I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

18.02.2018

Niedziela Trzeźwości

 

7:00

w intencji PARAFIAN

9:00

za + tatusia, męża, syna, brata i wujka Adama Motyl w 8 miesięcy po śmier­ci

10:30

za ++ ro­dzi­ców Anastazję i Jana, + siostrę Monikę Rozkoszny, ++ bra­ci Alfonsa, Alojza, Arnolda i Kazika Waszek oraz ++ szwagrów i bra­towe

10:30

za ++ ro­dzi­ców Eufemię i Czesława Grzywacz, + mamę Alinę Maj­strak oraz + brata Leszka

10:30

za + Bo­żenę Ostrowską, jej ++ ro­dzi­ców, ++ teściów i + brata

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Alicji Niewiadomskiej z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o da­ry Ducha Świętego w dorosłym życiu oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Piotra Baloń z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świę­tego w dorosłym życiu oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

15:30

za + mamę Wandę Bajura w rocz­ni­cę śmierci, + ojca Brunona oraz ++ z po­kre­wień­stwa

15:30

za + mamę Mirosławę Przewłocką w 24. rocz­ni­cę śmierci oraz + tatę Ja­na Przewłockiego

16:30

GORZKIE ŻALE

20:00

za + mamę Stefanię Dobija w 1. rocz­ni­cę śmierci oraz + męża An­to­nie­go, + syna Benedykta oraz + córeczkę Renatę

 

PONIEDZIAŁEK - 19.02.2018

Tydzień modlitw o trzeźwość

6:30

za ++ Ireneusza i Marię Figura o radość życia wiecznego

8:00

za + Augusta Boronia w 35. rocz­ni­cę śmierci oraz jego ++ ro­dzi­ców

8:00

za + Halinę Zarzycką - intencja od Andrzeja i Małgorzaty Łysoń z Za­gór­nika

9:30

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - kl. IV-VII SP nr 1 i SP ART oraz Gim­na­zjum ART

11:30

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - kl. I-III SP nr 1 i SP ART

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Kamila Wiśniowskiego z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o da­ry Ducha Świętego w dorosłym życiu oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

 

WTOREK - 20.02.2018

Tydzień modlitw o trzeźwość

6:30

za ++ Józefa i Elfrydę Mol

8:00

do Miłosierdzia Bo­żego we wspomnienie uro­dzin ++ Heleny, Ro­ma­na i Jana Małek, Ryszarda Wycisk i Małgorzaty Kołodziej oraz Eligiusza Pikos i jego ++ ro­dzi­ców

9:30

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - kl. IV-VII SP nr 1 i SP ART oraz Gim­na­zjum ART

11:30

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - kl. I-III SP nr 1 i SP ART

18:30

za + Alfonsa Moczadło, + Alojzego Małka, + Franciszka Kremza, ich ++ żo­ny oraz + Franciszka Nowickiego we wspomnienie ich ko­lej­nych rocznic śmierci

18:30

za + Danutę Kowalską - intencja od szwagra Henryka z ro­dziną

18:30

do Miłosierdzia Bo­żego za + ks. Mariusza Kaspara - intencja od pa­ra­fian - ro­dziny Tokarz

 

ŚRODA - 21.02.2018

6:30

za + męża Zdzisława w kolejny miesiąc odejścia do Pana, aby ra­zem ze wszystkimi świętymi mógł radować się ucztą przygotowaną w Nie­bie

8:00

za ++ Janinę, Bronisława i Zbigniewa Kępińskich oraz ++ z tych ro­dzin

8:00

za + Franciszka Słoik w 9. rocz­ni­cę śmierci, + syna Andrzeja, + brata Gintra i ++ ro­dzi­ców z obu stron

9:30

Msza św. na zakończenie REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH SP nr 1 i SP ART oraz Gim­na­zjum ART

18:30

w intencji Radia Maryja, papieża Franciszka, w intencji Ojczyzny, ks. dr. Tadeusza Rydzyka, ks. proboszcza Janusza Lasoka oraz kapłanów po­słu­gujących w naszej parafii

