GODZINA Z JEZUSEM

 

Mały poradnik dla tych którzy adorują Pana Jezusa w ciszy

 

 Uważaj:

1.

Uważaj, jeśli już trochę zasmakowałeś w adoracji, dla diabła stałeś się wrogiem numer 1.

2.

Uważaj, ten dar jest bardzo delikatny i bardzo kruchy, bo ty sam taki jesteś.

3.

Bądź pokorny, łatwo możesz stracić to, co otrzymałeś.

4.

Nie licz, że będzie lepiej. Przyjdą zniechęcenia, lenistwo i zima.

5.

Bóg pokaże ci także pustynię, chce, abyś na pustyni dojrzał i oczyścił swoje motywacje.

6.

Próbuj dostrzegać, co Bóg czyni w twoim życiu i w tobie, dzięki adoracji.

7.

Jeśli masz pragnienie adoracji, idź za nim, bo Pan chce ci dać jeszcze więcej.

8.

Jezus oczekuje od ciebie, abyś dzielił się owocami adoracji z innymi.

9.

Adoracja to źródło z którego może wypłynąć dla ciebie nowe życie.

10.

Nie bój się, ale pozwól, aby Pan cię poprowadził.

 

„Długo na klęczkach”

„Niech wspólnoty parafialne podejmą szczególne zobowiązanie do adoracji eu­cha­rys­tycznej poza Mszą św. Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie." (Jan Paweł II).

UWAGA !!!

W związku z pandemią koronawirusa adoracja dzienna Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu odbywa się w kaplicy adoracji, a po Mszy św. wieczornej Naj­święt­szy Sakrament jest przenoszony do kościoła na adorację noc­ną. Ze względów bezpieczeństwa, w nocy w kościele mogą prze­by­wać wyłącznie osoby zapisane na stałą godzinę adoracji u ko­or­dy­na­tora. Prosimy o zachęcanie do adoracji w swoich ro­dzinach, wspól­no­tach i miejscach pracy. Zapisujemy się na jedną godzinę ty­god­niowo. Każdy sam decyduje o wyborze godziny adoracji.

Kontakt: telefon 604 534 960 (Maria)

dodatkowe informacje