<Powrót>

Historia organów w kościele św. Marii Magdaleny w Tychach

/Na podstawie informacji z płyty z muzyką organową w wykonaniu Henryka Jana Botora/

Najstarszy dokument dotyczący organów w kościele pochodzi z roku 1825. W tym roku bowiem organmistrz z Opawy Carl Kuttler podjął się budowy organów w tyskim kościele na bazie projektu sporządzonego przez organmistrza Weissa, który z powodu śmierci nie rozpoczął dzieła.

Prawdopodobnie jest to pierwszy instrument w mu­ro­wa­nym już kościele.

W roku 1857 nastąpiła przebudowa organów przez organmistrza z Gliwic Carla Volkmanna. Być może Volkmann wykorzystał częściowo głosy poprzednich organów.

Na przestrzeni lat nastąpiły niewielkie zmiany w dyspozycji. W zasadniczej postaci instrument ten przetrwał do pierwszych lat XX w. W roku 1907 z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Infułata Jana Kapicy kościół został rozbudowany, co łączyło się zapewne z demontażem organów.

Po ukończeniu prac budowlanych rozpoczęto budowę nowych organów, którą powierzono organmistrzowi z Opola Karlowi Spieglowi. Instrument posiadał trakturę pneumatyczną (poprzednie instrumenty były mechaniczne), dwa manuały i klawiaturę nożną, posiadał 25 głosów.

1938 roku firma Klimosz i Dyrszlak z Rybnika rozbudowała dyspozycję dodając trąbkę do I-go manuału oraz puzon do klawiatury nożnej (pedał). W tej postaci instrument przetrwał do roku 1963.

Obecny instrument wybudowała nieistniejąca już firma Dominik Biernacki z Włocławka. Organy posiadają 3 manuały z pedałem, 43 głosy i trakturę elektro-pneumatyczną. Podczas budowy wykorzystano również niektóre piszczałki z organów poprzednich.

Dyspozycja organów:

Manuał I

Pryncypał

8’

Holflet

8’

Dolce

8’

Kwintadena

8’

Oktawa

4’

Holflet

4’

Bachflet

4’

Superoktawa

2’

Kwinta

2 2/3’

Mikstura

3ch

Mikstura

4-5ch

Trompet

8’

 

Manuał II

Bourdon

16’

Pryncypał

8’

Gamba

8’

Vox coelestis

8’

Dubelflet

8’

Aeolina

8’

Praestant

4’

Portunal

4’

Pikolo

2’

Nasard

1 1/3’

Cymbel

3ch

Obój

8’

 

Manuał III

Pryncypał skrz.

8’

Gemshorn

8’

Flet major

8’

Waldflet

2’

Sifflet

1’

Tercja

1 3/5’

Harmonia eath

3ch

Fagot

8’

 

Pedał

Pryncypałbas

16’

Violonbas

16’

Subbas

16’

Oktawbas

8’

Cello

8’

Fletbas

8’

Chorałbas

4’

Miksturbas

3ch

Puzon

16’

Dzwony

 

<Powrót>