moim życiu?

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

 

O godz. 16:30 uroczyste nieszpory odpustowe.

 

PONIEDZIAŁEK - 22.07.2019

ŚWIETO ŚW. MARII MAGDALENY

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

● O godz. 18:30 Msza św. w intencji parafian z okazji Odpustu Parafialnego.

● O godz. 18:30 Msza św. za ++ parafian z okazji Odpustu Parafialnego.

 

WTOREK - 23.07.2019

ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, zak., patronki Europy

 

ŚRODA - 24.07.2019

Wspomnienie św. Kingi, dz.

● O godz. 8:00 Msza św. w intencji pielgrzymów XXXVI Tyskiej Pielgrzymki wy­ru­sza­ją­cej na Jasną Górę.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy.

 

CZWARTEK - 25.07.2019

ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

 

PIĄTEK - 26.07.2019

Wspomnienie świętych Joachima i Anny, ro­dzi­ców NMP

● O godz. 19:15 w Domu Parafialnym katecheza przedchrzcielna dla ro­dzi­ców i ro­dzi­ców chrzestnych.

 

SOBOTA - 27.07.2019

● Od godz. 17:30 do 18:30 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu. W tym cza­sie będzie także okazja do spowiedzi św.

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 28.07.2019

● O godz. 15:30 Msza św. z udzieleniem sa­kra­men­tu chrztu św.

● O godz. 16:30 nieszpory niedzielne.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lek­ta bę­dzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

 

Do dnia 31 sierpnia Msze św. w tygodniu odprawiane są o godz. 7:00 i 18:30.

 

Stały konfesjonał w okresie wakacyjnym jest nieczynny. Okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą św.

 

W okresie wakacyjnym nie ma odwiedzin chorych. W nagłych potrzebach, w nie­bez­pie­czeń­stwie śmierci można wzywać kapłana o każdej porze.

 

W okresie wakacji i urlopów zachęcamy do poświęcenia więcej czasu na po­głę­bia­nie wiary poprzez modlitwę, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism re­li­gij­nych, udział w rekolekcjach.

 

W niedzielę 18 sierpnia odbędzie się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Matki Bo­żej Piekarskiej. Wyjazd autokarem o godz. 6:30 z Rynku. Koszt pielgrzymki 20 zł od osoby. Zapisy w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej w godzinach urzędowania.

 

U ministrantów przed kościołem można nabyć najnowszy numer „Magdaleny”.

 

W kancelarii parafialnej są do nabycia Pisma Święte i książki religijne. Za­chę­ca­my do rozwijania wiary poprzez lekturę treści religijnych, które mogą stanowić tak­że dobry pomysł na prezent.

 

Do nabycia jest nowy wakacyjny numer dwumiesięcznika „Miłujcie się”. Zawiera cie­kawy artykuł o nadziei dla nieudanych małżeństw, a także o duchowości jogi, o war­tości adoracji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu i wiele budujących świadectw na­wró­ceń i uzdro­wień. Tylko 4 zł za 63 strony dobrej lektury.

 

Czas przeznaczony na trwanie przed Jezusem Eucharystycznym to najbardziej war­toś­cio­wy czas Twojego życia. Zapraszamy do zapisania się na stałą godzinę ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu jeden raz w tygodniu. Godzina do ustalenia z ko­or­dynatorem (tel. 604 534 969). Adoracja w stałych godzinach to służba Bogu, Koś­ciołowi i ludziom. Każdy jest potrzebny dla zapewnienia ciągłości adoracji. Jezus ob­ficie wynagrodzi Twoją czasami trudną decyzję i poświęcenie. Spróbuj - zapisz się.

 

W gablotce:

zaproszenia na:

- rekolekcje karmelitańskie;

- rekolekcje: Jak się nawracać - jak odnaleźć sens życia;

- lipcowe pielgrzymki na Jasną Górę;

- Festiwal Życia;

informacje:

- o rekolekcjach na 2019 rok;

- o nowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym oraz o Fundacji „Będę z Tobą”;

- o Archidiecezjalnej Poradni Psychologicznej w Katowicach;

- o kursie Alfa w parafii św. Jana Chrzciciela.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- jak walczyć z rozproszeniami podczas modlitwy;

- dlaczego w Polsce brakuje leków;

- w wakacyjnym cyklu przeniesiemy się do Lewoczy - najważniejszego sank­tu­ar­ium maryjnego na Słowacji.

 

W najnowszym „Małym Gościu” m.in.:

- silikonowa opaska na rękę z napisem „NIEBO TAK”;

- historia Kazika Nowaka, który ponad 80 lat temu rowerem przejechał Afrykę;

- polskie Tatry na wycieczkę dla każdego - dla leniwych, średniozaawansowanych

i dla zaawansowanych;

- „Nie wolno rezygnować z marzeń”- przyznaje Anna Adamczewska, zwyciężczyni

„Bitwy na głosy”.