XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

14.10.2018

Dzień Papieski

7:00

w intencji PARAFIAN

9:00

w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

9:00

za + Lidię Duraj w 5. rocz­ni­cę śmierci

10:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Stefana Jarczyk i jego mamy Ewy z oka­zji kolejnych rocznic uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z proś­bą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­tów i całej ro­dziny

10:30

dziękując Bogu za dzieło powstania Róży Różańcowej Rodziców, za dzieci, uwielbiając Go za dar rodzicielstwa i prosząc o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, opiekę Maryi i św. Siostry Faustyny - patronki naszych dzieci

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Wiktorii i Marcina Materna z okazji 10. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i dla całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Gabrieli Zadęckiej w dniu jej chrztu św., z proś­bą o opiekę Anioła Stróża oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Matki Bo­żej dla ro­dzi­ców i chrzestnych

12:00

za + syna Adama Motyl - intencja od Czesławy Czarny z ro­dziną

12:00

za ++ ro­dzi­ców Genowefę i Edmunda Lipiński, ++ braci Jana, Eu­ge­niu­sza, Stefana, Łukasza, + siostrę Elżbietę oraz ++ dziadków z obu stron

14:30

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Moniki Sikora z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świę­tego w dorosłym życiu, jej dziadka Władysława z okazji ko­lej­nej rocz­ni­cy uro­dzin oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Mat­ki Bo­żej dla Solenizantki i dla całej ro­dziny

15:30

o opiekę Anioła Stróża dla Wojciecha Piotra Danielczyk z okazji 1. rocz­ni­cy uro­dzin oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Wojtka, jego ro­dzi­ców, chrzestnych oraz dla całej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Grzegorza Hudzikowskiego z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i ca­łej ro­dziny

16:30

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

20:00

za + Józefa Wyroba w 1. rocz­ni­cę śmierci

 

PONIEDZIAŁEK - 15.10.2018

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.

6:30

w in­ten­cji uczest­ni­czą­cych w porannych Mszach św. obchodzących uro­dziny w październiku, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej

8:00

o życie wieczne dla + Jadwigi Gorol w 5. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców Konstantyny i Józefa Gorol, Hieronima, Heleny, Małgorzaty, jej + syna Andrzeja, + Jana Malarek, + teścia Jana Ostarek i jego + syna Józefa

8:00

za + ojca Franciszka Gładysz, + brata Kazimierza Gładysz, ++ teściów Te­resę i Eugeniusza Domek, + szwagra Piotra Domek

17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18:30

za + Stanisławę Dulską i ++ ro­dzi­ców z obu stron

18:30

za + mamę Teresę Antecką we wspomnienie uro­dzin, + tatę Pawła oraz ich + zięcia Mieczysława

18:30

za ++ Anielę i Józefa Szkudlarek, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z ro­dzin Okwiecińskich i Szkudlarek

 

WTOREK - 16.10.2018

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska

6:30

do Miłosierdzia Bo­żego za + żonę i mamę Teresę Wrzecionkowską we wspom­nienie imienin i uro­dzin, ++ ro­dzi­ców z obu stron Bronisławę i Sylwestra, Franciszkę i Teodora oraz + siostrę Jadwigę, + brata Ka­zi­mie­rza i + bratową Zytę

8:00

za ++ ro­dzi­ców Edmunda i Stanisławę Gloc oraz ++ z ro­dzin z obu stron

8:00

za + Marię Włodyka - intencja od Janiny Nester z ro­dziną

17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18:30

za + męża Ryszarda Wiesława Wyszkowskiego w 9. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + męża Wojciecha Szlafka w 8. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców z obu stron, + brata Jerzego, + siostrę Emilię, ++ szwagrów Stanisława, Ry­szar­da i Eugeniusza oraz ++ z ro­dziny Siniców: Helenę, Henryka i Ry­szar­da

18:30

za + Bolesław Szkoła w 1. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców, ++ ro­dzeń­stwo i ++ krewnych z obu stron

18:30

za ++ pracowników Zespołu Szkół Specjalnych: Ryszarda Cioska, Italinę Biał­kowską, Janinę Tatka, Gabrielę Kulawik, Danutę Kaczmarzyk, Lilianę Wys­piańską, Anitę Opoka, Zofię Rybka, Bogumiłę Zawiślińską oraz po­zos­ta­łych ++ nie wymienionych imiennie

