III NIEDZIELA WIELKANOCNA

15.04.2018

NIEDZIELA BIBLIJNA

7:00

do Miłosierdzia Bo­żego za + żonę i mamę Teresę Wrzecionkowską, ++ ro­dzi­ców z obu stron Bronisławę i Sylwestra, Franciszkę i Te­o­dora, + siostrę Jadwigę, + brata Kazimierza oraz + bratową Zytę

9:00

za + męża Romana Kozub w 1. rocz­ni­cę śmierci, + siostrę Marię, ++ braci Jarosława, Zenona, Józefa, ++ ro­dzi­ców Walerię i Au­gus­ty­na oraz ++ z ro­dziny Kozub

9:00

za + ojca Wilhelma Golda w 20. rocz­ni­cę śmierci, + mamę Martę, ++ braci Andrzeja i Jerzego, ++ bratowe Annę i Anielę, ++ z ro­dzin Gol­da i Pilszczek oraz wszystkich ++ z ro­dziny

10:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Konrada Stefańskiego z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o da­ry Ducha Świętego w dorosłym życiu oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta oraz jego braci i ro­dzi­ców

10:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Stanisława Chowaniec z okazji 80. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i ca­łej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Renaty Krzyżowskiej z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Barbary Jamróz z okazji 75. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Boskiej Nieustającej Po­mocy dla Jubilatki i jej dzieci, wnuków i prawnuków

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Ireny Kocur z okazji 60. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

13:00

EMAUS

14:00

w intencji Wspólnoty Rodzin Kościoła Domowego z całej archidiecezji

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Bernarda Drob z okazji 75. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Mireli Kościańskiej z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Du­cha Świętego w dorosłym życiu oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

16:30

NIESZPORY NIEDZIELNE

20:00

za + Piotra Witańskiego, ++ ro­dzi­ców Eryka i Stefanię, + teścia Fe­lik­sa oraz ++ z po­kre­wień­stwa

 

PONIEDZIAŁEK - 16.04.2018

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Rocznica uro­dzin papieża seniora Benedykta XVI

6:30

do Jezusa Miłosiernego w intencji Agnieszki Rzepińskiej z okazji ko­lej­nej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej

8:00

za ++ ro­dzi­ców Gertrudę i Floriana Myszor

8:00

za + Piotra Rawskiego

18:30

za + Bogunię Galicką w 5. rocz­ni­cę śmierci oraz jej + męża Czesia i + syna Leszka

18:30

za + Irenę Kolmas w 1. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za wsta­wien­nic­twem św. Jana Pawła II Msza św. dziękczynna za posługę ks. Stanisława Szczepańca w podziękowaniu za rekolekcje - intencja od kandydatek do Stanu Dziewic Konsekrowanych

 

WTOREK - 17.04.2018

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

6:30

za + Damiana Kwarcińskiego we wspomnienie uro­dzin

8:00

za + córkę Małgorzatę w 5. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ syna Adama i mę­ża Władysława

8:00

za + ks. Mariusza Kaspara - intencja od Zespołu Caritas

18:30

w intencji Chóru God's Property

18:30

za + Annę Woś w 1. rocz­ni­cę śmierci oraz + Krzysztofa Woś

18:30

za + Genowefę Pieńkosz w 1. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ Eugeniusza, Leokadię, Józefa i Jadwigę Pieńkosz

18:30

za + Wojciecha Przybeckiego we wspomnienie uro­dzin - intencja od bra­tan­ka Andrzeja

 

ŚRODA - 18.04.2018

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

6:30

za + Marię Juraszek - intencja od Marii Juraszek

8:00

za + Wacława Postek, + siostrę Matyldę oraz ++ z po­kre­wień­stwa

18:30

w intencji Radia Maryja, papieża Franciszka, w intencji Ojczyzny, ks. dr. Ta­de­u­sza Rydzyka, ks. proboszcza Janusza Lasoka, kapłanów po­słu­gu­ją­cych w naszej parafii oraz za + ks. Mariusza Kaspara

18:30

za + Bernarda Kurpas w 4. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dziny

