OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
14.07.2019

Komentarz do liturgii:

 

Jezus mówi, abyśmy byli miłosierni. To, w jaki sposób odnosimy się do innych i pomagamy potrzebującym, świadczy o naszym ży­ciu Ewangelią. Nie wystarczy deklaracja, że wierzymy i ko­chamy Boga. Istotna jest realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego w naszym codziennym życiu. Niech udział we Mszy św. umocni nas na drodze do życia wiecznego.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

 

O godz. 16:30 nieszpory niedzielne.

 

PONIEDZIAŁEK - 15.07.2019

Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

 

ŚRODA - 17.07.2019

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy.

 

PIĄTEK - 19.07.2019

III piątek miesiąca

● O godz. 15:00 Godzina Miłosierdzia: Koronka do Miłosierdzia Bo­żego i Msza św. w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego.

 

SOBOTA - 20.07.2019

● O godz. 9:00 Msza św. w intencji chorych i seniorów naszej parafii oraz ich opie­ku­nów z okazji odpustu parafialnego. Po Mszy św. spotkanie przy herbacie w ora­tor­ium.

● Od godz. 17:30 do 18:30 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu. W tym czasie będzie także okazja do spowiedzi św.

 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 21.07.2019

● W tym dniu obchodzić będziemy odpust parafialny ku czci naszej patronki św. Marii Magdaleny.

● O godz. 12:00 Suma Odpustowa w intencji parafian. Kazanie odpustowe wygłosi ks. Mateusz Rzepka. Na Sumę Odpustową prosimy poczty sztandarowe, dzieci pierw­szo­ko­mu­nij­ne w stro­jach liturgicznych oraz dzieci do sypania kwiatów.

● O godz. 15:30 Msza św. w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzest­nych.

● O godz. 16:30 uroczyste nieszpory odpustowe.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lek­ta bę­dzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

 

W okresie wakacyjnym Msze św. w tygodniu odprawiane są o godz. 7:00 i o godz. 18:30, a stały konfesjonał jest nieczynny. Okazja do spowiedzi jest pół godziny przed Mszą św.

 

Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, aby kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono speł­nienie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy św.

 

W okresie wakacyjnym, w lipcu i sierpniu, nie ma odwiedzin chorych. W nagłych po­trze­bach, w nie­bez­pie­czeń­stwie śmierci można wzywać kapłana o każdej porze.

 

W czasie wakacji nie ma dyżurów charytatywnych i nie jest udzielana pomoc cha­ry­tatywna.

 

Biblioteka parafialna w wakacje jest nieczynna.

 

W środę 24 lipca wyruszy Tyska Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę. O godz. 8:00 odbędzie się w naszym kościele Eucharystia. Zapisy - w dniu wy­mar­szu od godz. 6:30.

 

W niedzielę 18 sierpnia odbędzie się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Matki Bo­żej Piekarskiej. Wyjazd autokarem o godz. 6:30 z Rynku. Koszt pielgrzymki 20 zł od osoby. Zapisy w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej w godzinach urzędowania.

 

W kancelarii parafialnej są do nabycia Pisma Święte i książki religijne. Zachęcamy do rozwijania wiary poprzez lekturę treści religijnych, które mogą sta­no­wić także dobry pomysł na prezent.

 

W gablotce:

zaproszenia na:

- rekolekcje karmelitańskie;

- rekolekcje: Jak się nawracać - jak odnaleźć sens życia;

- lipcowe pielgrzymki na Jasną Górę;

- Festiwal Życia;

informacje:

- o rekolekcjach na 2019 rok;

- o nowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym oraz o Fundacji „Będę z Tobą”;

- o Archidiecezjalnej Poradni Psychologicznej w Katowicach;

- o kursie Alfa w parafii św. Jana Chrzciciela.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- czym jest szkaplerz i skąd pochodzi niezwykła moc tych dwóch malutkich skraw­ków materiału z wizerunkami Matki Boskiej z Góry Karmel i Serca Pana Jezusa;

- rozmowa z aktorką Ewą Błaszczyk, która założyła klinikę Budzik dla osób w śpiącz­ce;

- w wakacyjnym cyklu „Cuda za miedzą” reportaż z najpopularniejszego sank­tu­ar­ium maryjnego Czech w miejscowości Svaty Hostyn.