OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 25.02.2024

● Dziś ko­lek­ta będzie przeznaczona na zapłacenie rachunków parafialnych, a w przy­szłą niedzielę na potrzeby archidiecezji.

● Dziś także przed kościołem jest prowadzona zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gen­tes.

● O godz. 16:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

● Księga Trzeźwości jest wyłożona na stoliku z tyłu kościoła.

 

PONIEDZIAŁEK - 26.02.2024

● O godz. 9:00 nauki rekolekcyjne kl. 1, 2, 3.

● O godz. 10:30 nauki rekolekcyjne kl. 4, 5, 6.

● O godz. 12:00 nauki rekolekcyjne kl. 7, 8.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

 

WTOREK - 27.02.2024

● O godz. 9:00 nauki rekolekcyjne kl. 1, 2, 3.

● O godz. 10:30 nauki rekolekcyjne kl. 4, 5, 6.

● O godz. 12:00 nauki rekolekcyjne kl. 7, 8.

● O godz. 18:00 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.

 

ŚRODA - 28.02.2024

● Rocznica uro­dzin ks. bpa Marka Szkudło, pamiętajmy o Nim w modlitwie.

● O godz. 9:00 Msza św. na zakończenie rekolekcji kl. 1, 2, 3.

● O godz. 10:30 Msza św. na zakończenie rekolekcji kl. 4, 5, 6.

● O godz. 12:00 Msza św. na zakończenie rekolekcji kl. 7, 8.

 

I PIĄTEK miesiąca - 1.03.2024

● O godz. 7:30 Droga Krzyżowa dla pracujących na drugą zmianę.

● O godz. 8:00 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

● O godz. 16:00 spowiedź św. dla dzieci.

● O godz. 17:00 Msza św. szkolna (poświęcenie skarbców dzieci pierw­szo­ko­mu­nij­nych).

● O godz. 17:45 Droga Krzyżowa dla wszystkich.

● Zalecki za zmarłych do Drogi Krzyżowej, wypisane czytelnie na kartkach, można skła­dać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

● Przypominamy, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową, spełniając zwyk­łe warunki odpustu mogą zys­kać odpust zupełny.

 

I SOBOTA miesiąca - 2.03.2024

● O godz. 7:00 Różaniec i medytacja.

● O godz. 8:00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP.

● Od godz. 10:00 Dzień Skupienia dla Szafarzy Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu.

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 3.03.2024

● O godz. 16:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

 

Stały konfesjonał jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz od 15:00 do 17:00.

Spowiedź św. w kościele pół godziny przed każdą Mszą św.

 

Informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą od 10 marca br.

 

W środę 20 marca br. w naszej parafii odbędzie się Bierzmowanie. Osoby, które zarezerwowały w tym dniu intencje wieczorne, prosimy o kontakt z kan­ce­lar­ią pa­ra­fial­ną.

 

W lutym nie będzie odwiedzin chorych. W nagłych potrzebach, w nie­bez­pie­czeń­stwie śmierci można wzywać kapłana o każdej porze.

 

W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne dziękczynne, ju­bi­le­u­szo­we, uro­dzinowe oraz inne dotyczące osób żyjących na rok 2025. Pro­si­my o wcześniejszą rezerwację terminów Mszy św. związanych z jubileuszami.

Intencje mszalne za zmarłych przyjmowane będą od marca.

 

Droga Krzyżowa na Śląskiej Jerozolimie (Kalwaria Piekarska) odbywa się w każ­dą so­bo­tę Wielkiego Postu po Mszy św. pielgrzymów o godz. 10:00 (w ba­zy­li­ce piekarskiej). Prosimy o zabranie krzyży. Tematyka rozważań zostanie po­da­na na stronie internetowej parafii. Szczegóły w gablotce.

 

Jest do nabycia najnowszy numer czasopisma „Trwajcie w Miłości” w cenie 7 zł.

Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” o roli, jaką bracia zakonni odgrywają we wspól­no­cie Kościoła.

 

W gablotce jest umieszczona informacja o kościołach stacyjnych w Katowicach (co­dzien­na audycja o kościele stacyjnym o godz. 12:50 w Radio eM), a także o moż­li­woś­ci wyjazdu na rekolekcje i zaplanowanej wrześniowej archidiecezjalnej piel­grzym­ce chorych, niepełnosprawnych i ich ro­dzin do Lourdes.