OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
11.02.2018
Światowy Dzień Chorego
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

 Komentarz do liturgii:

 

Obchodzimy dziś Światowy Dzień Chorego. Warto tego dnia po­mod­lić się za chorych, którzy są wokół nas i okazać im ludzką życz­liwość. W dzisiejszej Ewangelii widzimy trędowatego, który pro­si Jezusa o uzdro­wienie: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyś­cić”. Któż z nas nie boryka się z jakąś chorobą ciała albo z cier­pie­niem dotykającym psychiki bądź duszy? I my możemy zwró­cić się z wiarą do Jezusa. On zrozumie nasze słabości i nie­do­ma­ga­nia. Jezus ma moc, aby nas uzdrowić.

 

Od dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który koń­czy I Niedziela Wielkiego Postu. Zachęcamy do podjęcia abstynencji. W koś­ciele na stoliku pod chórem jest wyłożona Parafialna Księga Trzeź­woś­ci.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na pokrycie opłat za ogrze­wanie kościoła. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 

O godz. 16:30 Nieszpory.

 

W dniu dzisiejszym jest odpust ku czci św. Walentego w Bieruniu Sta­rym. Szczegóły w gablotce.

 

PONIEDZIAŁEK - 12.02.2018

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

● Od godz. 7:00 do 8:00 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

● O godz. 19:30 w Domu Parafialnym odbędzie się spotkanie kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

 

WTOREK - 13.02.2018

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

● O godz. 12:00 Dzień Fatimski: Różaniec i Msza św.

 

ŚRODA POPIELCOWA - 14.02.2018

Kwartalny dzień modlitw o ducha pokuty

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

● W Środę Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wiel­ko­post­nej pokuty. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości.

● Msze św.: 6:30, 8:00, 10:00, 17:00, 18:30, 20:00.

● Obrzęd posypania popiołem udzielany będzie w czasie każdej Mszy św.

● Słowo Bo­że wygłosi ks. Nikos Skuras.

● Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na pomoc dzieciom pierw­szo­ko­mu­nij­nym z ubogich ro­dzin.

● Kancelaria parafialna będzie nieczynna.

● Zachęcamy do udziału w na­bo­żeń­stwach wielkopostnych, tj. Drodze Krzy­żowej i Gorzkich Żalach.

● Od Środy Popielcowej rozpoczynamy również kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po Mszy św. o godz. 18:30 Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Po­mo­cy.

 

CZWARTEK - 15.02.2018

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

 

Nabożeństwo Czterdziestogodzinne

Wystawienie Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu 7:00-8:00 i 8:30-18:00:

8:30

Uczestnicy Mszy św. o godz. 8:00

9:00

Służby parafialne i osoby pracujące przy kościele

10:00

Emeryci, renciści, ludzie starsi i bezrobotni

11:00

Wszyscy pracujący na drugą zmianę

12:00

Czciciele Matki Bożej Fatimskiej i Żywego Różańca

13:00

Parafianie ze Starych Tychów

14:00

Parafianie z Osiedla B i Balbiny

15:00

Czciciele Miłosierdzia Bo­żego i Straż Honorowa

16:00

Grupy nieformalne działające na terenie naszej parafii

17:00

Dzieci, młodzież gimnazjalna i ponad­gimnazjalna oraz stu­den­ci

18:00

Wspólne na­bo­żeń­stwo na zakończenie

 

PIĄTEK - 16.02.2018

Kwartalny dzień modlitw o ducha pokuty

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

● O godz. 7:30 Droga Krzyżowa dla pracujących na drugą zmianę.

 

Nabożeństwo Czterdziestogodzinne

Wystawienie Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu 8:30-16:30:

8:30

Uczestnicy Mszy św. o godz. 8:00

9:00

Służby parafialne i osoby pracujące przy kościele

10:00

Emeryci, renciści, ludzie starsi i bezrobotni

11:00

Wszyscy pracujący na drugą zmianę

12:00

Czciciele Matki Bożej Fatimskiej i Żywego Różańca

13:00

Parafianie ze Starych Tychów

14:00

Parafianie z Osiedla B i Balbiny

15:00

Czciciele Miłosierdzia Bo­żego i Straż Honorowa

16:00

Grupy nieformalne działające na terenie naszej parafii

16:30

Wspólne na­bo­żeń­stwo kończące 40-godzinne czuwanie

 

● O godz. 17:00 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci.

