OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA - 26.05.2024

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Dzień Matki

● Dziś kończy się czas spowiedzi i komunii św. wielkanocnej.

● Dzisiejsza ko­lek­ta na potrzeby archidiecezji, a w przyszłą niedzielę na zapłacenie ra­chun­ków parafialnych.

● O godz. 12:00 I Komunia Święta - Szkoła Mistrzostwa Sportowego.

● O godz. 16:30 na­bo­żeń­stwo majowe. W tygodniu na­bo­żeń­stwa majowe o godz. 18:00.

● O godz. 17:30 Msza św. Trydencka.

● Dziś pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Matki Bo­żej Piekarskiej pod hasłem „Jestem w Kościele”. Módlmy się za pielgrzymów.

 

WTOREK - 28.05.2024

1981  bł. kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski

 

ŚRODA - 29.05.2024

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.

 

CZWARTEK - 30.05.2024

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

● Msze św. o godz.: 7:00, 9:00, 12:00, 15:30, 20:00.

● Tegoroczna procesja Bo­żego Ciała wyruszy z kościoła po Mszy św. o godz. 9:00.

Przejdziemy ulicami:

Nowokościelną, Wieczorka w kierunku Kościoła Ewangelickiego, następnie Brzo­zo­wą, Hlonda, Braterską, na Rynek i do kościoła.

Ołtarz I - skrzyżowanie ul. Norwida i ul. Nowokościelnej,

Ołtarz II - skrzyżowanie ul. Wieczorka i ul. Damrota,

Ołtarz III - ul. Brzozowa,

Ołtarz IV - przy kościele.

● Zachęcamy dzieci do sypania kwiatów, dzieci pierwszokomunijne, panie w tra­dy­cyj­nych śląskich strojach.

● O godz. 16:30 ostatnie na­bo­żeń­stwo majowe.

● 30 i 31 maja Stały Konfesjonał będzie nieczynny.

 

PIĄTEK - 31.05.2024

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP

● O godz. 19:45 odbędzie się Wieczór Chwały.

● Ksiądz Arcybiskup Adrian Galbas SAC udziela wszystkim diecezjanom oraz wier­nym przebywającym na terenie archidiecezji katowickiej dyspensy od obowiązku za­cho­wa­nia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek po Bożym Ciele, tj. 31 maja 2024 roku. Tych, którzy skorzystają z dyspensy Ksiądz Arcybiskup prosi o mod­lit­wę w intencji cierpiących i o przekazanie - w miarę możliwości - jałmużny dla biednych.

 

I SOBOTA miesiąca - 1.06.2024

Wspomnienie św. Justyna, męcz.

Dzień Dziecka

● O godz. 7:00 Różaniec i medytacja.

● O godz. 8:00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP.

● Od czerwca zapraszamy na na­bo­żeń­stwa ku czci Naj­święt­sze­go Serca Pana Jezusa - w tygodniu po Mszy św. wieczornej (oprócz oktawy Bo­żego Ciała), a w niedziele o godz. 16:30.

● Od soboty 1 czerwca do czwartku 6 czerwca (w oktawie Uroczystości Bo­żego Ciała) o godz. 18:00 zapraszamy na na­bo­żeń­stwa czerwcowe z procesją te­o­fo­rycz­ną.

 

IX NIEDZIELA ZWYKŁA - 2.06.2024

Dzień święceń kapłańskich - rocznik 1968

● O godz. 16:30 na­bo­żeń­stwo czerwcowe.

● O godz. 17:30 Drugie Czerwcowe Spotkania Chóralne. Wystąpią chóry: Cantate Deo, Canticum Novum i Orkiestra Amisarte. Koncert w ramach Tyskich Inicjatyw Kul­tu­ral­nych.

 

Zapraszamy chętnych do pomocy przy przygotowaniu ołtarzy na Bo­że Ciało. Spot­ka­nie organizacyjne we wtorek 28 maja o godz. 19:15 w Domu Parafialnym.

 

Dziś nowy numer „Magdaleny”, a w nim m.in. o kolejnych od­na­le­zio­nych re­lik­wiach, a także relacja z parafialnej pielgrzymki na Maltę. Zachęcamy do lek­tu­ry. Cena 4 zł.

 

W piątek 31 maja br. Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA zaprasza na kolejny Wieczór Chwały - na­bo­żeń­stwo z modlitwą o uzdro­wienie, od­pra­wia­ne w duchu nowej ewangelizacji, z okazją do spowiedzi św. Rozpoczęcie o godz. 19:45. Homilię wygłosi ks. dr Tomasz Wojtal - kanclerz i mo­de­ra­tor Kurii Me­tro­po­li­tal­nej Archidiecezji Katowickiej.

 

Zapraszamy na spotkanie Rady Parafialnej w czwartek 6 czerwca br. po Mszy św. wieczornej.

 

Zapraszamy serdecznie na parafialną pielgrzymkę do Matki Bo­żej z Gua­da­lu­pe, którą planujemy w dniach 16-28 lutego 2025 r. Plan pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej naszej parafii, na facebook’u i w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej. Zapisy w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej wraz z zaliczką w wysokości 200 $. Or­ga­ni­za­to­rem jest biuro EK Travel. Więcej informacji u ks. Pawła.

 

Od czerwca do sierpnia pomoc charytatywna będzie udzielana tylko w nagłych przy­pad­kach.

 

Rekrutacja do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego trwa do 31 sierp­nia. Diecezjan prosimy o modlitwę o nowe powołania do służby Bo­żej. Szczegółowe informacje na stronie seminarium.

 

13 czerwca br. przypada 25. rocznica beatyfikacji ks. Józefa Czempiela oraz ks. Emi­la Szramka. Zapraszamy do sanktuarium w Piekarach 12 czerwca br. Szcze­gó­ły na plakacie.

 

Trwają zapisy do kolejnej Róży Różańca Rodziców za Dzieci. Szczegółowe in­for­ma­cje umieszczone są na ławkach w kaplicy Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu.

 

Do nabycia są czasopisma religijne. W „Gościu Niedzielnym” o zmianach w Kościele w związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi orzekania o zjawiskach nad­przy­ro­dzo­nych. W „Gościu Extra” możemy przeczytać o tym, jaką mamą dla Jezusa była Maryja, co łączy Mariannę Kolbe, Emilię Wojtyłową i Mariannę Popiełuszko oraz o tym, jak św. królowa Jadwiga została patronką matek, które utraciły dziecko. Cena egzemplarza 14 zł.

 

W gablotce:

- „24 godziny dla Jezusa” - siostry ze Wspólnoty Błogosławieństw zapraszają dziew­czy­ny (18-35 lat) rozeznające swoje powołanie i pragnące pogłębić swoją relację z Bo­giem na spotkanie, które odbędzie się 8 czerwca br. Szczegóły również na stronie internetowej;

- informacje o rekolekcjach i spotkaniach.