NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

21.04.2019

6:00

REZUREKCJA do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji PARAFIAN

6:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Agnieszki Penkali z okazji ko­lej­nej rocz­ni­cy uro­dzin i Pauliny Penkali z okazji 16. uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantek i całej ro­dziny

9:00

.....................................................................

10:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencjach członków Nocnej Adoracji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z proś­bą o rozwój dzieła adoracji wieczystej

10:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Roberta Sojka z okazji 37. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i ca­łej ro­dziny

12:00

do Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego w intencji Radia Maryja oraz w in­tencji papieża Franciszka, w intencji Ojczyzny, ks. dr. Tadeusza Ry­dzy­ka, ks. dziekana Janusza Lasoka, kapłanów po­słu­gu­ją­cych w naszej pa­rafii oraz za + ks. Mariusza Kaspara

12:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Urszuli i Czesława Pniok, sy­na Tomasza, synowych Bogusławy i Magdaleny oraz wnuków Mak­sy­mil­iana, Wiktorii, Antosia i Krystiana

12:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji ro­dziny Zwiorek

12:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Marysi Węgrzynowicz z oka­zji 9. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z proś­bą o opiekę Anioła Stróża oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

15:00

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

15:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzestnych

15:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji męża Leszka Jamrozowicz z okazji 60. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

16:30

UROCZYSTE NIESZPORY ŚWIĄTECZNE

20:00

Msza św. dziękczynna do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji chrześ­nicy o potrzebne dla niej łaski

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - 22.04.2019

7:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji PARAFIAN

9:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Józefa Kost oraz Ryszarda Kost z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­tów i całej ro­dziny

9:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji ro­dziny Peciak z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej

10:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Danuty z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zant­ki i ca­łej ro­dziny

10:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Anny i Grzegorza Dzie­woń­skich z okazji 20. rocz­ni­cy ślubu, dziękując za otrzymane łaski, z proś­bą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

12:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji członków Róży Różańcowej Mat­ki Bo­żej Anielskiej

12:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Liliany Ewy Słonina w dniu chrztu św. o opiekę Anioła Stróża oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Liliany, jej ro­dzi­ców, chrzestnych oraz dla całej ro­dziny

12:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Urszuli Jankowiak z okazji 70. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i ca­łej ro­dziny

15:00

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

15:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Ireny Potykanowicz z okazji 70. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

15:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Amelii Aleksandry Kania z oka­zji 1. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z proś­bą o opiekę Anioła Stróża oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

20:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji PARAFIAN

 

WTOREK WIELKANOCNY - 23.04.2019

(+Alfons Nowak Tychy, Dachau)

6:30

za + męża Zdzisława w kolejny miesiąc odejścia do Pana, niech na wieki raduje się w Twojej obecności

6:30

za ++ Władysława i Marię Drąg, ++ córki, ++ synów, ++ z ro­dziny Drąg oraz ++ dziadków z obu stron

8:00

za + Władysława Frączek w 4. rocz­ni­cę śmierci

8:00

za + Barbarę Jamróz w miesiąc po śmierci

15:00

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

18:30

za + Józefa Waszek w kolejną rocz­ni­cę śmierci, z prośbą o Miłosierdzie Bo­że i radość Nieba

18:30

za + Jana Bocheńskiego w kolejną rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dzin obu stron

18:30

za + Marię Klimkiewicz - intencja od córki Teresy z mężem Januszem i wnucz­ką Paulinką

 

ŚRODA WIELKANOCNA - 24.04.2019

6:30

za + męża Gotfryda Derndorfer

8:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji ro­dziny Oleksy z po­dzię­ko­wa­niem za ode­brane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej oraz łaskę powrotu do zdrowia syna Leszka

8:00

w intencji ro­dziny Grigo w podziękowaniu za otrzymane łaski w ciągu ca­łe­go roku

15:00

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

18:30

za + Joachima Kaczmarek oraz ++ z ro­dziny

18:30

za + siostrę Krystynę Kirmes, jej + męża Tadeusza oraz ++ ro­dzi­ców Ed­war­da i Anielę Kroczek

