II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

25.02.2024

7:00

za + Kazimierę Łacka - in­ten­cja od szwagra Jana z Kukowa

9:00

za + męża Edwarda Rosa i ++ ro­dzi­ców z obu stron

9:00

za + Marię Pawlik - in­ten­cja od sąsiadów z ul. Starokościelnej 2

10:30

za + Ryszarda Dudek - in­ten­cja od syna Michała z ro­dziną

10:30

za + Adama Szut w rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców Marię, Helenę, Eu­ge­niu­sza i Mikołaja oraz ++ z ro­dziny

10:30

za + Andrzeja Kwoska w 1. rocz­ni­cę śmierci, jego + mamę Zofię Kwos­ka oraz + Zofię Szynkowską

12:00

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Józefa Wróbel z oka­zji uro­dzin, w po­dzię­ko­wa­niu za prze­ży­te 80 lat, z proś­bą o zdro­wie, bło­go­sła­wień­stwo Bo­że i opiekę Matki Bo­żej Nie­us­ta­ją­cej Pomocy dla Ju­bi­la­ta i ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Haliny Gorol z oka­zji 70. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o bło­go­sła­wień­stwo Bo­że i opie­kę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zant­ki i ca­łej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Elżbiety Promińskiej z oka­zji 92. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o bło­go­sła­wień­stwo Bo­że i opiekę Matki Bo­żej

15:30

Msza św. dziękczynna w in­ten­cji Roberta Matuszka za 30 lat ra­dos­ne­go ży­cia, z proś­bą za wsta­wien­nic­twem świętych patronów o dalsze Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i potrzebne łas­ki dla So­le­ni­zan­ta i ca­łej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Agnieszki Musiał z oka­zji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o dary Ducha Świę­te­go w dorosłym życiu i Bo­że bło­go­sła­wień­stwo

16:30

GORZKIE ŻALE

20:00

w in­ten­cji chrześnicy Małgosi z Kanady, o szczęśliwy zabieg i powrót do zdrowia - in­ten­cja od cioci chrzestnej z ro­dziną

20:00

za + Remigiusza Cebo w 10. rocz­ni­cę śmierci, ++ z ro­dziny oraz za du­sze w czyść­cu cierpiące

 

PONIEDZIAŁEK - 26.02.2024

6:30

za + Irenę Ragin, o spokój duszy - in­ten­cja od ro­dziny Gładysz

8:00

za + Ryszarda Dudek - in­ten­cja od sąsiadów z ul. Sokolej

8:00

za + Danutę Janiczek w miesiąc po śmierci

9:00

NAUKI REKOLEKCYJNE KL. 1, 2, 3

10:30

NAUKI REKOLEKCYJNE KL. 4, 5, 6

12:00

NAUKI REKOLEKCYJNE KL. 7, 8

18:30

za ++ ro­dzi­ców Mariannę i Aleksandra Kwarcińskich oraz ++ ro­dzeń­stwo z obu stron

18:30

za + Grażynę Wanat - in­ten­cja od koleżanek z Liceum Ekonomicznego

18:30

za ++ Ryszarda i Janinę Bebak - in­ten­cja od ro­dziny Kosowskich z Męt­ko­wa

18:30

za + mamę Annę Zając w 15. rocz­ni­cę śmierci i + tatę Michała

 

WTOREK - 27.02.2024

6:30

za + Stanisława w 31. rocz­ni­cę śmierci, o dar Miłosierdzia Bo­żego - in­ten­cja od syna Wiesława

8:00

za + Antoniego Tokarz - in­ten­cja od Janiny Pytel z Laskowej

9:00

NAUKI REKOLEKCYJNE KL. 1, 2, 3

10:30

NAUKI REKOLEKCYJNE KL. 4, 5, 6

12:00

NAUKI REKOLEKCYJNE KL. 7, 8

18:30

w in­ten­cji chóru God’s Property

18:30

za + Antoniego Liszka we wspomnienie uro­dzin, + żonę Felicję, ++ z ro­dzin Mróz, Szuścik, Okoń, Liszka i Wojaczek, + Henryka Wi­den­ka i dusze w czyść­cu cierpiące

18:30

za + Teresę Antecką i + Mieczysława Wilk w kolejne rocznice śmierci oraz ++ z ro­dziny

18:30

za + Kazimierza Nowak w 30 dni po śmierci - in­ten­cja od sąsiadów

 

ŚRODA - 28.02.2024

6:30

w in­ten­cji PARAFIAN

8:00

do Miłosierdzia Bo­żego za + męża Jana Szpila, + syna Rafała, ++ ro­dzi­ców oraz ++ teściów

8:00

za ++ Ryszarda i Janinę Bebak - in­ten­cja od siostry Mieczysławy i od ro­dziny Skowronków z Libiąża

