Dekret o odpustach w Roku Wiary w Archidiecezji Katowickiej

 

Dla ubogacenia szczególnych na­bo­żeń­stw sprawowanych w Roku Wiary darem świętych odpustów, działając w celu uświęcenia wiernych wedle wskazań Ojca Świętego Benedykta XVI i Penitencjarii Apostolskiej, jak również mając na uwadze w sposób szczególny okoliczności miejsca, kultury i tradycji, stwierdzam, iż ustanowiony z okazji Roku Wiary odpust zupełny mogą pod zwykłymi warunkami uzyskać wierni Archidiecezji Katowickiej, którzy do 24 listopada 2013 r.:

 

1. Wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach rekolekcji parafialnych albo misji świętych lub w co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego (w jakimkolwiek kościele lub w innym stosownym miejscu).

 

2. Za każdym razem, gdy będą pielgrzymowali do następujących sanktuariów Archidiecezji Katowickiej:

a) Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich,

b) Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie,

c) Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach Rybnickich,

d) Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w Katowicach Bogucicach,

e) Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego w Mikołowie - Bujakowie,

f) Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie,

g) Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej,

h) Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach,

i) Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku - Chwałowicach,

j) Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej

k) Sanktuarium Opatrzności Bożej w Jastrzębiu - Zdroju Górnym.

 

3. Za każdym razem, gdy:

 

a) pobożnie nawiedzą (tzn. wezmą udział w uroczystej celebracji bądź przynajmniej zatrzymają się na odpowiedni czas skupienia z pobożnymi medytacjami, kończąc modlitwa Pańską, wyznaniem wiary w jakiejkolwiek formule, jak również przy­zy­wa­jąc wstawiennictwa NMP, świętych Apostołów bądź Patronów) następujące bazyliki mniejsze w Archidiecezji Katowickiej: kościół Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie, kościół św. Ludwika Króla i WNMP w Katowicach - Panewnikach, kościół św. Antoniego z Padwy w Rybniku, kościół św. Wojciecha w Mikołowie oraz katedrę Chrystusa Króla w Katowicach;

b) zgromadzą się na uroczystej Eucharystii i odmówią wyznanie wiary w następujące dni:

uroczystość Chrystusa Króla - 25 listopada 2012 r., tj. w dzień otwarcia w katowickiej katedrze II Synodu Archidiecezji Katowickiej,

uroczystość Narodzenia Pańskiego - 25 grudnia 2012 r.,

uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia 2013 r.,

uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 25 marca 2013 r.,

uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego - 31 marca 2013 r.,

święto Miłosierdzia Bożego - 7 kwietnia 2013 r.,

uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 12 maja 2013 r.,

uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 19 maja 2013 r.,

uroczystość Trójcy Przenajświętszej - 26 maja 2013 r. (pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śl.),

uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia 2013 r.,

uroczystość św. Jacka, głównego patrona Archidiecezji Katowickiej - 17 sierpnia 2013 r.,

uroczystość Matki Bożej Piekarskiej, głównej patronki Archidiecezji Katowickiej, 12 września 2013 r.,

uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada 2013 r., podczas zamknięcia Roku Wiary,

c) w dowolnym wybranym dniu Roku Wiary pobożnie nawiedzą kościół, w którym otrzymali chrzest i odnowią prywatnie przyrzeczenia chrzcielne;

d) odpust zupełny mogą uzyskać te także osoby, które z poważnych przyczyn nie mogą spełnić wymienionych wyżej warunków (np. mniszki klauzurowe, osoby chore, starsze, więźniowe, jak i ci, którzy nieustannie służą chorym w szpitalach i innych miejscach do tego przeznaczonych), jeśli będą jednoczyć się duchowo np. podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod prze­wod­nic­twem Ojca Świętego lub Arcybiskupa Metropolity katowickiego i odmówią modlitwy: „Ojcze nasz”, wyznanie wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody.

 

 

Przypominam wiernym, iż wedle norm prawa powszechnego (Enchiridion Indulgentiarum. Normae et Concessiones, quarta editio, Libreria Editrice Vaticana 1999) z łaską odpustu zupełnego łączy się również uczestniczenie w ćwiczeniach duchowych (np. rekolekcjach), trwających przynajmniej trzy pełne dni. Zachęcam zatem, by celem szczególnego pogłębienia duchowości w trakcie Roku Wiary wziąć udział w rekolekcjach zamkniętych w jednym z archidiecezjalnych domów re­ko­lek­cyjnych: Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Katowickiej im. bp. Stanisława Adam­skie­go w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach, Domu Rekolekcyjnym w Katowicach-Panewnikach, Ośrodku Spotkań i Formacji im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej, Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie „Emaus” w Koniakowie, Domu Formacyjnym Ruchu Światło-Życie w Wiśle - Jaworniku, lub Domu Formacyjnym Ruchu Światło-Życie „Idylla” w Wiśle.

Aby uczynić łatwiejszym dostęp do Sakramentu Pokuty i do otrzymania przebaczenia poprzez władzę Kluczy Kościoła, przypominam, iż na mocy dekretu Biskupa Katowickiego z dnia 10 kwietnia 1984 r. (VA I-5463/84), władzę zwalniania z kary ekskomuniki za przerwanie ciąży po zaistnieniu skutku otrzymują:

a) protonotariusze apostolscy, prałaci honorowi, kapelani Jego Świątobliwości,

b) kanonicy gremialni i honorowi kapituły katedralnej,

c) księża dziekani i wicedziekani oraz proboszczowie i administratorzy parafii,

d) wyżsi przełożeni zakonni,

e) wszyscy spowiednicy:

- w czasie spowiedzi wielkanocnej,

- w czasie misji, rekolekcji, dni skupienia,

- w czasie kanonicznych wizytacji biskupich i odpustów parafialnych,

- z okazji spowiedzi generalnych przynajmniej z jednego roku,

- z okazji spowiedzi narzeczonych, żołnierzy, więźniów,

- z okazji spowiedzi w szpitalach i chorych, którzy nie wychodzą z mieszkania oraz kobiet ciężarnych,

- w kościołach - sanktuariach diecezji oraz bazylikach mniejszych.

Przed rozgrzeszeniem spowiednik winien zobowiązać penitenta do stanowczej poprawy na przyszłość i wyznaczyć mu odpowiednią pokutę oraz zadośćuczynienie za popełnione przestępstwo. Rozgrzeszenia od cenzury spowiednik udziela po wzbudzeniu odpowiedniej intencji przy użyciu prawem przepisanej formuły rozgrzeszenia z możliwością wypowiedzenia formuły specjalnej: „Na mocy udzielonej mi władzy uwalniam ciebie z więzów ekskomuniki. W imię Ojca i Syna, + i Ducha Świętego” (Obrzędy Pokuty, Katowice 1996, s. 195), którą należy odmówić przed absolucją z grzechów.

 

Dekret ten jest ważny jedynie w czasie Roku Wiary.

Quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus.

 

 

ks. Adam Pawlaszczyk

+ Wiktor Skworc

Kanclerz

Arcybiskup Metropolita

Kurii Metropolitalnej

Katowicki

 

 

Katowice, 11 października 2012 r.