XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

21.07.2019

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. MARII MAGDALENY

7:00

za + męża Zdzisława w kolejny miesiąc odejścia do Pana, aby mógł oglą­dać oblicze Pana, z którym spotykał się tu na ziemi w Eu­cha­rys­tii

9:00

za + Alojzego Haręża w kolejną rocz­ni­cę śmierci

9:00

za + Helenę Małek w 5. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z po­kre­wień­stwa

10:30

w intencji Samuela Tybor z okazji 15. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo oraz dary Ducha Świętego dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

10:30

w intencji Marysi Kuśmierz z okazji 10. rocz­ni­cy uro­dzin

12:00

SUMA ODPUSTOWA - w intencji PARAFIAN

12:00

w intencji biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych i ich ro­dzi­ców, wszyst­kich po­słu­gu­ją­cych w służbie Bo­żej oraz parafian i gości

12:00

w intencji Michała Rakowskiego z okazji 25. rocz­ni­cy uro­dzin o świat­ło Ducha Świętego i opiekę Matki Bo­żej

12:00

w intencji Vanessy Ogara z okazji 7. rocz­ni­cy uro­dzin, z prośbą o opie­kę Anioła Stróża i potrzebne łaski na rozpoczęcie nauki w szko­le

12:00

w intencji Urszuli Wittek z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Matki Bo­żej na dalsze lata dla Solenizantki i całej ro­dziny

12:00

za wsta­wien­nic­twem św. Marii Magdaleny w intencji Zofii o łaskę zdro­wia

15:30

w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzestnych

15:30

w intencji Stanisława i Marii Mrzyk z okazji 60. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów na dalsze lata wspólnego życia

16:30

NIESZPORY ODPUSTOWE

20:00

za ++ Wilhelma i Pelagię Rozkoszny o życie wieczne

20:00

za + Annę Zasada we wspomnienie uro­dzin oraz ++ z ro­dziny

 

PONIEDZIAŁEK - 22.07.2019

ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY

7:00

za + Magdalenę Wyleżuch w rocz­ni­cę śmierci

7:00

za + Alojzego Kost, jego + żonę Hildegardę oraz ich ++ ro­dzi­ców

18:30

w intencji PARAFIAN

18:30

za ++ parafian z okazji Odpustu Parafialnego

18:30

za + Franciszka Wróbel w 30. rocz­ni­cę śmierci, jego dwie ++ żony oraz ++ dzieci

 

WTOREK - 23.07.2019

ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, zak., patronki Europy

7:00

za + Wilhelma Lenart - intencja od wnuczki

18:30

w intencji Anny Wojtysiak z okazji 45. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo dla So­le­ni­zant­ki i całej ro­dziny

18:30

w intencji syna Grzegorza i jego ro­dziny o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i łas­kę nawrócenia

18:30

w intencji Panu Bogu wiadomej

 

ŚRODA - 24.07.2019

Wspomnienie św. Kingi, dz.

7:00

za + brata Damiana Ryzop w miesiąc po śmierci oraz ++ ro­dzi­ców Ernę i Edmunda Ryzop

8:00

Msza św. w intencji pielgrzymujących na Jasną Górę

18:30

za + tatę Piotra Mudry i + mamę Marię Mudry oraz ich ++ ro­dzi­ców i ro­dzeń­stwo z obu stron, z prośbą o łaskę zbawienia - intencja od sy­nów i córek z ro­dzinami

18:30

za + Helenę Wojtaszewską w rok po śmierci

18:30

do Miłosierdzia Bo­żego za + Michała Kohut w 1. rocz­ni­cę śmierci, z proś­bą o łaskę wiecznego zbawienia

 

CZWARTEK - 25.07.2019

ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

7:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji syna Dariusza z okazji uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

7:00

z okazji 87. rocz­ni­cy uro­dzin mamy Krystyny o dar zdrowia i Bo­żego bło­go­sła­wień­stwa dla Solenizantki

18:30

do Miłosierdzia Bo­żego za + Józefa Małeckiego w 1. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Weronikę Gwiazda w 55. rocz­ni­cę tragicznej śmierci - intencja od syna Andrzeja

 

PIĄTEK - 26.07.2019

Wspomnienie świętych Joachima i Anny, ro­dzi­ców NMP

7:00

za dusze w czyśćcu cierpiące

18:30

za + męża Władysława Moń we wspomnienie uro­dzin, ++ ro­dzi­ców Annę i Wawrzyńca Moń, ++ ro­dzeń­stwo, ++ Katarzynę i Franciszka Sta­chowiak, + siostrę, + brata, ++ z ro­dzin Stachowiak, Kontny i Poj­da oraz + ks. Pawła Kontnego i + ks. Alojzego Oleksika

18:30

za ++ Urszulę i Alfreda Klonek w kolejną rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Barbarę Jamróz - intencja od sąsiadów i Zespołu Adwokackiego z ul. Damrota 47

 

SOBOTA - 27.07.2019

7:00

za + męża Henryka w kolejną rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + mamę Jadwigę Wrzosek w 3. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Gosię Gierach w 1. rocz­ni­cę śmierci oraz jej + dziadka Sta­ni­sła­wa Żegnałka w 20. rocz­ni­cę śmierci

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

28.07.2019

7:00

z po­dzię­ko­wa­niem za bło­go­sła­wień­stwo Bo­że, opatrzność w życiu i po­moc w rozwiązywaniu wszelkich spraw Jolanty, Marka i Patryka

9:00

za + brata Romana Mrówkę

10:30

za + Agnieszkę Walocha w 25 lat po śmierci oraz ++ z ro­dzin Wa­lo­cha i Relich

12:00

za + mamę Stefanię Tendera we wspomnienie uro­dzin oraz + tatę i + brata

12:00

za + Franciszka Klimka w 16. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dzi­ny Szczyp­ka

15:30

w intencji dzieci przyjmujących chrzest św., ich ro­dzi­ców i chrzest­nych

15:30

w intencji Jana Giczel w 67. rocz­ni­cę uro­dzin, dziękując za wszelkie otrzy­mane łaski, z prośbą o dalsze - intencja od żony, dzieci i wnu­ków

16:30

NIESZPORY NIEDZIELNE

20:00

za + męża Janusza Molenda w 5. rocz­ni­cę śmierci

20:00

za ++ braci Jacka i Macieja Żabowskich