9:00

MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI: KL. 1, 2, 3

10:30

MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI: KL. 4, 5, 6

12:00

MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI: KL. 7, 8

18:30

do Opatrzności Bo­żej z oka­zji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin mamy Gertrudy, z po­dzię­ko­wa­niem za wszelkie otrzy­ma­ne łas­ki i bło­go­sła­wień­stwa, z proś­bą o dalszą opiekę dla So­le­ni­zant­ki, jej córki i chrześniaczki

18:30

w podziękowaniu za uzdro­wienie męża z choroby alkoholowej, z proś­bą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej na ten rok

 

CZWARTEK - 29.02.2024

6:30

za + siostrę Stanisławę Lenarczyk i jej + męża Ryszarda - in­ten­cja od bra­ta Je­rze­go z ro­dziną

8:00

za dusze w czyśćcu cierpiące - in­ten­cja od parafianki

8:00

za ++ Antoniego, Paulinę, Stefana i Annę Gandyk oraz + Ludwika Ko­zy­ra i ++ z ro­dzin Roj i Paszke

18:30

za + Rudolfa Zyzik w 45. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Danutę Janiczek

 

I PIĄTEK miesiąca - 1.03.2024

6:30

za + Marię Wąchała - in­ten­cja od Zofii Domek z synem

6:30

w in­ten­cji pielgrzymów i ich ro­dzin

7:30

DROGA KRZYŻOWA

8:00

Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

8:00

za + Marię Bartnikowską, o radość Nieba i za dusze w czyśćcu cierpiące

17:00

Msza św. szkolna - in­ten­cja od dzieci wczes­no­ko­mu­nij­nych

17:45

DROGA KRZYŻOWA

18:30

za + Marka Kosmala w 5. rocz­ni­cę śmierci, + brata Krzysztofa, ++ ro­dzi­ców Monikę i Zygmunta Kosmala oraz ++ z ro­dziny Kornas

18:30

za ++ Ewelinę i Sabinę oraz wszystkich ++ z ro­dziny Pawłowskich

18:30

za + męża Piotra Labus w 24. rocz­ni­cę śmierci, jego ++ ro­dzi­ców Krystynę i Walentego Labus, ++ teściów Małgorzatę i Antoniego Sta­ni­czek oraz + siostrę Ilonę Golimowską

 

I SOBOTA miesiąca - 2.03.2024

6:30

za + Mariannę - in­ten­cja od siostry Stasi z ro­dziną

7:00

RÓŻANIEC I MEDYTACJA

8:00

Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

8:00

za ++ ro­dzi­ców Domicelę i Henryka, ++ braci Mariana i Karola Go­rzał­ka, + bra­to­wą Reginę oraz ++ Elfrydę, Marię, Eugeniusza, ++ z ro­dzin Chmiel, Wojtyka i Gorzałka

10:00

DZIEŃ SKUPIENIA SZAFARZY NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

18:30

za + Stefanię Leks

18:30

za + Jana Barchańskiego

18:30

za + Henryka Kaboczyk w miesiąc po śmierci

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

3.03.2024

7:00

za + Marię Pawlik - in­ten­cja od mieszkańców z ul. Starokościelnej 2

9:00

za + mamę Walerię Gąsiorek

9:00

za + Antoniego Tokarz - in­ten­cja od Wiesławy i Wojciecha Matras z Las­ko­wej

9:00

za + Annę Kubską w kolejną rocz­ni­cę śmierci, jej + męża Zygmunta oraz ++ z ro­dzin Kubskich, Sklepińskich, Gorzelanych, Kosteneckich, Wojdyłów i Ma­cie­jew­skich

10:30

za + Wiesława Sikorskiego w 2. rocz­ni­cę śmierci oraz jego ++ ro­dzi­ców Ja­ni­nę i Franciszka, o dar Nieba

10:30

za ++ ro­dzi­ców Jana i Janinę Michalewicz oraz + Kazimierza Ziemiak

10:30

za + Mieczysława Samson w 2. rocz­ni­cę śmierci

12:00

Msza św. dziękczynna z oka­zji 90. rocz­ni­cy uro­dzin Lidii Hermyt, z po­dzię­ko­wa­niem za przeżyte lata, z proś­bą o bło­go­sła­wień­stwo Bo­że dla Jubilatki i ca­łej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Teresy Wala z oka­zji 88. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o zdro­wie i Bo­że bło­go­sła­wień­stwo na dalsze lata

12:00

Msza św. dziękczynna w in­ten­cji Glorii Olszewskiej z oka­zji 8. uro­dzin, dzię­ku­jąc za dar życia i zdrowia

15:30

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji mamy Krystyny z oka­zji 70. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o zdro­wie i Bo­że bło­go­sła­wień­stwo na dalsze lata

15:30

w in­ten­cji Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA

16:30

GORZKIE ŻALE

20:00

do Boga Ojca Miłosiernego za wsta­wien­nic­twem Matki Bo­żej Częs­to­chow­skiej o dary Ducha Świętego, bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie dla Marii i Le­o­ka­dii w rocznice uro­dzin