18:30

o dar Miłosierdzia Bo­żego dla + Henryka Białas w 25. rocz­ni­cę śmierci

 

CZWARTEK - 19.04.2018

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

6:30

za + Marię Juraszek - intencja od Jerzego Juraszka z ro­dziną

8:00

za + Małgorzatę Jędraszak, jej ++ ro­dzi­ców - intencja od brata Józefa Ross i Heleny

8:00

za + Genowefę w kolejną rocz­ni­cę śmierci oraz + Stanisława

17:00

do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w intencji ks. Teofila Grze­si­cy w 45. rocz­ni­cę święceń kapłańskich, z po­dzię­ko­wa­niem za dar ka­płań­stwa, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie, opiekę Matki Bo­żej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata kapłańskiego życia

18:30

za + tatę Lucjana Stefańskiego w 3. rocz­ni­cę śmierci, + brata Hen­ry­ka oraz ++ dziadków z obu stron

18:30

za + męża Stanisława Koczor w 10. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców z obu stron oraz ++ ro­dzeń­stwo z obu stron

18:30

za + Józefę Lechowicz - intencja od sąsiadów z ul. Damrota

 

PIĄTEK - 20.04.2018

III piątek miesiąca

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

6:30

za + Eleonorę Syrek w miesiąc po śmierci

8:00

do Opatrzności Bo­żej z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane dary i łaski, z proś­bą o potrzebne łaski do zbawienia i pełnienia woli Bo­żej, w in­ten­cji Karoliny Zarmutek z okazji 6. rocz­ni­cy uro­dzin

15:15

w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego

18:30

za ++ Henrykę i Tadeusza Spirała oraz + Pawła Żarów

18:30

za + mamę Alicję Kwolek w 8. rocz­ni­cę śmierci, + tatę Tadeusza oraz + bab­cię Hildegardę Janik

18:30

za + męża Joachima Kaczmarek oraz ++ z ro­dziny

 

SOBOTA - 21.04.2018

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

6:30

za + męża Zdzisława w kolejny miesiąc odejścia do Pana, aby razem ze wszystkimi mógł radować się ucztą przygotowaną w Niebie

8:00

za + Stanisława Osuch - intencja od brata Antoniego

8:00

za + Karolinę Gajdiuk w 50. rocz­ni­cę śmierci o spokój jej duszy

9:00

w intencji Legionu Maryi

15:00

w intencji nowożeńców: TRAFALSKI - MAJ

17:00

w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzestnych

18:30

za + Jana Bocheńskiego w 7. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z obu stron

18:30

za ++ ro­dzi­ców Annę i Alojzego Giglok, ++ Magdalenę i Pawła Rakocz oraz + Pawła Zając

18:30

za + Kazimierę Pehl w miesiąc po śmierci

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

22.04.2018

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Światowy Dzień Modlitw o Powołania

7:00

za + siostrę Krystynę Kirmes, jej + męża Tadeusza oraz ++ ro­dzi­ców Ed­war­da i Anielę Kroczek

7:00

za + Władysława Frączek w 3. rocz­ni­cę śmierci

9:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Łucji Ryś i trzech córek z ro­dzinami, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę

10:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Ilony i Jacka Mazurkiewicz z okazji 30. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i ca­łej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Eryki i Norberta Krzykowskich z okazji Zło­tych Godów, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i ca­łej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Marysi Węgrzynowicz z okazji 8. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o opie­kę Anio­łów Stróżów oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Mat­ki Bo­żej dla Solenizantki, jej brata Antka oraz dla całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Krystyny i Edwarda Piotrowicz z okazji 40. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i ca­łej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Oliwii Patrycji Bilgoń w dniu chrztu św., z proś­bą o opiekę Aniołów Stróżów oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki, jej brata Bartka oraz dla całej ro­dziny

14:30

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Oli i Kamila Urbańczyk z okazji 5. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dzi­ny oraz o opiekę Aniołów Stróżów dla Wiktorii i Antka

16:30

NIESZPORY NIEDZIELNE

20:00

za ++ Bronisława i Marię Polak oraz + wnuka Krzysia