18:30

za + ks. Mariusza Kaspara - intencja od sąsiadów z parafii p.w. Matki Bos­kiej Częstochowskiej z Rybnika

18:30

za + Jana Goleszyńskiego w miesiąc po śmierci oraz jego + żonę Hil­tru­dę w kolejny miesiąc po śmierci

 

CZWARTEK - 22.02.2018

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

6:30

za ++ w czyśćcu - intencja z ofiar ze skarbonki

8:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Jacka Zarmutek z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny oraz o łaski potrzebne do zbawienia i pełnienia woli Bo­żej

18:30

za ++ ro­dzi­ców Pawła i Weronikę Drynda oraz + siostrę Bo­żenę Pie­tryję

18:30

za + żonę Marię Szymańską w kolejną rocz­ni­cę śmierci oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron i ++ ro­dzeń­stwo

 

PIĄTEK - 23.02.2018

6:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Martynki z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Anio­łów Stróżów oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Mat­ki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

8:00

za + Jana Goleszyńskiego w miesiąc po śmierci oraz jego + żonę Hil­tru­dę w 3 miesiące po śmierci - intencja od sąsiadów z Al. Bielskiej

18:30

za + Stefana Biela w 9. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców z obu stron i ++ po­kre­wień­stwo

18:30

za + siostrę Marię Dziedzina, + szwagra Adama, + syna Zbigniewa, + sy­na Kazimierza, ++ braci Stanisława, Eugeniusza, Józefa i + sios­trę Stanisławę

18:30

za ++ Stanisława i Teresę Baran

19:30

WIECZÓR CHWAŁY

 

SOBOTA - 24.02.2018

6:30

za + matkę chrzestną Elżbietę Marekwia - intencja od chrześniaka z ro­dziną z Katowic

8:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Anieli Sojda z okazji 85. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

17:00

w intencji dzieci, które dostąpią łaski sakramentu Chrztu św., w in­ten­cji ich ro­dzi­ców i chrzestnych

17:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Sandry Michno z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Du­cha Świętego w dorosłym życiu oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki, jej rodzeństwa, ro­dzi­ców oraz dla całej ro­dziny

18:30

za + męża Czesława Gelner we wspomnienie uro­dzin, ++ ro­dzi­ców z obu stron, + brata Włodzimierza, + Kazimierę i + siostrę Jadwigę

18:30

za ++ Franciszka i Annę Krzyżanowskich, + córkę Zofię i + syna Wojciecha, ++ ro­dzi­ców oraz ++ ro­dzeń­stwo z obu stron

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

25.02.2018

7:00

za + Lucynę Lament - intencja od sąsiadów z ul. Bocheńskiego 26

9:00

za + Józefa Lament w 2. rocz­ni­cę śmierci - intencja od dzieci

9:00

za + Edwarda Rosa w kolejną rocz­ni­cę śmierci oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

10:30

za ++ ro­dzi­ców Marię i Aleksandra Kwarcińskich oraz ++ po­kre­wień­stwo z obu stron

10:30

za + męża i ojca Adama Szut w 9. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców Marię, Helenę, Mikołaja i Eugeniusza oraz ++ z ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Krystyny i Krzysztofa Domogała z okazji 40. rocz­ni­cy ślubu oraz z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Aleksandry Teresy Nowak z okazji przy­jęcia Chrztu św., z prośbą o opiekę Aniołów Stróżów oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Oli, Zu­zan­ny Janiny Nowak z okazji 3. rocz­ni­cy uro­dzin, Antoniny Heleny Janik z okazji 5. rocz­ni­cy uro­dzin oraz dla całej ro­dziny

14:30

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

15:30

za + Emilię Górecką i + Marię Pilorz we wspomnienie uro­dzin oraz ++ Józefa Góreckiego, Jana Pilorz, Stefana i Ludwika Pilorz

16:30

GORZKIE ŻALE

20:00

za ++ ro­dzi­ców Marię Szwed w 1. rocz­ni­cę śmierci oraz + Edwarda Szwed w 10. rocz­ni­cę śmierci - intencja od dzieci