OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
19.08.2018

 Komentarz do liturgii:

 

Po raz kolejny usłyszymy słowa Jezusa, który mówi o sobie, że jest chlebem żywym. Zarówno dla opisanych w Ewangelii Żydów, jak i dla wielu współcześnie żyjących osób jest to nauka trudna do zrozumienia i przyjęcia. A jednak Jezus zachęca, żeby spo­ży­wać Jego ciało, mówiąc, że kto tak czyni, „ten trwa we Mnie, a ja w nim”. Wyznajemy wiarę w obecność Chrystusa pod po­sta­cią chleba i wina, które przyjmujemy do naszych serc. Niech wzras­ta w nas pragnienie komunii z Jezusem.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej pa­ra­fii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 

Dziś odbywa się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Matki Bożej Piekarskiej. Łą­czymy się w modlitwie z pielgrzymującymi do pie­kar­skie­go sank­tu­ar­ium.

 

O godz. 16:30 Nieszpory niedzielne.

 

PONIEDZIAŁEK - 20.08.2018

Wspomnienie św. Bernarda, opata i dK.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

 

WTOREK - 21.08.2018

Wspomnienie św. Piusa X, papieża

 

ŚRODA - 22.08.2018

Wspomnienie NMP Królowej

● O godz. 11:00 Msza św. z okazji Święta Wojska Polskiego.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Po­mo­cy.

 

PIĄTEK - 24.08.2018

Święto św. Bartłomieja Apostoła

● O godz. 19:15 w Domu Parafialnym katecheza przedchrzcielna dla ro­dzi­ców i ro­dzi­ców chrzestnych.

 

SOBOTA - 25.08.2018

● Od godz. 17:30 do 18:30 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu. W tym czasie będzie także okazja do spowiedzi św.

 

NIEDZIELA - 26.08.2018

UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

● O godz. 12:00 Msza św. dziękczynno-pożegnalna w intencji ks. Da­mia­na Jarnota.

● O godz. 15:30 Msza św. z udzieleniem sa­kra­men­tu chrztu św.

● O godz. 16:30 Nieszpory niedzielne.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lek­ta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

 

Trwa miesiąc sierpień, w którym zachęcamy do podjęcia abstynencji i mod­litwy o trzeźwość w naszej Ojczyźnie. W kościele jest wyłożona Księ­ga Trzeźwości.

 

Okazja do spowiedzi w okresie wakacyjnym pół godziny przed Mszą św. i w sobotę w godz. 17:30-18:30.

 

W środę 22 sierpnia o godz. 11:00 zostanie odprawiona Msza św. w in­ten­cji Wojska Polskiego i bohaterów walk o wolną i niepodległą Ojczyznę z oka­zji Święta Wojska Polskiego. Po Mszy św. nastąpi przemarsz do Pom­ni­ka Powstańców Śląskich.

 

W dniach od 20 do 31 sierpnia w ramach akcji prowadzonej przez CA­RI­TAS Archidiecezji Katowickiej pod nazwą „Tornister pełen uśmie­chów” prze­pro­wadzana będzie zbiórka przyborów szkolnych na wy­po­sa­że­nie tor­nis­trów dla dzieci najuboższych z naszej parafii. Przybory moż­na skła­dać (w reklamówkach) w kancelarii parafialnej w godzinach urzę­do­wa­nia.

 

W kancelarii parafialnej jest do nabycia Pismo Święte w formie e-booka na pendrivie w cenie 30 zł, a także kalendarze na 2019 rok w cenie 5 zł.

 

Legion Maryi zaprasza na coroczną pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 8 września (koszt 25 zł, wyjazd z Rynku o godz. 6:30).

 

Zapraszamy także na pielgrzymkę do Bujakowa, która odbędzie się w dniu 20 września. Wyjazd o godz. 8:00. Zapisy w kancelarii pa­ra­fial­nej.

 

Zapraszamy na pielgrzymkę do Medjugorie, która odbędzie się w dniach 29.09-7.10 br. informacja w gablotce oraz w kancelarii pa­ra­fial­nej.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- Św. Jacek Odrowąż podczas licznych wędrówek z wielkim żarem głosił Do­brą Nowinę. Jaki jest sekret sukcesu ewangelizacyjnego św. Jacka i ile jest prawdy w opowieściach o cudach, których dokonywał?;

- wyjaśnienie zmiany wprowadzonej w katechizmie w punkcie do­ty­czą­cym kary śmierci i o rewolucji koncepcji kary śmierci w kościele ka­to­lic­kim;

- o polskim rolnictwie wobec zmian klimatycznych i gospodarczych.