OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
12.08.2018

 Komentarz do liturgii:

 

Być naśladowcą Boga, postępować drogą miłości - do tego wzy­wa nas dzisiaj św. Paweł. Nieważne, kim jesteśmy, jaką mamy ro­dzinę i ile zarabiamy - mamy żyć miłością w swojej co­dzien­noś­ci. To jest wyraz naszej wiary. Bądźmy dla siebie nawzajem dob­rzy, miłosierni i przebaczający. Taki jest Bóg, w którego wia­rę wyznajemy.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na pokrycie bieżących opłat naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 

O godz. 16:30 Nieszpory niedzielne.

 

PONIEDZIAŁEK - 13.08.2018

● O godz. 12:00 Różaniec.

● O godz. 12:30 Msza św. w intencji czcicieli Matki Bo­żej Fatimskiej.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

 

WTOREK - 14.08.2018

Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz.

 

ŚRODA - 15.08.2018

UROCZYSTOĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

● Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego - o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 15:30 i o 20:00.

● W czasie Mszy św. będziemy święcić przyniesione do kościoła zioła i kwia­ty.

 

PIĄTEK - 17.08.2018

UROCZYSTOĆ ŚW. JACKA, kapłana, głównego patrona ar­chi­die­ce­zji i metropolii katowickiej

● O godz. 15:00 Godzina Miłosierdzia: Koronka do Miłosierdzia Bo­żego i Msza św. w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego.

 

SOBOTA - 18.08.2018

● Od godz. 17:30 do 18:30 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu. W tym czasie będzie także okazja do spowiedzi św.

 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA - 19.08.2018

● O godz. 15:30 Msza św. w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzest­nych.

● O godz. 16:30 Nieszpory niedzielne.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lek­ta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

 

W sierpniu wzywamy do trzeźwości i abstynencji. W naszym kościele jest wyłożona Księga Trzeźwości. Zachęcamy do podjęcia abstynencji i mod­lit­wy o trzeźwość w naszej Ojczyźnie.

 

Stały konfesjonał w okresie wakacyjnym - nieczynny. Okazja do spo­wie­dzi pół godziny przed Mszą św. i w sobotę w godz. 17:30 do 18:30.

 

W niedzielę 19 sierpnia odbywać się będzie pielgrzymka kobiet i dziew­cząt do Matki Bożej Piekarskiej. Wyjazd autokarem o godz. 6:30 z Ryn­ku. Koszt piel­grzymki 20 zł od osoby. Zapisy do czwartku w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej w go­dzinach urzędowania.

 

Legion Maryi zaprasza na coroczną pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 8 września (koszt 25 zł, wyjazd z Rynku o godz. 6:30). Zapisy w kan­ce­larii parafialnej.

 

W środę 22 sierpnia o godz. 11:00 zostanie odprawiona Msza św. w in­ten­cji Woj­ska Polskiego i bohaterów walk o wolną i niepodległą Ojczyznę z oka­zji Świę­ta Wojska Polskiego.

 

W okresie wakacji i urlopów zachęcamy do poświęcenia więcej czasu na mod­litwę, czytanie Pisma św., książek i czasopism religijnych oraz do udzia­łu w rekolekcjach.

 

W kancelarii parafialnej jest do nabycia Pismo Święte w formie e-booka na pendrivie w cenie 30 zł.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- w związku z obchodzoną 15 sierpnia uroczystością Wniebowzięcia Naj­święt­szej Maryi Panny - o tym, w co wierzy Kościół w sprawie śmierci Ma­ryi i na czym polegało wniebowzięcie;

- o śmierci świętego Maksymiliana, którego spojrzenia nie potrafili znieść opraw­cy;

- o dopalaczach - czy obecna zmiana prawa zapewni skuteczną ochronę przed tymi śmiercionośnymi środkami?

 

Jest również jeszcze „Mały Gość”.