● O godz. 17:45 Droga Krzyżowa z udziałem dorosłych i młodzieży.

● Zalecki za zmarłych do Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii i kan­ce­larii parafialnej.

● Przypominamy, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mo­gą zyskać odpust zupełny spełniając przy tym zwykłe warunki od­pus­tu.

 

SOBOTA - 17.02.2018

Kwartalny dzień modlitw o ducha pokuty

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

● O godz. 17:00 Msza św. w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzestnych.

● Mszą św. o godz. 18:30 rozpoczynamy Wielkopostne Rekolekcje Pa­ra­fial­ne, które poprowadzi o. Janusz Jezusek ze Zgromadzenia Misjonarzy Świę­tej Rodziny.

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18.02.2018

Niedziela Trzeźwości

● O godz. 16:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym oraz na­bo­żeń­stwo eks­piacyjne za grzechy pijaństwa.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lek­ta będzie jałmużną postną.

 

Od poniedziałku 12 lutego stały konfesjonał będzie czynny.

 

W okresie Wielkiego Postu zachęcamy wiernych do udziału w re­ko­lek­cjach zamkniętych w naszych domach rekolekcyjnych w Brennej, Pa­new­ni­kach i Kokoszycach. Terminy rekolekcji w gablotce.

 

Przypominamy, że w lutym nie będzie odwiedzin chorych. W nagłych po­trzebach, w nie­bez­pie­czeń­stwie śmierci można wzywać kapłana o każ­dej porze.

 

Ogłaszamy nabór do Teatru Parafialnego. Chętną młodzież gimnazjalną czującą dryg do aktorstwa gorąco zapraszamy! Zapisy w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej. Zajęcia teatralne prowadzić będzie Jan Botor.

 

W czwartek 15 lutego o godz. 19:30 w Multikinie w Tychach będzie po­wtó­rzo­ny film pt. Ignacy Loyola. Bilety w cenie 12 zł do nabycia od 8 lutego w pralni przy ul Sienkiewicza 64.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach zachęca dzieci i młodzież w wie­ku od 7 do 16 roku życia do podjęcia nauki gry na wybranym in­stru­men­cie. Nie trzeba znać nut. Wystarczy tylko zapisać się do szkoły. Nauka jest bezpłatna, instrument można wypożyczyć. Zapisy trwają do koń­ca lutego. Więcej informacji będzie można uzyskać podczas Dnia Ot­war­tego, który odbędzie się 16 lutego o godz. 18:00 w budynku szkoły przy Al. Niepodległości 53 (obok Urzędu Miasta).

 

W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne dziękczynne, ju­bi­leuszowe, uro­dzinowe oraz inne dotyczące osób żyjących na rok 2019. Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminów Mszy św. związanych z ju­bi­le­uszami. Intencje mszalne za zmarłych przyjmowane będą od marca.

 

Od wtorku 13 lutego rozpoczyna się cykl katechez ne­o­ka­te­chu­me­nal­nych. Katechezy będą się odbywać w kościele we wtorki i w piątki o godz. 20:00.

 

W gablotce m.in.:

- terminy nauk przedślubnych i dni skupienia dla narzeczonych na rok 2018;

- informacja o rekolekcjach wielkopostnych dla służby zdrowia;

- szczegóły dotyczące kolejnej edycji rocznych Studiów Podyplomowych Ro­dziny;

- rekolekcje w lutym: „Różnice damsko - męskie”;

- o międzynarodowej konferencji „Kościół katolicki w Ameryce Po­łud­nio­wej”;

- informacje dotyczące wniosku o stypendium bł. ks. Emila Szramka na rok szk. 2018/2019 oraz o stypendium Fundacji „Dzieło Nowego Ty­siąc­le­cia”;

- informacja o Światowych Dniach Młodzieży w Panamie;

- zaproszenie na Dzień Otwarty w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Ka­to­wi­cach.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- co walentynkowe serca mają wspólnego z sypaniem popiołu na głowę?;

- o męczennicy z ludu Czango (Rumunia), która zginęła z różańcem w rę­ku;

- o systemie opieki zdrowotnej.