OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18.02.2024

Niedziela Trzeźwości

● Dziś ko­lek­ta to jałmużna postna, a w przyszłą niedzielę ko­lek­ta będzie prze­zna­czo­na na zapłacenie rachunków parafialnych.  W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie prowadzona zbiórka na Fundusz Mi­syj­ny Ad Gentes.

● Dziś alumni WŚSD w Katowicach rozpoczynają rekolekcje przed święceniami dia­ko­na­tu. Polecamy ich oraz rekolekcjonistę modlitwie wszystkich wiernych. Świę­ce­nia odbędą się w przyszłą sobotę 24 lutego.

● O godz. 16:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym oraz na­bo­żeń­stwo ekspiacyjne za grzechy pijaństwa.

● O godz. 17:30 Msza św. Trydencka.

● Księga Trzeźwości jest wyłożona na stoliku z tyłu kościoła.

 

PONIEDZIAŁEK - 19.02.2024

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

● O godz. 19:15 spotkanie biblijne.

 

CZWARTEK - 22.02.2024

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

 

PIĄTEK - 23.02.2024

Wspomnienie św. Polikarpa, bpa i męcz.

● O godz. 7:30 Droga Krzyżowa dla pracujących na drugą zmianę.

● O godz. 17:00 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci.

● O godz. 17:45 Droga Krzyżowa dla wszystkich.

● Zalecki za zmarłych do Drogi Krzyżowej, wypisane czytelnie na kartkach, można skła­dać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

● Przypominamy, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zys­kać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

● O godz. 19:15 katecheza przedchrzcielna.

 

SOBOTA - 24.02.2024

● O godz. 17:00 Msza św. chrzcielna.

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 25.02.2024

● O godz. 16:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

 

Stały konfesjonał jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz od 15:00 do 17:00.

Spowiedź św. w kościele pół godziny przed każdą Mszą św.

 

Informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą od 3 marca br.

 

W środę 20 marca br. w naszej parafii odbędzie się Bierzmowanie. Osoby, które zarezerwowały w tym dniu intencje wieczorne, prosimy o kontakt z kancelarią.

 

W lutym nie będzie odwiedzin chorych. W nagłych potrzebach, w nie­bez­pie­czeń­stwie śmierci można wzywać kapłana o każdej porze.

 

W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne dziękczynne, ju­bi­le­u­szo­we, uro­dzinowe oraz inne dotyczące osób żyjących na rok 2025. Pro­si­my o wcześniejszą rezerwację terminów Mszy św. związanych z jubileuszami.

Intencje mszalne za zmarłych przyjmowane będą od marca.

 

Droga Krzyżowa na Śląskiej Jerozolimie (Kalwaria Piekarska) odbywa się w każ­dą so­bo­tę Wielkiego Postu po Mszy św. pielgrzymów o godz. 10:00 (w ba­zy­li­ce piekarskiej). Prosimy o zabranie krzyży. Tematyka rozważań zostanie po­da­na na stronie internetowej parafii.

 

Po raz pierwszy będą w naszej diecezji w Katowicach wielkopostne kościoły sta­cyj­ne.

 

Parafia p.w. Matki Bo­żej Różańcowej w Lędzinach zaprasza na rekolekcje dla mężczyzn w dniach 23-25 lutego br. Więcej informacji w gablotce.

 

20 lutego br. o godz. 19:00 w Multikinie w City Point będzie powtórzony film „Mat­ka Te­re­sa i ja”. Zapisy sms u p. Eli tel. 601 486 221.

 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia jest „Gość Extra” w cenie 14 zł.

 

Jest do nabycia najnowszy numer czasopisma „Trwajcie w Miłości” w cenie 7 zł.

 

W gablotce jest umieszczona informacje o kościołach stacyjnych w Katowicach (co­dzien­na audycja o kościele stacyjnym o godz. 12:50 w Radio eM), a także o moż­li­woś­ci wyjazdu na rekolekcje i zaplanowanej wrześniowej archidiecezjalnej piel­grzym­ce chorych, niepełnosprawnych i ich ro­dzin do Lourdes.