OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
14.04.2019

Komentarz do liturgii:

 

Wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Podobnie jak tłumy wołające: „Hosanna”, my również przyszliśmy z palmami i oddajemy Bogu chwałę. Dziś rozpoczynamy Wielki Tydzień i usłyszymy opis męki naszego Zbawiciela. Wydarzenia, które będziemy przeżywać w najbliższych dniach, mają kluczowe znaczenie dla naszego zbawienia. Nie bądźmy więc obojętni na cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tu chodzi o na­sze życie wieczne.

 

Dziś Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

 

Poświecenie palm na każdej Mszy św.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej pa­ra­fii.

 

Dziś w Katedrze o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie młodzieży w ra­mach XXXIV Światowego Dnia Młodzieży.

 

O godz. 16:30 zapraszamy na ostatnie już Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK - 15.04.2019

● Od godz. 7:00 do 8:00 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

 

WIELKA ŚRODA - 17.04.2019

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Po­mo­cy.

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃ­SKIEGO jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, ma szczyt w liturgii Wigilii Paschalnej i kończy się II Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

 

Podczas Triduum można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi wa­run­ka­mi wypełniając następujące praktyki:

- w Wielki Czwartek - udział we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste od­mówienie „Przed tak wielkim Sakramentem”;

- w Wielki Piątek - pobożny udział w adoracji Krzyża, ucałowanie Krzyża w cza­sie uroczystego obrzędu liturgicznego;

- w Noc Zmartwychwstania - udział w na­bo­żeń­stwie Wigilii Paschalnej i od­no­wienie przyrzeczeń chrztu św.

 

WIELKI CZWARTEK - 18.04.2019

● O godz. 6:30 nabożeństwo eucharystyczne i Komunia św. dla osób, któ­rym obowiązki zawodowe nie pozwalają na udział w liturgii wie­czor­nej.

● W Katedrze o godz. 10:00 odprawiona zostanie Msza św. Krzyżma św. z po­święceniem olejów i odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich.

● W naszym kościele o godz. 18:30 uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Po Mszy św. przeniesienie Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu do „Ciem­nicy” i adoracja indywidualna.

● O godz. 23:00 nabożeństwo z rozważaniem męki Pana Jezusa od Ogrój­ca na Golgotę. Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy” i przy Bożym Gro­bie będzie trwała przez całą noc. Prosimy o przyniesienie świec z okap­nikiem.

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ - 19.04.2019

III piątek miesiąca

● O godz. 8:00 Ciemna Jutrznia Wielkiego Piątku z Godziną Czytań.

● O godz. 15:00 Droga Krzyżowa z Nowenną do Miłosierdzia Bo­żego.

● O godz. 18:30 obrzędy Męki Pańskiej z Komunią św.

● Po ceremoniach przeniesienie Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu do Bo­żego Gro­bu i adoracja.

 

W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę w czasie ceremonii ko­lek­ta prze­zna­czo­na będzie na Boży Grób w Jerozolimie i pomoc dla Chrześcijan w Zie­mi Świętej.

 

W Wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (post ścisły). Zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości także w Wielką Sobotę do Mszy św. Wigilii Paschalnej.

 

W Wielki Piątek kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

WIELKA SOBOTA - 20.04.2019

● O godz. 8:00 Ciemna Jutrznia Wielkiej Soboty z Godziną Czytań.

● O godz. 15:00 Nowenna do Miłosierdzia Bo­żego.

● Wigilia Paschalna w Wielką Noc jest czuwaniem na cześć Pana. Ce­re­mo­nie Wigilii Paschalnej rozpoczniemy od poświęcenia ognia i paschału o godz. 20:00 (można przynieść do spalenia palmy z ubiegłego roku).

● Na odnowienie chrztu św. prosimy przynieść świece z okapnikiem - mo­gą to być zakupione świece - paschaliki, które potem przyozdobią wiel­kanocny stół i będą symbolem podzielenia się naszą majętnością z oso­bami ubogimi.

● Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny będzie o pełnych go­dzi­nach od 9:00 do 16:00.

 

Wieczna Adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu zostaje za­wie­szo­na od ceremonii w Wielką Sobotę i zostanie wznowiona we Wtorek Wiel­ka­nocny 23 kwietnia.

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

21.04.2019

● O godz. 6:00 REZUREKCJA - Msza św. w intencji PARAFIAN.

● O godz. 15:00 Nowenna do Miłosierdzia Bo­żego.

● O godz. 15:30 Msza św. w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzestnych.

● O godz. 16:30 uroczyste Nieszpory Świąteczne.

● Kolekta na potrzeby naszej parafii.

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - 22.04.2019

● Msze św. jak w niedzielę, tj. o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 15:30 i 20:00.