18:30

za + męża Janusza Ściebor w 3. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Jadwigę Jezierską w 4. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dzin Je­zier­ski i Spyt

 

CZWARTEK WIELKANOCNY - 25.04.2019

6:30

w intencji PARAFIAN

8:00

za ++ z ro­dzin Berent, Bezrąk i Grzybowskich

15:00

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

18:30

za + Stanisława Koczor, ++ ro­dzi­ców i ++ ro­dzeń­stwo z obu stron

18:30

za + Tadeusza Rosiak w 3. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za ++ ro­dzi­ców Edwarda i Bogumiłę Bubel w 3. rocz­ni­cę śmierci - in­ten­cja od córki i synów z ro­dzinami

 

PIĄTEK WIELKANOCNY - 26.04.2019

6:30

za ++ w czyśćcu - intencja z ofiar ze skarbonki

8:00

za ++ Antoniego, Paulinę, Stefana i Beatę Gandyk oraz ++ dusze w czyśćcu cierpiące i dusze opuszczone

9:00

w intencji pielgrzymów do Medjugorie

15:00

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

18:30

za + Marię Sas w 3. rocz­ni­cę śmierci i + Bogumiła Sas w 34. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Stefana Wolek w 16. rocz­ni­cę śmierci o dar Miłosierdzia Bo­żego

18:30

za ++ Helenę, Józefa i Teresę Błaut

18:30

za + Gertrudę Niemiec w miesiąc po śmierci

19:30

WIECZÓR CHWAŁY

 

SOBOTA WIELKANOCNA - 27.04.2019

6:30

w intencji PARAFIAN

8:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Haliny i Sławomira Pokorskich w po­dzię­kowaniu za 25 lat małżeństwa, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo na dalsze lata życia

10:00

KONWENT WIELKANOCNY

13:00

w intencji nowożeńców PĘKAŁA - KOSMALA

14:00

w intencji nowożeńców FOLKERT - DŁUGAJ

15:00

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

17:00

w intencji dzieci, które dostąpią łaski sa­kra­men­tu chrztu św., ich ro­dzi­ców i chrzestnych

18:30

Msza św. dziękczynna w intencji małżonków Alicji i Jana Kaczmarczyk z oka­zji jubileuszu 50. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem Bogu za otrzy­mane łaski, z prośbą o kolejne lata w zdrowiu i miłości, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i potrzebne łaski dla całej ro­dziny

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Agnieszki Myszor z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki, jej męża i dzie­ci

18:30

za ++ ro­dzi­ców Ju­bi­la­tów: Helenę i Stanisława Mendyka oraz Marię i Alfreda Kaczmarczyk

 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

28.04.2019

7:00

za + Bo­żenę Łaszczok - intencja od siostrzenicy Katarzyny z ro­dziną z Ino­wrocławia

7:00

za + żonę Stefanię Stodulską i + syna Jacka Stodulskiego

9:00

za ++ Marię i Bronisława Polak oraz ich + wnuka Krzysia

9:00

za + Halinę Iwaszko w 5. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ ro­dzi­ców Edmunda i Wła­dysławę Mikołajczak

9:00

za + Krzysztofa Kozub w miesiąc po śmierci, + ojca Romana oraz ++ z ro­dzin Kozub i Chmielarski

10:30

w intencji dzieci wczes­no­ko­mu­nij­nych

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Brygidy i Andrzeja Klaja z okazji 35. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

14:00

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

15:00

GODZINA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

15:30

w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego

15:30

za + Czesława Szypuła - intencja od Mariana Jajko z ro­dziną z Ka­lem­biny

15:30

za + męża Stefana Święs, jego ++ ro­dzi­ców z obu stron oraz o spo­kój duszy + Ryszarda Bielasa

16:30

NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE DZIECI WCZESNOKOMUNIJNYCH

20:00

za + Piotra Witańskiego w 2. rocz­ni­cę śmierci