Święta Maria Magdalena

Maria, którą nawrócił Jezus i któ­ra wraz z Mary­ją, Jego matką i św. Janem, była świadkiem Jego ostatnich chwil, została nazwana Magdaleną od miasta Magdalii w Ga­li­lei. św. Klemens z Aleksandrii i inni uczeni utożsamiają ją z kobietą, która ze łzami w oczach obmyła stopy Jezusowi. Inni uważają za sio­strę Marty i Łazarza. W czasie pub­licz­nej działalności Chrystusa szła za Nim wraz z innymi pobożnymi niewiastami. Jej naj­pierw, przed apostołami, Jezus ukazał się po swo­im Zmart­wychwstaniu.

Święto Marii Magdaleny kato­li­cy wszyst­kich ob­rządków obchodzą w tym samym dniu, 22 lipca. W instrukcji do ostatniego wydania Kalendarza Rzymskiego Koś­ciół postanowił, że dzień ten jest świętem kobiety, której ukazał się Chrystus, a nie siostry Łazarza lub niewiasty pokutującej.

W sztuce europejskiej przedstawia się Marię Magdalenę naj­częściej w chwili, gdy ukazuje się jej Jezus po zmartwychwstaniu. Pochylona, wyciąga ręce w jego stronę. Chrystus natomiast trzyma w dłoniach grabie lub motykę, bo Maria Magdalena wzięła Go w pierwszej chwili za ogrodnika. W XVI i XVII wieku, zgodnie z legendą prowansalską ukazuje się ją jako piękną, młodą kobietę, oddającą się medytacji.

 

<Powrót na stronę główną>