„TOTUS TUUS, TOTUS TUUS MARYJO”

 

Słowami Św. Jana Pawła II, Parafia św. Marii Magdaleny w Tychach, ogłasza przystąpienie do

AKTU ZAWIERZENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI - aby odpowiedzieć na zaproszenie Matki Bo­żej, skierowane do ludzi w objawieniach fatimskich.

Tą drogą zawierzenia szedł nasz Św. Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia, Sł.B. ks. Kardynał Stefan Wyszyński i wielu innych.

Zawierzenie parafii musi mieć charakter oddolny, czyli inicjatywa dobrowolna, pochodząca od wiernych.

Dlatego możliwość deklaracji w formie złożenia podpisu na liście, będzie dostępna w kościele w wyznaczonych miejscach:

- na stolikach z tyłu kościoła

- na stolikach przy bocznych ołtarzach

- w kaplicy adoracji

Zbieranie podpisów rozpoczęło się 13 maja po na­bo­żeń­stwie fatimskim.

Prosimy o wstawiennictwo dusze czyśćcowe, zamawiając 33 Msze św. w ich in­ten­cji. Ofiarujmy również naszą modlitwę, post - w miarę możliwości o chlebie i wodzie, jałmużnę i drobne wyrzeczenia w tej ważnej inicjatywie zawierzenia Matce Bo­żej naszych kapłanów, naszych ro­dzin i swojego życia.

Prosimy o wielką mobilizację wszystkich parafian i wiernych spoza parafii, członków różnych wspólnot działających przy Kościele św. Marii Magdaleny oraz wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z tą parafią.

/za zgodą Ks. Proboszcza Janusza Lasoka/