ALLELUJA!  
Ave Maria!
ZAPRASZAMY NA
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
w niedziele - 16:30
w tygodniu - 17:45