WIZYTACJA KANONICZNA

 

Wizytacja kanoniczna odbywa się w każdej parafii raz na 5 lat.

Niewątpliwie jest to szczególny czas łaski. Boży Wysłannik obdarza wiernych dobrym słowem i Bożym błogosławieństwem, zostawiając wszędzie niezapomniany ślad swej obecności. Podczas wizytacji ka­no­nicznej biskup sprawdza i ocenia funkcjonowanie parafii pod względem duszpasterskim, organizacyjnym i materialnym. Przychodzi jak pasterz do swojego stada, by umacniać Słowem Bożym wspól­no­tę parafialną, umac­niać Duchem Świętym młodzież, która wówczas przystępuje do Sa­kra­men­tu Bierzmowania, błogosławi dzieci i wsłu­chu­je się w serca parafian.

W dniach od 23 do 25 kwietnia 2010 roku wizytację w naszej parafii przeprowadzi ksiądz biskup Józef Kupny - biskup pomocniczy Archi­die­ce­zji Katowickiej. W ramach wizytacji ksiądz biskup m. in. do­kład­nie sprawdzi funkcjonowanie kancelarii parafialnej pozostawiając w każ­dej z ksiąg odpowiedni wpis. Ksiądz biskup spotka się w koś­ciele ze wszystkimi grupami duszpasterskimi naszej wspólnoty parafialnej.

 

PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ

Jego Ekscelencji Księdza Biskupa

dra JÓZEFA KUPNEGO

(pobierz wersję do wydruku)

 

 

Piątek, 23 kwietnia

18.15

Procesja z probostwa i liturgiczne powitanie Księdza Biskupa

Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania

 

Sobota, 24 kwietnia

10.00

Msza św. dla seniorów

po Mszy św. spotkanie w Oratorium,

następnie nawiedzenie grobów kapłanów

15.00

Spotkanie z Radą Parafialną, katechetami i  nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej

16.00

Nieszpory i spotkanie z grupami parafialnymi

 

Niedziela, 25 kwietnia

10.30

Msza św. dla małżonków ze słowem Księdza Biskupa i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

12.00

Msza św. z błogosławieństwem małych dzieci