XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

21.10.2018

Światowy Dzień Misyjny

7:00

za + męża Zdzisława w kolejny miesiąc odejścia do Pana, aby z ra­doś­cią mógł wielbić Pana Boga w niebie

9:00

za + męża Eryka Szczyrba w kolejną rocz­ni­cę śmierci

9:00

za + mamę Stefanię Ryguła we wspomnienie kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin oraz + ojca Herberta

10:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Tomasza Palica z okazji 40. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

10:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Bogusławy Picur z okazji 80. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

10:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Tadeusza Michalak z okazji 85. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Doroty i Antoniego Krosny z okazji 25. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

12:00

za + Stanisława Stodoła w 1. rocz­ni­cę śmierci

12:00

za + Józefa Świergolik w 1. rocz­ni­cę śmierci

15:30

za ++ ro­dzi­ców Czesławę i Stanisława Woźnica

15:30

za + męża Józefa Chojnackiego w 9. rocz­ni­cę śmierci oraz + brata Jó­ze­fa w kolejną rocz­ni­cę śmierci

15:30

za + Jana Horodyńskiego w 1. rocz­ni­cę śmierci

16:30

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

20:00

za + Roberta Tomskiego we wspomnienie uro­dzin

20:00

za ++ ro­dzi­ców Krystynę i Henryka Węgrzynek oraz ++ z ro­dziny

 

PONIEDZIAŁEK - 22.10.2018

Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.

Tydzień Misyjny

6:30

za + Mieczysława Naja - intencja od siostry z córką

8:00

za ++ Elfrydę i Wilhelma Nolda

8:00

za + Lecha Leśniaka w 30. dzień po śmierci

17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18:30

za + Feliksa Wydrych w kolejną rocz­ni­cę śmierci oraz ++ w czyśćcu

18:30

za + Stanisława Franc, jego ++ ro­dzi­ców i ++ braci

18:30

za ++ ro­dzi­ców Franciszkę i Józefa Białoń, ++ Agnieszkę i Jakuba Zim­nol oraz ++ z ro­dziny

 

WTOREK - 23.10.2018

Tydzień Misyjny

6:30

do Opatrzności Bo­żej z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej na dalsze lata dla ro­dzin Peciak i Orszulik

8:00

za ++ ro­dzi­ców Wacławę i Stanisława Ptak

8:00

za + Jana Horodyńskiego w 1. rocz­ni­cę śmierci

17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18:30

za + Lucjusza Turek, ++ ro­dzi­ców i ++ ro­dzeń­stwo z obu stron

18:30

za + żonę Bernadetę Guzior w 4. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dzin Gu­zior, Kandzia i Zientek

18:30

za ++ Marcjannę i Antoniego Kopacz, ich ++ cztery córki, + syna Sta­ni­sła­wa i + Andrzeja Jaros

 

ŚRODA - 24.10.2018

Tydzień Misyjny

6:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji męża z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i żony

8:00

za + Marię Włodyka - intencja od siostry Zofii z diecezji rzeszowskiej z ro­dziną

8:00

za ++ Irenę i Stanisława Batko

17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18:30

za ++ Marię i Franciszka Brzęk, + męża Jerzego oraz wszystkich ++ z ro­dzi­ny

18:30

do Miłosierdzia Bo­żego za ++ ro­dzi­ców Łucję i Franciszka Dudzik oraz + siostrę Dorotę Wac

18:30

do Miłosierdzia Bo­żego za ++ Monikę i Cecylię Krzyżowskie oraz + Grze­go­rza Augustyniak

 

CZWARTEK - 25.10.2018

Tydzień Misyjny

6:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Elżbiety Tomczyk z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dzi­ny

8:00

o Miłosierdzie Bo­że dla + Tadeusza Kaczmarzyk i ++ z ro­dziny

8:00

za + Mieczysława Naja - intencja od siostry Marii z córką

17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18:30

za ++ ro­dzi­ców Urszulę i Adama we wspomnienie uro­dzin oraz ++ krew­nych z ro­dziny

18:30

za + Karola Kokoszka w 1. rocz­ni­cę śmierci oraz jego + żonę Janinę

18:30

za ++ Irenę, Edwarda i Zbigniewa Opalów o łaskę nieba dla nich

 

PIĄTEK - 26.10.2018

Tydzień Misyjny

6:30

w intencji PARAFIAN

8:00

za ++ ro­dzi­ców Alojzego i Zofię Wojsyk

8:00

za ++ ro­dzi­ców Rozalię i Piotra Gawlik

17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18:30

za ++ ro­dzi­ców Antoninę i Teodora Oprzondek, ++ dziadków z obu stron, ++ Wiesława i Mieczysława Jasak, + brata Jana i dusze w czyśćcu cier­piące

18:30

za + Henryka Banaś w 8. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Gosię Gierach - intencja od kuzynki Julitki z mężem

19:30

WIECZÓR CHWAŁY

 

SOBOTA - 27.10.2018

Tydzień Misyjny

6:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji syna Rafała z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

6:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Zofii Koloch z okazji 70. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej

8:00

za + ks. Romana Bednarek, jego + brata ks. Zygmunta oraz ich ++ ro­dzi­ców Edmunda i Małgorzatę

8:00

za + Różę Solich w 20. rocz­ni­cę śmierci, jej + męża Roberta, ++ dziad­ków i ++ z po­kre­wień­stwa z obu stron

8:00

za ++ Antoniego i Gertrudę Wendryńskich, ++ ro­dzi­ców i ++ ro­dzeń­stwo oraz ++ Hildegardę i Zygmunta Razik

10:00

w intencji pracowników i słuchaczy Instytutu Studiów Podyplomowych z okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019 oraz z okazji 6-lecia ist­nie­nia Instytutu w Tychach, aby Pan Bóg błogosławił temu dziełu

13:00

w intencji nowożeńców: LATUSEK - KAMIENIAK

17:00

w intencji dzieci, które dostąpią łaski sakramentu chrztu św., w intencji ich ro­dzi­ców i chrzestnych

17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18:30

za + męża Czesława Gelner w 19. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców z obu stron oraz ++ ro­dzeń­stwo Janinę, Jadwigę i Włodzimierza oraz + Ka­zi­mie­rę

18:30

za + Leszka Niemcewicza w 10. rocz­ni­cę śmierci oraz + Józefę we wspom­nienie uro­dzin

 

NIEDZIELA

28.10.2018

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

7:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Moniki Bienioszek z okazji 90. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

9:00

za + Rafała Michałek w 3. rocz­ni­cę śmierci

10:30

za + Stanisława Picur w 2. rocz­ni­cę śmierci

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Krystyny i Jerzego Jakubiec z okazji 40. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej z okazji 40. rocz­ni­cy uro­dzin Ewy i Łukasza Freier, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, przez wstawiennictwo Świętej Rodziny, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Aniołów Stróżów dla Ju­bi­la­tów, ich synów Jakuba i Szymona oraz dla całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Aleksandry i Włodzimierza Przybył z oka­zji 1. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z proś­bą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

15:30

o opiekę Aniołów Stróżów dla Laury Heleny Czechowskiej w dniu chrztu św. oraz o zdrowie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Laury, jej ro­dzi­ców, chrzestnych oraz dla całej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Macieja Leks z okazji 30. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Ireny i Krzysztofa Raszka z okazji 20. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

16:30

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

20:00

za + mamę Krystynę Haba we wspomnienie uro­dzin