Wiadomości z Misji

Pozdrowienia z Misji w Nabwalyi - ks. Waldemar Potrapeluk
„Czemadan” ciepłych wspomnień z dalekiej Syberii - o. Tomasz Zając
Płomienie Miłości - o. Tomasz Zając
Pocztówka z Zambii - Dominik Piórkowski i Paweł Kaszuba