XX NIEDZIELA ZWYKŁA

19.08.2018

7:00

za + Marię Chochorowską - intencja od mieszkańców z ul. Sta­ro­koś­ciel­nej 2

9:00

za + Mariannę Lipińską - intencja od sąsiadów

9:00

za + Józefa Sterkowicza w miesiąc po śmierci - intencja od ro­dziny

10:30

do Bo­żej Opatrzności w intencji Ewy i Alfreda Łempickich z okazji 35. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

10:30

do Bo­żej Opatrzności w intencji Beaty i Roberta Dobry z okazji 5. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Pelagii i Gerarda Morawiec z okazji 50. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

12:00

do Bo­żej Opatrzności w intencji Henryka Łabanowicz z okazji 85. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny oraz za ++ ro­dzi­ców Marię i Mariana Łabanowicz i ++ ro­dzeń­stwo

15:30

w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzestnych

16:30

NIESZPORY NIEDZIELNE

20:00

za + Andrzeja Tokarek - intencja od szwagierki Ireny Macias z ro­dziną

20:00

za + Gertrudę Dziędzioł w miesiąc po śmierci - intencja od pani Marii Go­sk

 

PONIEDZIAŁEK - 20.08.2018

Wspomnienie św. Bernarda, opata i dK.

7:00

za ++ Bo­żenę i Maćka Przybyłów oraz ++ ro­dzi­ców

18:30

ku czci Ducha Świętego

18:30

za ++ ro­dzi­ców Katarzynę i Franciszka Stachowiak, + siostrę, + brata, ++ szwagrów, ++ Władysława, Ludwika, Stanisława i Sylwię oraz ++ ro­dzi­ców Halinę i Józefa Bieroński - intencja od syna Hilarego z ro­dziną

18:30

za + Andrzeja Tokarek - intencja od brata Krzysztofa z ro­dziną

 

WTOREK - 21.08.2018

Wspomnienie św. Piusa X, papieża

7:00

za + męża Zdzisława w kolejny miesiąc odejścia do Pana, aby razem ze wszystkimi świętymi mógł radować się ucztą przygotowaną w Niebie

7:00

do Miłosierdzia Bo­żego za ++ Natalię i Leona oraz + siostrę Annę

18:30

za + Józefa Garbarczyk we wspomnienie 100. uro­dzin, ++ z ro­dzin Garbarczyk i Gutowski oraz + Andrzeja Kaczorek

18:30

o spokój duszy i szczęście wieczne dla ++ ro­dzi­ców Joanny i Aleksego Grygier

18:30

za + męża Gottfrieda Derndorfer

 

ŚRODA - 22.08.2018

Wspomnienie NMP Królowej

7:00

za + Sergio Marchionne z prośbą o łaskę miłosierdzia

11:00

w intencji Wojska Polskiego i bohaterów walk o wolną i niepodległą Oj­czyz­nę

18:30

za + Kazimierę Żmijowską w 6 miesięcy po śmierci, + syna Wiesława, ++ Mag­dalenę i Błażeja Żmijowskich oraz ++ Anielę i Karola Palenica

18:30

za + Andrzeja Głąb w 2. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za ++ Eugenię i Aleksandra Żugaj, ++ ro­dzi­ców z obu stron, ++ Jana, Alojzego i Franciszka Bracny oraz ++ krewnych z ro­dzin Bracny i Żugaj

 

CZWARTEK-23.08.2018

7:00

za + mamę Ludwikę Frączek we wspomnienie imienin, jej + męża Józefa oraz ++ ro­dzeń­stwo z obu stron

13:00

w intencji nowożeńców: KABOCZYK - PALKA

18:30

za + męża Henryka Grządzielewskiego oraz ++ synów Wiesława i Zdzi­sła­wa

18:30

za + Jana Nosewicz w 15. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Helenę Wojtaszewską w miesiąc po śmierci - intencja od ro­dziny oraz dyrekcji i pracowników Zakładu Remontowo-Budowlanego

 

PIĄTEK - 24.08.2018

Święto św. Bartłomieja Apostoła

7:00

za + Mariannę Lipińską w miesiąc po śmierci - intencja od sąsiadki

15:00

w intencji nowożeńców: LEŚNIEWSKI - SOCZÓWKA

16:00

w intencji nowożeńców: SZCZYRBA - PAŁKA

18:30

za + Barbarę Duka w 4. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za ++ ro­dzi­ców i teściów Anielę i Eryka Fal w kolejne rocznice śmierci

18:30

za + Dariusza Wieczorek w 21. rocz­ni­cę śmierci

 

SOBOTA - 25.08.2018

7:00

za ++ w czyśćcu - intencja z ofiar ze skarbonki

13:00

w intencji nowożeńców: JĘDRYSEK - MATEJA

14:00

w intencji nowożeńców: RDZANEK - POCIĘGIEL

18:30

do Bo­żej Opatrzności w intencji Bo­żeny Dudek-Marcinek i Mariusza Marcinek z okazji kolejnej rocz­ni­cy ślubu, córki Paulinki z okazji 10. rocz­ni­cy uro­dzin, z prośbą o opiekę Aniołów Stróżów oraz dla taty o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej z okazji uro­dzin

 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

26.08.2018

UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

7:00

w intencji PARAFIAN

9:00

za + męża Zygmunta Węglarskiego w 10. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców Stefanię i Jana Węglarskich oraz Reginę i Mariana Wareckich

9:00

za + Monikę Liszka w 4. rocz­ni­cę śmierci

10:30

do Bo­żej Opatrzności w intencji Marii i Zdzisława Kostuś z okazji ko­lej­nej rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z proś­bą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

10:30

do Bo­żej Opatrzności w intencji Jakuba z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z prośbą o dary Ducha Świętego w dorosłym życiu oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

12:00

Msza św. dziękczynna za dar posłania do parafii św.. Marii Magdaleny ks. Da­miana Jarnota, z po­dzię­ko­wa­niem za 3 lata posługi w naszej parafii, z proś­bą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej na dal­sze lata życia kapłańskiego

12:00

do Bo­żej Opatrzności w intencji Katarzyny i Michała Oziembała z okazji 5. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i ca­łej ro­dziny

15:30

w intencji dzieci, które dostąpią łaski sakramentu chrztu św., w intencji ich ro­dzi­ców i chrzestnych

15:30

do Bo­żej Opatrzności w intencji Moniki i Dariusza Wencepel z okazji 10. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

16:30

NIESZPORY NIEDZIELNE

20:00

za + Zbigniewa Kocur w 2. miesiąc po śmierci oraz ++ ro­dzi­ców