ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA

WIELKIEGO POSTU

DROGA KRZYŻOWA

PIĄTEK
7:30
17:00 (z udziałem dzieci)
17:45GORZKIE ŻALE
Z KAZANIEM PASYJNYM

NIEDZIELA 16:30