OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
14.10.2018
DZIEŃ PAPIESKI

Komentarz do liturgii:

 

„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” - pytanie zadane Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii również i my możemy postawić podczas Mszy św. Po raz kolejny usłyszymy, że za naszą deklaracją wiary powinny iść konkretne czyny. Jezus za­chęca do pójścia za Nim. On patrzy na nas z miłością. I nie zo­sta­wia nas samych na naszej drodze do królestwa Bo­żego.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 

Dzisiaj obchodzimy Dzień Papieski - po Mszach św. przed kościołem pa­nie z Parafialnego Zespołu Caritas przeprowadzają zbiórkę na Fun­da­cję „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 

Dziś także Niedziela Misyjna. O godz. 16:30 zapraszamy na spotkanie przy­jaciół misji i wszystkich zainteresowanych do ora­tor­ium.

 

O godz. 14:30 dzień skupienia dla narzeczonych.

 

O godz. 16:30 nabożeństwo różańcowe.

 

O godz. 17:00 Koncert Magdaleński. Wystąpią Andrzej Chorosiński (organy) i Michał Chorosiński (recytacje).

 

PONIEDZIAŁEK - 15.10.2018

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.

● Od godz. 7:00 do 8:00 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu.

 

WTOREK - 16.10.2018

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska

● O godz. 17:45 różaniec poprowadzą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17.

 

ŚRODA - 17.10.2018

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

● O godz. 17:45 nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy po­łą­czo­na z nabożeństwem różańcowym.

 

CZWARTEK - 18.10.2018

ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY

 

PIĄTEK - 19.10.2018

III piątek miesiąca

● O godz. 15:00 GODZINA MIŁOSIERDZIA: Koronka do Miłosierdzia Bo­żego i Msza św. w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego.

 

SOBOTA - 20.10.2018

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.

● Od godz. 8:00 odwiedziny chorych z rejonu III soboty miesiąca.

● O godz. 17:00 Msza św. w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzest­nych.

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 21.10.2018

Światowy Dzień Misyjny

● O godz. 16:30 nabożeństwo różańcowe.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lek­ta będzie przeznaczona na misje.

 

Trwa miesiąc październik. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach ró­żań­cowych, które w naszym kościele odprawiamy codziennie o godz. 17:45, a w niedzielę o godz. 16:30.

 

W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych pro­si­my o uporządkowanie grobów na naszych cmentarzach. Wszelkie pra­ce dotyczące zmian nagrobków na cmentarzu parafialnym należy zgła­szać w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej.

 

Zalecki-wypominki za zmarłych na Oktawę Dnia Zadusznego wy­pi­sa­ne czytelnie na kartkach można składać w zakrystii i kancelarii pa­ra­fial­nej.

 

Małżeństwa zainteresowane dołączeniem do Wspólnoty Domowego Koś­cioła zapraszamy do zapisania się w zakrystii lub w kancelarii pa­ra­fial­nej.

 

Zapraszamy dzieci na spotkania Kolędników Misyjnych w poniedziałki o godz. 18:30 w Domu Parafialnym.

 

NOWY ADRES E-MAIL PARAFII: tychymm@interia.pl

 

W przyszłą niedzielę 21 października przeprowadzane będzie ogól­no­pol­skie liczenie wiernych uczestniczących w Mszach św.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Archidiecezjalnej Piel­grzym­ce Osób Chorych, Niepełnosprawnych, ich rodzin i wszystkich chętnych diecezjan do Lourdes w 2019 r. Szczegóły na plakacie i w kan­celarii parafialnej.

 

Studenci Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na spot­kanie z Michałem Pax Bukowskim (raper, prezenter te­le­wi­zyj­ny), które odbędzie się w auli Wydziału Teologicznego w czwartek 18 paź­dziernika o godz. 19:00.

 

W czwartek 18 października w Multikinie w Tychach o godz. 19:30 będzie wy­świetlany film „Mam przyjaciół w Niebie”, bilety po 12 zł u p. Eli lub w pralni przy ul. Sienkiewicza.

 

Od poniedziałku 15.10 do piątku 19.10 w godz. 9:00-10:00 w ora­tor­ium będą wy­da­wane ubrania.

 

W gablotce m. in.:

zaproszenia:

- Sióstr Karmelitanek na Uroczystość św. Teresy od Jezusa;

- do Domu Parafialnego w Katowicach-Panewnikach na wykład o. Ksa­we­re­go Knotza dla małżonków i planujących małżeństwo;

- na Ekstremalny męski weekend - „Niezłomny”;

informacje:

- o możliwości zakupu w księgarni św. Jacka książki p.t. „Biblii Impulsy”;

- o szczepieniach przeciwko grypie sponsorowanych przez Urząd Miasta Ty­chy.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- o tym, jak pontyfikat wybranego 40 lat temu papieża Polaka zmienił świat;

- o nagrodach Nobla z dziedziny medycyny, fizyki i chemii - to wielki skok do przodu w walce z nowotworami;

- poradnik dla wyborców, czyli co powinniśmy wiedzieć o zbliżających się wyborach samorządowych?

 

W najnowszym „Małym Gościu” m.in.:

- kolorowy silikonowy różaniec na rękę;

- 160 lat po objawieniach Matki Boskiej z Lourdes - historia krok po kro­ku;

- plakat ze słowem Bożym, które warto codziennie sobie przypominać.