● O godz. 15:00 Nowenna do Miłosierdzia Bo­żego.

● Kolekta będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ i KUL.

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek:

6:00-6:20, 10:00-12:00, 15:00-17:00, 18:00-18:20;

Wielka Środa:

6:00-6:20, 10:00-12:00, 15:00-18:15, 19:15-20:00;

Wielki Czwartek:

6:00-9:00, stały konfesjonał w godz. 10:00-12:00 nieczynny, 15:00-18:00;

Wielki Piątek:

6:00-12:00, 14:00-17:00, 20:00-00:15;

Wielka Sobota:

6:00-17:00

 

W czasie trwania ceremonii Triduum Paschalnego nie będzie spo­wie­dzi św.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św.

 

Po każdej Mszy św. w poczekalni kancelarii parafialnej można nabyć pas­cha­liki wielkanocne. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na cele charytatywne.

 

W kancelarii parafialnej można nabyć płytę CD z muzyką Józefa Skrze­ka i Henryka Jana Botora. Jest to zapis koncertu jaki odbył się w Kra­kowie w kościele p.w. Św. Katarzyny. Można także nabyć płytę zespołu JASPIS z pieśniami i piosenkami uwielbienia wykonywanymi przez muzyków ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz czytanym Sło­wem Bożym. Szczegóły w gablotce.

 

Są też do nabycia Pisma Święte i książki religijne. Zachęcamy do roz­wi­jania wiary poprzez lekturę treści religijnych, które mogą stanowić tak­że dobry pomysł na prezent świąteczny.

 

Zapraszamy całą wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD, np. pral­ki, telewizory, komputery). Ich odbiór 29 kwietnia o godz. 13:30. Zbiórka po Świętach Wielkanocnych.

 

Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę Legionu Maryi do Sank­tu­ar­ium w Piekarach. Koszt 21 zł. Wyjazd 27 kwietnia o godz. 8:00. Zapisy w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej.

 

W czwartek 25 kwietnia o godz. 19:30 tyskim Multikinie będzie wy­świet­la­ny film „Miłość i Miłosierdzie”. Bilety w cenie 12 zł do nabycia w pral­ni przy ul. Sienkiewicza lub u pani Eli.

 

Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę do Fatimy w dniach od 30.04 do 7.05.2019. Zapisy i informacje u ks. Mariusza Nitki oraz pod adresem do.fatimy@gmail.com. Program pielgrzymki w zakrystii i w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej.

 

Zapraszamy dzieci, które lubią śpiewać, do udziału w zajęciach pa­ra­fial­nej scholi „Magdaleńskie Nutki”. Próby odbywają się w poniedziałki w godz. 18:30-19:15 w Domu Parafialnym. Na to spotkanie dzieci przy­cho­dzą wraz z rodzicami.

 

24 kwietnia o godz. 18:00 w Domu Parafialnym odbędzie się spotkanie na temat tablicy z piaskowca wmurowanej w ogrodzenie cmen­ta­rza naszego kościoła. Gośćmi spotkania będą dr Wojciech Schäffer i dr Je­rzy Polak. Rozmowę z gośćmi poprowadzi Marek Piechniczek.

 

W naszej parafii powstaje diakonia liturgiczna. Zachęcamy wszystkie oso­by pragnące włączyć się do tej posługi. Zgłoszenia przyjmowane będą w kan­celarii parafialnej lub u ks. Bartłomieja Cudziło. Zadbajmy o piękno Li­turgii Słowa.

 

W gablotce m.in.:

zaproszenia:

- na rekolekcje karmelitańskie;

- na rekolekcje „Jak się nawracać - jak odnaleźć sens życia”;

informacje:

- o rekolekcjach na 2019 rok;

- o książce wydanej przez Sekretariat Fatimski;

- dotyczące kursu kierownika kolonii i obozów;

- o nowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- doskonałe wyjaśnienie liturgii Triduum Paschalnego;

- komentarz do najnowszej adhortacji papieża Franciszka skierowanej do młodych;

- co trzeba zrobić, aby naprawdę się nawrócić.

 

W „Małym Gościu Niedzielnym” m.in.:

- specjalny dodatek: naklejki do kalendarza wielkopostnego;

- o fotografii Jezusa, czyli o tym, że chusta z Manopello i Całun Turyński nałożone na siebie przedstawiają twarz tego samego mężczyzny;

- ks. Bartłomiej Kuźnik tłumaczy, dlaczego Wielki Post to czas wy­jąt­ko­wy;

-Magdalena Gros daje konkretne, praktyczne wskazówki, co zrobić, że­by dobrze przeżyć ten czas.