III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE

16.12.2018

(2006 + ks. Antoni Wala)

7:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Jacka o szybki powrót do zdrowia i wszel­kie potrzebne łaski dla całej ro­dziny

9:00

za + Dorotę Śmietana w 2. rocz­ni­cę śmierci

9:00

za + Zygmunta Kubskiego, jego + żonę Annę, ++ z ro­dzin Kubski, Kostenecki, Gorzelany, Wojdyła

9:00

za + Stanisławę Piela w 2. rocz­ni­cę śmierci

10:30

o opiekę Anioła Stróża dla Wojtusia z okazji 3. uro­dzin, z prośbą o po­trzeb­ne łaski, zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

10:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Haliny z okazji 80. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

10:30

za wsta­wien­nic­twem św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny w in­ten­cji Adama Zarzecznego z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z prośbą o łaskę zdrowia oraz o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Bronisławy Miśka z okazji 80. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Teresy Gach z okazji 90. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

12:00

o opiekę Anioła Stróża dla Jakuba Zapała z okazji 1. uro­dzin, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta, jego ro­dzi­ców, chrzestnych oraz dla całej ro­dziny

12:00

o opiekę Anioła Stróża dla Mikołaja Leona Kuśmierz z okazji 1. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta, jego ro­dzi­ców, chrzestnych oraz dla całej ro­dziny

15:30

w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzestnych

16:30

NABOŻENSTWO ADWENTOWE

20:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji ro­dziny Jasieńskich z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Bo­że bło­go­sła­wień­stwo

 

PONIEDZIAŁEK - 17.12.2018

6:30

Roraty: za + mamę Gertrudę Malcharek w kolejną rocz­ni­cę śmier­ci, + tatę Wiktora oraz ++ braci Pawła i Alfreda

6:30

do Miłosierdzia Bo­żego za + syna Tomasza we wspomnienie uro­dzin, by mógł oglądać oblicze Pana, z którym spotykał się tu na ziemi w Eucharystii

8:00

za + wnuka Łukasza Magdziorz w 8. rocz­ni­cę śmierci i we wspom­nie­nie uro­dzin

8:00

za + Stefanię Szromek w 8. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + męża Ryszarda Wyszkowskiego w dniu jego uro­dzin, + syna Ry­szar­da, ++ ro­dzi­ców, + brata, ++ siostry z ro­dziny Wyszkowski oraz ++ z ro­dziny Kurasz

18:30

za ++ ro­dzi­ców Małgorzatę i Gerarda Botor oraz + siostrę Irenę Pyp­łacz

18:30

za + Alinę Stanek Olma w miesiąc po śmierci

 

WTOREK - 18.12.2018

6:30

Roraty: o opiekę Aniołów Stróżów w intencji Karolinki z okazji uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

6:30

Msza św. dziękczynna w intencji Grzegorza z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej na każdy dzień

6:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Ewy Szczepańskiej z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zant­ki i całej ro­dziny

8:00

w intencji PARAFIAN

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji ks. dr. Marka Porwolika z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o da­ry Ducha Świętego oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Matki Bo­żej na dalsze lata kapłańskiego życia

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Wiktorii Michalczyk z okazji 88. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i ca­łej ro­dziny

18:30

w intencji chóru God’s Property

 

 

 

ŚRODA - 19.12.2018

6:30

Roraty: za + Stefana Sojka - intencja od sąsiadów

8:00

za + Stefanię Pilzak - intencja od Wiesławy i Władysława Kolbiarz z ro­dziną z Pcimia

18:30

za + Bogusławę Tomaszewską w miesiąc po śmierci

18:30

za + ojca Alfreda Pukocz w 2. rocz­ni­cę śmierci oraz jego + żonę Martę

 

CZWARTEK - 20.12.2018

6:30

Roraty: za + Stefanię Pilzak - intencja od ro­dziny Jędrysek z Pcimia

8:00

w intencji emerytów i rencistów naszej parafii

11:00

w intencji podopiecznych i pracowników Ośrodka Św. Faustyna

18:30

za + Antoninę Wydrych w kolejną rocz­ni­cę śmierci, jej + męża Fe­lik­sa, ich + syna Waldemara i + córkę Barbarę, + Katarzynę Miecz­ni­kow­ską oraz ++ w czyśćcu

18:30

za + męża Wacława Szafrańskiego, + syna Zdzisława oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

18:30

za + Władysława Jarguza o łaskę zbawienia

 

PIĄTEK-21.12.2018

III piątek miesiąca

Kwartalny dzień modlitw o życie chrześcijańskie ro­dzin

6:30

Roraty: za + Zdzisława w kolejny miesiąc odejścia do Pana o jego zjed­no­cze­nie z Chrystusem w chwale

8:00

za + Pelagię Goryczka, + córkę Henrykę Zbroińską oraz ++ z ro­dziny

15:15

w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego

18:30

o dar życia wiecznego dla + Józefa Grolik w 4. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Janusza Pałka - intencja od sąsiadów

 

SOBOTA - 22.12.2018

Kwartalny dzień modlitw o życie chrześcijańskie ro­dzin

6:30

Roraty (dla dorosłych): za + mamę Walerię Wagner w kolejną rocz­ni­cę śmierci, + tatę Jana Wagnera i + ks. Jana Wagnera

8:00

za + Helenę Leśniewską - intencja od Urszuli i Edwarda z ro­dziną

18:30

za + mamę Otylię Luksa, + tatę Edwarda Luksa, + ks. biskupa Pawła Latuska i ks. dziekana Alojzego Latuska

18:30

w intencji PARAFIAN

 

IV NIEDZIELA ADWENTU

23.12.2018

7:00

za + Stefana Sojka - intencja od sąsiadów

9:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Łucji Ryś oraz trzech córek z ro­dzinami z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo dla całej ro­dziny

10:30

za + Krzysztofa Zaborowskiego we wspomnienie 70. rocz­ni­cy uro­dzin o ra­dość życia wiecznego

10:30

za ++ Annę i Czesława Teodorczyk oraz + ciocię Teklę Grzonkę

10:30

za + Teresę Mazur - intencja od członków Nocnej Adoracji

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Jadwigi Danek z okazji 80. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

12:00

o opiekę Anioła Stróża dla Marysi Zosi Kajzer z okazji 1. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­nizantki, jej ro­dzi­ców, chrzestnych oraz dla całej ro­dziny

15:30

za + Bronisława Banyś w 5. rocz­ni­cę śmierci

15:30

za + Dorotę Leszczyńską-Zalecką - intencja od koleżanek i wy­cho­wan­ków Domu Dziecka

15:30

za + mamę Cecylię Gorgoń w 1. rocz­ni­cę śmierci - intencja od synów i wnu­ków

16:30

NABOŻENSTWO ADWENTOWE

20:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Izabeli Woźniak z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świę­tego w dorosłym życiu oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny