VII NIEDZIELA ZWYKŁA

23.02.2020

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

7:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Martynki z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

9:00

za + męża Edwarda Rosa w kolejną rocz­ni­cę śmierci oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

9:00

za + Kazimierza Krzyżanowskiego w 15. rocz­ni­cę śmierci

10:30

za + Bo­żenę Ostrowską w 6. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców z obu stron i + brata

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Daniela i Katarzyny Ziółkowskich z oka­zji 20. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z proś­bą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla mał­żonków oraz dary Ducha Świętego dla córki Weroniki na czas zda­wa­nia egzaminów maturalnych

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Marka Lukaszek z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

12:00

o opiekę Anioła Stróża dla Aleksandry Milewskiej z okazji 10. uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Boże bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki, jej sióstr oraz dla całej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Heleny z okazji 70. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

15:30

za + Adama Szut, ++ ro­dzi­ców Marię, Helenę, Eugeniusza, Mikołaja oraz pozostałych ++ z ro­dziny

16:30

NIESZPORY

20:00

za + Stefana Biela w 11. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców z obu stron i ++ z po­kre­wień­stwa

20:00

za ++ ro­dzi­ców Marię i Edwarda Szwed oraz ++ z ro­dzin z obu stron - intencja od dzieci

 

PONIEDZIAŁEK - 24.02.2020

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

6:30

za ++ w czyśćcu - intencja z ofiar ze skarbonki

8:00

za + Ewę Kłosińską - intencja od Pawła z ro­dziną z Woli Libertowskiej

18:30

za + męża i ojca Czesława Gelner we wspomnienie uro­dzin, ++ ro­dzi­ców z obu stron oraz ++ ro­dzeń­stwo z obu stron

18:30

za + Marię Razmus w miesiąc po śmierci o radość życia wiecznego, + cór­kę Marię Smyczek, + Ludwika Razmus i wszystkich ++ z ro­dzin Razmus, Cincio i Smyczek

 

WTOREK - 25.02.2020

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

6:30

w intencji PARAFIAN

8:00

w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, bło­go­sła­wień­stwo Bo­że i opiekę Matki Bo­żej dla Ireny z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin

18:30

za ++ ro­dzi­ców Marię i Aleksandra Kwarcińskich oraz ++ z po­kre­wień­stwa z obu stron

18:30

za + Józefa Steczek - intencja od siostrzeńca Grzegorza z ro­dziną

18:30

za + Andrzeja Urbańskiego w miesiąc po śmierci - intencja od żony

 

ŚRODA POPIELCOWA - 26.02.2020

Kwartalny Dzień Modlitw o Ducha Pokuty

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

6:30

w intencji PARAFIAN

8:00

za + mamę Anielę Sojda we wspomnienie uro­dzin oraz jej + wnuczkę Kor­nelię Sojda w 1. rocz­ni­cę śmierci, aby dobry Bóg przyjął je do swe­go Królestwa

10:00

za + Józefa Steczek - intencja od sąsiadów z ul. Bibliotecznej 30

17:00

o opiekę Aniołów Stróżów dla Hani Sojki z okazji 8. rocz­ni­cy uro­dzin oraz dla jej siostry Gabrysi i brata Antosia oraz o zdro­wie, bło­go­sła­wień­stwo Bo­że i opiekę Matki Bo­żej dla dzieci i ich ro­dzi­ców Mag­da­le­ny i Roberta

18:30

za + mamę Annę Zając w 11. rocz­ni­cę śmierci oraz + tatę Michała

18:30

za + Teresę Tabor-Witkowską w miesiąc po śmierci

20:00

za + Jerzego Skorus - intencja od Hani Jarończyk

 

CZWARTEK - 27.02.2020

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

6:30

za + Zbigniewa w kolejną rocz­ni­cę śmierci, aby razem ze wszystkimi świętymi mógł radować się ucztą przygotowaną w niebie

8:00

za + Łucję Jaromin w 2. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dziny

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Tomasza Wieczorek z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

18:30

Msza św. dziękczynna w intencji Aldony, Kariny i Damiana z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla całej ro­dziny

 

PIĄTEK - 28.02.2020

Dzień modlitwy wynagradzającej oraz postu w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego i ich ro­dzin

Kwartalny Dzień Modlitw o Ducha Pokuty

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

6:30

za ++ w czyśćcu - intencja z ofiar ze skarbonki

8:00

za + Pelagię Zmuda - intencja od współpracowników córki Danuty

8:00

za + Helenę Garyga z Róży Różańcowej św. Ojca Pio

17:45

DROGA KRZYŻOWA

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji mamy Gertrudy z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zant­ki i całej ro­dziny

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Małgorzaty Ziuzia z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zant­ki i całej ro­dziny

 

SOBOTA - 29.02.2020

Kwartalny Dzień Modlitw o Ducha Pokuty

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

6:30

za + Marię Michalską - intencja od Ewy i Kazimierza Bierskich

8:00

za + Józefa Steczek - intencja od Krystyny i Krzysztofa Steindel

18:30

za ++ Annę i Franciszka Krzyżanowskich, + córkę Zofię, + syna Woj­cie­cha oraz ++ z ro­dzin z obu stron

18:30

za + mamę Teresę Antecką w 4. rocz­ni­cę śmierci, + ojca Pawła An­tec­kie­go, + brata Jana oraz + Mieczysława Wilk

18:30

za + Elżbietę Ryguła-Krzemień - intencja od przyjaciół, koleżanek i ko­le­gów

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1.03.2020

Niedziela Trzeźwości

7:00

za + Ewę Kłosińską - intencja od Beaty i Marka z ro­dziną

9:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Ryszarda z okazji 55. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, prosząc o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej na kolejne lata życia

10:30

za + mamę Różę Organiściok w 5. rocz­ni­cę śmierci oraz + ojca Jana o wieczny spokój i radość Pana

10:30

za ++ ro­dzi­ców Janinę i Józefa Suchan w kolejną rocz­ni­cę śmierci

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Lidii Hermyt z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

14:00

Msza św. Trydencka

15:30

w intencji Wspólnoty GALILEA o owoce Ducha Świętego w co­dzien­nej ewan­ge­lizacji

15:30

za + Marka Kosmala w 1. rocz­ni­cę śmierci

15:30

za + Emilię Socha - intencja od siostry Otylii z mężem, siostrzenicy i sios­trzeńca z ro­dzinami i bratowych z ro­dzinami

16:30

GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM ORAZ NA­BO­ŻEŃ­STWO EKS­PI­ACYJ­NE ZA GRZECHY PIJAŃSTWA

20:00

za + Grzegorza Danielczyk we wspomnienie uro­dzin, + Stefanię Da­niel­czyk oraz ++ z ro­dziny Danielczyk