OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
15.04.2018
NIEDZIELA BIBLIJNA

 Komentarz do liturgii:

 

Dziś po raz kolejny słyszymy w Ewangelii świadectwo spotkania zmart­wych­wstałego Chrystusa. Jezus jest obecny również we współ­czesnych czasach. Św. Jan nas poucza: „Po tym zaś po­zna­je­my, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania”. Jeśli za­pro­siliśmy żyjącego Jezusa do swojego życia, przestrzegamy Je­go nauki. A największym przykazaniem jest miłość. Ile wiel­ka­noc­nej radości i nadziei na nasze zmartwychwstanie jest w na­szej codzienności?

 

Dzisiaj obchodzimy w Kościele Niedzielę Biblijną, którą rozpoczynamy Ogól­nopolski Tydzień Biblijny. Mamy sobie uświadomić, jak ważna jest lek­tu­ra Pisma Świętego dla naszej wiary. Zachęcamy do czytania Pisma Świę­tego.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej pa­ra­fii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 

O godz. 16:30 Nieszpory niedzielne.

 

O godz. 17:00 Koncert Magdaleński (Hanna Dys - organy).

 

PONIEDZIAŁEK - 16.04.2018

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Rocznica uro­dzin papieża seniora Benedykta XVI

● Od godz. 7:00 do 8:00 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

 

WTOREK - 17.04.2018

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

 

ŚRODA - 18.04.2018

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Po­mo­cy.

 

CZWARTEK - 19.04.2018

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

● O godz. 17:00 Msza św. dziękczynna w intencji ks. Teofila Grzesicy z oka­zji 45. rocz­ni­cy święceń kapłańskich. Zapraszamy parafian do mod­lit­wy za naszego byłego księdza proboszcza.

 

PIĄTEK - 20.04.2018

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

● O godz. 15:00 GODZINA MIŁOSIERDZIA: Koronka do Miłosierdzia Bo­że­go i Msza św. w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego.

● O godz. 16:00 I spowiedź św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 17 przy­go­towujących się do I Komunii św. Dzieci przynoszą świece.

 

SOBOTA - 21.04.2018

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

● Od godz. 8:00 odwiedziny chorych z rejonu III soboty miesiąca.

● O godz. 9:00 Msza św. w intencji Legionu Maryi.

● O godz. 17:00 Msza św. w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzest­nych.

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 22.04.2018

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Światowy Dzień Modlitw o Powołania

● O godz. 14:30 DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH.

● O godz. 16:30 Nieszpory niedzielne.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św.

W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii - pokrycie rachunku za ogrzewanie kościoła.

 

Aktualny numer telefonu kontaktowego do kancelarii: 797806653.

 

Kandydatom do sakramentu bierzmowania przypominamy o ko­niecz­noś­ci sprawdzania informacji umieszczanych na blogu internetowym.

 

W poniedziałek 16 kwietnia o godz. 19:00 w Domu Parafialnym kolejne kon­sul­ta­cje z języka polskiego dla maturzystów.

 

Do 23 kwietnia biblioteka parafialna jest nieczynna.

 

W czwartek 19 kwietnia o godz. 19:30 w Multikinie będzie wyświetlany film o św. Marii Mag­da­le­nie. Bilety w cenie 12 zł można zamawiać w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej i w pral­ni przy ul. Sienkiewicza.

 

Zainteresowanych grą aktorską zapraszamy do tworzącej się przy na­szej parafii grupy teatralnej. Nie ma limitu wiekowego.

 

W środę 18 kwietnia o godz. 19:30 w kawiarence parafii św. Jana Chrzci­cie­la rozpocznie się kolejna edycja Kursu Alfa dla wszystkich, którzy chcą po­znać lub pogłębić wiarę chrześcijańską.

 

W dniach od 26 do 28 kwietnia w sali teatralnej przy parafii Ducha św. w Ty­chach odbędą się spotkania - rekolekcje trzeźwościowe dla osób uza­leż­nionych i współuzależnionych. Na stolikach z prasą są ulotki.

 

Kancelaria Dziedziczonych Kont Emerytalnych informuje o możliwości od­zys­kania należności zgromadzonych na dziedziczonych kontach eme­ry­tal­nych osób zmarłych. Kontakt: 536302598.

 

W gablotce m.in.:

- zaproszenie na Dzień Otwarty w Seminarium Duchownym w Ka­to­wi­cach;

- zaproszenie do Zabrza na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”;

- informacja o rekolekcjach w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. ks. Franciszka Blachnickiego;

- o spotkaniu dla świętujących Barbórki.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- aż 9 męczenników w ciągu 22 lat doczekała się Francja - kraj, który we­dług powszechnej opinii już dawno dokonał radosnej i nieodwołalnej apo­sta­zji. Przypadek?;

- dzisiejsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego koncentruje się na Liście do Rzymian;

- co św. Paweł chciał nam przekazać?