OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

NIEDZIELA - 24.05.2020

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Nowenna do Ducha Świętego

Dzień Modlitw za Kościół w Chinach

● Po Mszy św. o godz. 15:30 wystawienie Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu, wspólnie odmówimy Litanię Loretańską i Suplikacje.

● W dniu dzisiejszym abp Wiktor Skworc przewodniczy w katowickiej katedrze Chrys­tusa Króla dorocznej modlitwie za pary małżeńskie, które świętują swoje ju­bi­le­u­sze sakramentu małżeństwa. Msza św. w katedrze w intencji wszystkich Ju­bi­la­tów, a zwłaszcza małżonków dziękujących Panu Bogu za 25 i 50 lat wspólnego życia, spra­wo­wana będzie o godz. 12:00. Jednak ze względu na stan epidemiczny, w trosce o zdro­wie i życie Ju­bi­la­tów zapadła decyzja, że dziękczynna Eucharystia ce­le­bro­wa­na będzie bez udziału małżonków. Każdy będzie mógł uczestniczyć w niej dzięki trans­misji internetowej za pośrednictwem You Tube oraz Radia eM.

 

PONIEDZIAŁEK - 25.05.2020

Nowenna do Ducha Świętego

 

WTOREK - 26.05.2020

Wspomnienie św. Filipa Neri, prezb.

Dzień Matki

Nowenna do Ducha Świętego.

● O godz. 18:30 Msza św. w intencji WSZYSTKICH MATEK naszej parafii z okazji Dnia Matki.

 

ŚRODA - 27.05.2020

Nowenna do Ducha Świętego

 

CZWARTEK - 28.05.2020

Nowenna do Ducha Świętego

1981 † sł. B. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski

 

PIĄTEK - 29.05.2020

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.

Nowenna do Ducha Świętego

 

SOBOTA - 30.05.2020

Wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezb. i męcz.

Nowenna do Ducha Świętego

Dzień święceń kapłańskich - rocznik 2015

 

NIEDZIELA - 31.05.2020

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

● Jest to święto dopełnienia Tajemnicy Paschalnej, przekazania jej w życie i dzia­ła­nie Kościoła. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hym­nu Przybądź, Duchu Stworzycielu i spełnienie zwykłych warunków odpustu.

 

W ostatnim tygodniu maja w dni powszednie 15 minut przed wieczorną Mszą św., a w niedzielę po Mszy św. o godz. 15:30 będzie wystawienie Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu, odmówimy Litanię LoretańskąSuplikacje.

 

W przyszłą niedzielę mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują do Matki Bożej Pie­kar­skiej. Tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem: Eucharystia - Wielka Tajemnica Wiary. Początek uroczystości o godz. 13:00.

Ze względów sanitarnych wejście do Bazyliki tylko dla zaproszonych przedstawicieli męs­kiego świata. Zapraszamy do wspólnej modlitwy poprzez transmisję te­le­wi­zyj­ną i radiową: TV Katowice, TV Polonia, Radio eM, Radio Katowice, Radio Piekary.

 

Ofiary na kościół, na potrzeby parafii można składać przelewem bankowym na rachunek nr 65 8435 0004 0000 0003 4210 0001.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą parafię w tym trudnym cza­sie.

 

Informujemy, że kościół jest otwarty - zapraszamy na modlitwę w ciągu dnia. We­wnątrz należy mieć założoną maskę. W Mszach św. w naszym kościele może uczest­niczyć maksymalnie 80 osób w wyznaczonych kartkami na ławkach miej­scach. Pierwszeństwo uczestnictwa w Mszy św. ma ro­dzina, związana z daną in­ten­cją mszalną

 

Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, sto­sow­nego dys­tan­su osób, zasłaniania ust i nosa. Przystępując do Komunii św. należy zachować bez­pieczną odległość między osobami, przyjmując Komunię św. na rękę. Znak po­koju przekazujemy sobie poprzez skinienie głowy. Przypominamy, że dys­pen­sa od obo­wiąz­ku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obo­wią­zuje do odwołania.

 

W Internecie na kanale You Tube są transmitowane:

-  Msza św. niedzielna o godz. 10:30,

-  w dni powszednie Msze św. wieczorne o godz. 18:30,

-  Różaniec w duchowej łączności z naszymi duszpasterzami o godz. 20:30.

 

Stan zagrożenia epidemicznego jeszcze nie minął, dlatego zachęcamy do za­cho­wania środków ostrożności i stosowania się do zaleceń Ministra Zdrowia.

 

W kancelarii parafialnej załatwiajmy to, co najbardziej pilne. Do końca maja dy­żur w kancelarii parafialnej jest pełniony w ograniczonych godzinach:

- w poniedziałek: 8:00-11:00,

- w środę: 16:00-18:00,

- w piątek: 8:00-11:00.

 

Wszystkie sprawy dotyczące rezerwowanych Mszy św. można potwierdzać kon­tak­tu­jąc się najlepiej telefonicznie (32 2272242, 797806653) lub mailowo (tychymm@interia.pl).

 

Poza godzinami pracy kancelarii parafialnej w sprawach pilnych związanych z po­grze­bem, zagrożeniem życia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

Informujemy, że ofiary dotyczące rezerwowanych Mszy św., czy z tytułu utrzy­mania cmentarza można wpłacać przelewem bankowym lub wrzucać w opi­sa­nej kopercie do skrzynki na listy umieszczonej przy wejściu na probostwo. Można też podać numer telefonu - oddzwonimy w razie wątpliwości.

 

Stały konfesjonał czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00 oraz 15:00-17:00.

 

Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił specjalną linię telefoniczną dla Se­nio­rów. Dzwoniąc pod nr 32 5065640 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 można uzyskać pomoc interwencyjną i psychologiczną.

 

W ZWIĄZKU ZE ZMIENIAJĄCYMI SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI BEZ­PIE­CZEŃ­STWA PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA PROSIMY ŚLEDZIĆ NA BIEŻĄCO INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEJ PARAFII.

 

W najnowszym „Małym Gościu” komiks prezentujący postać Prymas Stefana Wy­szyń­skiego - historia wybitnego Polaka, który całe swoje życie poświęcił Ojczyźnie i Kościołowi, przedstawiona w atrakcyjnej dla młodego czytelnika formie.