 

ŚRODA - 17.10.2018

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

6:30

za ++ w czyśćcu - intencja z ofiar ze skarbonki

8:00

za + Mariannę Sobolewską w miesiąc po śmierci oraz + Janinę Tra­fal­czyk

8:00

za + Joannę Drabik i + Christiana Kaczmarczyk w 1. rocz­ni­cę śmierci

17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Jakuba Wojtysiaka z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

18:30

w intencji Radia Maryja, papieża Franciszka, w intencji Ojczyzny, ks. dr. Ta­de­usza Rydzyka, ks. proboszcza Janusza Lasoka, kapłanów po­słu­gu­ją­cych w naszej parafii oraz za + ks. Mariusza Kaspara

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Moniki Zaborowskiej z okazji 90. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

 

CZWARTEK - 18.10.2018

ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY

6:30

w intencji PARAFIAN

8:00

za + Marię Włodyka - intencja od syna Edwarda z żoną, wnuka Roberta z ro­dziną, wnuka Adriana z ro­dziną

8:00

za ++ braci Franciszka, Michała, Pawła, Józefa i Jana o dar Miłosierdzia Bo­żego

17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Aleksandry i Marcina Kost z okazji 15. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i ich dzieci Joanny i Józefa

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji kandydatek do stanu dziewic kon­se­kro­wa­nych z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej w trzecim roku for­ma­cyj­nym

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Janiny Juszczyk z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

 

PIĄTEK - 19.10.2018

III piątek miesiąca

6:30

w intencji PARAFIAN

8:00

za ++ Joannę i Tadeusza Borowskich

8:00

za ++ Józefę, Ignacego i Stanisława Mucha

15:15

w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego

17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18:30

za ++ Józefa i Klarę Loska, ++ siostry Wiktorię i Agnieszkę Loska oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

18:30

za ++ ro­dzi­ców Różę i Herberta Stencel, ++ dziadków oraz ++ z po­kre­wień­stwa z obu stron

18:30

za + tatę Kazimierza Białoń w rocz­ni­cę śmierci

 

SOBOTA - 20.10.2018

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.

6:30

za ++ Gertrudę, Augustyna, Józefa, ich ++ ro­dzi­ców i ro­dzeń­stwo

8:00

za + męża i tatę Władysława Slusarczyk w 26. rocz­ni­cę śmierci

8:00

za + córkę Marzenę Kamińską w 1. rocz­ni­cę śmierci

14:00

w intencji nowożeńców: RADZISZEWSKI - SAŁACIAK

17:00

w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzestnych

17:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Wioletty i Józefa Dżyżdżok z okazji 25. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dzi­ny

17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Mariana Terlikowskiego z okazji 70. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilata i całej ro­dziny

18:30

za + tatę Ryszarda Klachacz

18:30

za + żonę Jadwigę Spyra-Olak w kolejną rocz­ni­cę śmierci oraz ++ ro­dzi­ców Spyrów i Olaków

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

21.10.2018

Światowy Dzień Misyjny

7:00

za + męża Zdzisława w kolejny miesiąc odejścia do Pana, aby z ra­doś­cią mógł wielbić Pana Boga w niebie

9:00

za + męża Eryka Szczyrba w kolejną rocz­ni­cę śmierci

9:00

za + mamę Stefanię Ryguła we wspomnienie kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin oraz + ojca Herberta

10:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Tomasza Palica z okazji 40. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

10:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Bogusławy Picur z okazji 80. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

10:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Tadeusza Michalak z okazji 85. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

12:00

za + Stanisława Stodoła w 1. rocz­ni­cę śmierci

12:00

za + Józefa Świergolik w 1. rocz­ni­cę śmierci

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Doroty i Antoniego Krosny z okazji 25. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dzi­ny

15:30

za ++ ro­dzi­ców Czesławę i Stanisława Woźnica

15:30

za + męża Józefa Chojnackiego w 9. rocz­ni­cę śmierci oraz + brata Jó­ze­fa w kolejną rocz­ni­cę śmierci

15:30

za + Jana Horodyńskiego w 1. rocz­ni­cę śmierci

16:30

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

20:00

za + Roberta Tomskiego we wspomnienie uro­dzin

20:00

za ++ ro­dzi­ców Krystynę i Henryka Węgrzynek oraz ++ ro­dzi­ców