OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA ADWENTU
9.12.2018

Komentarz do liturgii:

 

Dziś usłyszymy wołanie Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Pa­nu, prostujcie ścieżki dla Niego!”

W Adwencie czekamy na święta Bo­żego Narodzenia, lecz także uświa­damiamy sobie, że Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię. I do tego wydarzenia musimy się dobrze przygotować. Wy­pros­to­wać ścieżki, to zwrócić się do Boga, ukierunkować swoje dążenia na Niego. Tak, aby naszemu myśleniu o końcu świata nie to­wa­rzy­szył lęk, ale radość spotkania z Chrystusem.

 

Przed kościołem przeprowadzana jest zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej pa­ra­fii - ogrzewanie kościoła. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 

O godz. 16:30 nabożeństwo adwentowe.

 

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w Ro­ra­tach, które w naszym kościele są odprawiane od poniedziałku do piąt­ku o godz. 6:30. Dzieci, które mają daleko do domu, a zaraz po Ro­ra­tach idą do szkoły, zapraszamy do ora­tor­ium na śniadanie.

W sobotę o godz. 6:30 Roraty dla dorosłych.

Wszystkich, którzy nie mo­gą uczestniczyć w Roratach zapraszamy na Msze św. adwentowe od­pra­wia­ne o godz. 18:30.

 

PONIEDZIAŁEK - 10.12.2018

● Od godz. 7:00 do 8:00 Adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

 

WTOREK - 11.12.2018

● O godz. 19:00 w ora­tor­ium parafii Świętej Rodziny odbędzie się kolejne „Spot­kanie z Biblią”.

 

ŚRODA - 12.12.2018

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy.

 

CZWARTEK - 13.12.2018

Wspomnienie św. Łucji, dz. i męcz.

● O godz. 12:00 Dzień Fatimski: Różaniec i Msza św.

 

PIĄTEK - 14.12.2018

Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. i dK.

 

SOBOTA - 15.12.2018

● Od godz. 8:00 odwiedziny chorych:

- Rejon III - część p. Sieńkowskiej;

- Rejon IV - p. Kacprzak;

- Rejon IV - p. Janik.

Panie Rejonowe będą powiadamiać telefonicznie.

● Od godz. 10:00 Dzień Skupienia dla Franciszkańskiego Zakonu Świec­kich.

 

III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE - 16.12.2018

● O godz. 15:30 Msza św. w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzest­nych.

● O godz. 16:30 nabożeństwo adwentowe.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lek­ta będzie przeznaczona na świąteczny wystrój naszego kościoła.

 

Po Mszach św. można nabyć opłatki wigilijne, świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, lampiony na roraty w cenie 17 zł (w ty­go­dniu - w kancelarii parafialnej).

                                                                                                 

Zbiórka żywności do paczek świątecznych dla ubogich w go­dzi­nach urzę­do­wania kan­ce­larii pa­ra­fial­nej.

 

W środę 12 grudnia o godz. 18:00 zapraszamy wszystkich przed­się­bior­ców, właścicieli firm i pracodawców do kaplicy Domu Pa­ra­fial­ne­go na spot­kanie Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TA­LENT. W programie Msza św. oraz spotkanie dys­ku­syj­ne pt. „Witamina dla biznesu, czyli o szlachetnym powołaniu przed­się­bior­cy”, które po­pro­wadzi sercanin ks. Grzegorz Piątek. Spotkania Dusz­pas­ter­stwa TALENT ma­ją charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy przed­siębiorców na wspól­ną modlitwę i refleksję.

 

W niedzielę 16 grudnia br. na Mszy św. o godz. 12:00 będziemy gościć Mag­dę Anioł wraz z zespołem, a po Mszy św. serdecznie zapraszamy wszyst­kich do wspólnego śpiewania wraz z naszymi muzycznymi gośćmi.

 

Zapraszamy na koncert Kolędników Misyjnych 26 grudnia br. o godz. 16:30. Podczas kolędowania zostanie przeprowadzona zbiórka na po­trze­by dzieci z Rwandy i Burundi.

 

15 grudnia br. o godz. 18:00 w Katowicach Panewnikach odbędzie się spot­kanie z Magdaleną Świgost - psychologiem dziecięcym, która wy­gło­si konferencję dla rodziców dzieci w wieku 16-18 lat pt. „Us­ły­szeć głos dziecka”. Przewidziana jest opieka nad dziećmi.

 

W kan­ce­larii pa­ra­fial­nej jest do nabycia Śląski Kalendarz Katolicki w cenie 20 zł oraz kalendarze ścienne na 2019 rok.

 

Chorych, niepełnosprawnych, ich ro­dziny, a także chętnych diecezjan za­pra­szamy do udziału w III archidiecezjalnej pielgrzymce do Lour­des. Pielgrzymkę zaplanowano w dniach 5-13 maja 2019 r. Udział w niej za­po­wiedział ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc i ksiądz biskup Marek Szkud­ło. Przejazd zaplanowano specjalnym pociągiem z wagonami sy­pial­nymi. Koszt pielgrzymki 2799 zł oraz 199 €.

 

W poniedziałki o godz. 18:30 zapraszamy dzieci do Domu Parafialnego na spot­kania kolędników Misyjnych.

 

Młodzi naszej archidiecezji będą mogli przeżywać Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem w ramach „Panamy na Śląs­ku”. Zaplanowano ją z 26 na 27 stycznia 2019 roku w Hali Wi­do­wis­ko­wo-Sportowej w Jastrzębiu Zdroju. Szczegóły w gablotce.

 

Kolejna edycja „Betlejem w Spodku” odbędzie się 3 stycznia 2019 roku o godz. 19:00.

 

Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę do Fatimy w dniach 30.04-7.05.2019. Zapisy i informacje u ks. Mariusza Nitki oraz pod adresem do.fatimy@gmail.com.

 

W gablotce m.in.:

Zaproszenia:

- na 25. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek.

Informacje:

- o radiowych Roratach pod hasłem „Z Duchem Twoim”;

- o rekolekcjach w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. Ks. Fran­cisz­ka Blachnickiego;

- dotyczące badań układu kostnego.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- czym jest Niepokalane Poczęcie i w jaki sposób formował się ten dog­mat Kościoła?;

- „Małe cuda są po coś”, czyli niezwykła historia niewidomej kobiety, któ­ra zaadoptowała niewidomą i niesłyszącą dziewczynkę z Indii;

- o marnowaniu jedzenia, które stało się wielkim problemem również w Pol­sce.

 

W najnowszym „Małym Gościu” m.in.:

- lampion na tegoroczne Roraty;

- o Duchu Świętym - jak rozpoznać i wykorzystać sygnały, które co­dzien­nie nam wysyła.