OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
16.02.2020

Komentarz do liturgii:

 

„Jeśli chcesz, zachowasz przykazania” - usłyszymy w dzisiejszej liturgii sło­wa. Bóg wzywa nas, byśmy nie szukali wykrętów, ale poważnie trak­to­wa­li Bo­że prawo. Niech udział w tej Eucharystii, będącej uwielbieniem przez Chrys­tusa, z Chrystusem i w Chrystusie Boga Ojca, a zwłaszcza przy­ję­cie Ciała Pańskiego, naszego pokarmu na życie wieczne, uzdalnia nas do takiego życia, byśmy zawsze mogli Bogu się podobać.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

 

O godz. 16:30 nieszpory niedzielne.

 

PONIEDZIAŁEK - 17.02.2020

● Od godz. 7:00 do 8:00 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

 

ŚRODA - 19.02.2020

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy.

 

CZWARTEK - 20.02.2020

● O godz. 8:00 Msza św. w intencji emerytów i rencistów naszej parafii. Po Mszy św. spot­kanie dla emerytów i rencistów w ora­tor­ium.

 

PIĄTEK - 21.02.2020

Wspomnienie św. Piotra Damianiego, bpa i dK.

● O godz. 15:00 GODZINA MIŁOSIERDZIA - Koronka do Miłosierdzia Bo­żego i Msza św. w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego.

● O godz. 19:15 w Domu Parafialnym katecheza przedchrzcielna dla ro­dzi­ców i ro­dzi­ców chrzestnych.

 

SOBOTA - 22.02.2020

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA ĄPOSTOŁA

● Od godz. 8:00 odwiedziny chorych z rejonu IV soboty miesiąca.

● O godz. 17:00 Msza św. z udzieleniem sa­kra­men­tu chrztu św.

 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA - 23.02.2020

● O godz. 16:30 nieszpory niedzielne.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lek­ta bę­dzie prze­znaczona na potrzeby naszej parafii.

 

W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne dziękczynne, ju­bi­le­u­szo­we, uro­dzinowe oraz inne dotyczące osób żyjących na rok 2021. Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminów Mszy św. związanych z jubileuszami. Intencje mszal­ne za zmarłych przyjmowane będą od marca.

 

Zachęcamy do czytania Słowa Bo­żego - do nabycia Pismo Święte.

 

We wtorek i w czwartek o godz. 19:30 zapraszamy na katechezy ewan­ge­li­za­cyj­ne w kościele.

 

Z naszej parafii jest organizowana pielgrzymka do ARMENII - ZIEMI NOEGO. Bę­dzie to forma rekolekcji w drodze ze Starym Testamentem. Informacje z planem piel­grzymki można otrzymać w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej. Zapisy u ks. Mariusza Nitki.

 

Są jeszcze trzy wolne miejsca na pielgrzymkę do Libanu śladami św. Charbela.

Rezerwacje:

Biuro Podróży EK TRAVEL

ul. Pszczyńska 403A/4

43-176 GOSTYŃ

tel: 609 212 554, 609 037 554

mail: biuro@ektravel.pl.

 

Narodowa Pielgrzymka do Rzymu w związku z obchodami 100-lecia uro­dzin św. Jana Pawła II odbędzie się w dniach 15-17 maja br. Udział w pielgrzymce zapowiedział ks. arcybiskup Wiktor Skworc. Szczegóły w gablotce.

 

Organizowana jest także parafialna pielgrzymka do Warszawy na beatyfikację

Sługi Bo­żego ks. Stefana Wyszyńskiego w dniu 7 czerwca br.

 

Zachęcamy parafian do przeżycia rekolekcji zamkniętych w naszych domach re­ko­lek­cyj­nych w Brennej, Panewnikach i Kokoszycach. Terminy rekolekcji w gab­lot­ce.

 

Zespół Charytatywny „Caritas” działający przy naszej parafii zaprasza chętne oso­by do wolontariatu na rzecz potrzebujących. Zainteresowanych odsyłamy do kan­celarii parafialnej.

 

Ogłaszamy nowy nabór do Teatru Parafialnego. Zajęcia prowadzi Jan Botor. Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 14:00.

 

Świętowanie jubileuszy małżeńskich zaplanowane jest w katowickiej katedrze w nie­dzielę 24 maja br. o godz. 12:00.

 

W niedzielę 1 marca br. o godz. 16:00 w kościele Matki Bo­żej Królowej Aniołów w Ty­chach-Wilkowyjach odbędzie się Msza św. w intencji ofiar z terenu Ty­chów.

 

Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 1 w Tychach odbędzie się 18 lu­te­go br. w godzinach od 17:00-19:00.

 

5 marca w Multikinie o godz. 19:30 zostanie wyświetlony film o Najświętszym Ser­cu Jezusa. Bilety w pralni przy ul. Sienkiewicza od 26 lutego lub można za­ma­wiać przez SMS na nr tel. 601 486 221.

 

Zachęcamy do nabycia nowego numeru czasopisma „Miłujcie się”. Cena 4 zł.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Cena 6 zł.

W tym wydaniu m.in.:

- o najnowszej książce, w której papież Franciszek opowiada o swoich spot­ka­niach ze św. Janem Pawłem II;

- opowieść s. Bogdany ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny o bło­go­sła­wio­nym ks. Michale Sopoćce;

- o seniorach, którzy są bogactwem Kościoła.

 

W najnowszym „Małym Gościu” m.in.:

- minilupa „Zobacz więcej”;

- „Wielka Tajemnica Wiary”, czyli co dzieje się podczas każdej mszy św.;

- „Dzielne Laski”, czyli o ośrodku dla niewidomych, który powstał dzięki Róży Czac­kiej, również niewidomej, dziś Służebnicy Bo­żej.

 

W gablotce:

- zaproszenie na spotkania Duszpasterstwa Osób Stanu Wolnego „Grupy 33”;

- informacja o rekolekcjach;

- informacja o możliwości uzyskania przez wiernych odpustów w Sanktuarium Mat­ki Bo­­żej Bogucickiej w Katowicach;

- E‑aktywni mieszkańcy - zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla osób, które ukoń­czy­ły 25. rok życia;

- informacja dotycząca przesłuchania do scholi katedralnej;

- informacja dotycząca możliwości pomocy innym (Fundacja SMS z Nieba);

- zaproszenie na warsztaty dla osób pracujących z młodzieżą;

- o możliwości wsparcia SMS-ami działań Dzieła Pomocy „Ad Gentes”;

- informacja na temat Katolickiego Bractwa Motocyklowego Świętego Krzysztofa.