PLAN PARAFIALNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

4.03.2006 – 9.03.2006
 


SOBOTA   4.03.2006r.
 -  Rozpoczęcie  rekolekcji parafialnych

18.30

Msza św. z nauką dla wszystkich


I  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU  5.03.2006r.

7.00

Msza św. z nauką dla wszystkich

8.30

Msza św. z nauką dla wszystkich

10.00

Msza św. z nauką dla wszystkich

11.30

Msza św. z udziałem dzieci szkół podstawowych z nauką dla dzieci

13.00

Msza św. z nauką dla wszystkich

15.00

Msza św. z nauką dla wszystkich

16.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

18.30

Msza św. z homilią

Po Mszy św. ok.19.15 nauka stanowa dla mężczyzn, mężów i ojców.


PONIEDZIAŁEK  6.03.2006r.

6.30

Msza św.  (dla udających się do pracy)

8.00

Modlitwy poranne

8.30

Msza św. z nauką dla wszystkich

10.30

Rekolekcje dla młodzieży z Gimnazjum Nr 1

18.30

Msza św. z nauką dla wszystkich

Po wieczornej Mszy św. nauka stanowa dla niewiast, mężatek, matek.


WTOREK  7.03.2006r.  - Dzień spowiedzi rekolekcyjnej dla kobiet   

6.30

Msza św.  (dla udających się do pracy)

8.00

Modlitwy poranne

8.30

Msza św. z nauką dla wszystkich

10.30

Rekolekcje dla młodzieży z Gimnazjum Nr 1

18.30

Msza św. z nauką dla wszystkich

Po wieczornej Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży uczącej się, pracującej, studiującej.


ŚRODA   8.03.2006r.  - Dzień spowiedzi rekolekcyjnej dla mężczyzn

6.30

Msza św.  (dla udających się do pracy)

8.00

Modlitwy poranne

8.30

Msza św. z nauką dla wszystkich

10.30

Rekolekcje dla młodzieży z Gimnazjum Nr 1

18.30

Msza św. z nauką dla wszystkich

Po wieczornej Mszy św. nauka dla żyjących w związkach niesakramentalnych z przeszkodami i bez przeszkód oraz żyjących w konkubinacie, pragnących przygotować się do Sakramentu Chrztu Świętego, I Komunii Świętej, Bierzmowania i Sakramentu Małżeństwa.


CZWARTEK  9.03.2006r.  -  Zakończenie rekolekcji

6.30

Msza św.  (dla udających się do pracy)

8.00

Modlitwy poranne

8.30

Msza św. z nauką dla wszystkich

18.30

Msza św. z nauką dla wszystkich

Po każdej Mszy św. udzielanie błogosławieństwa apostolskiego z możliwością uzyskania odpustu zupełnego.

Kolekta na potrzeby Zgromadzenia Księży Sercanów – pomoc dla Księży Sercanów pracujących na misjach, na potrzeby Seminarium Księży Sercanów.