VI NIEDZIELA ZWYKŁA

11.02.2018

Światowy Dzień Chorego

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

7:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Krzysztofa Tomczyka z okazji 15. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

9:00

w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

9:00

za + Czesławę Rewucką w 1. rocz­ni­cę śmierci oraz jej + syna Mariana

9:00

za + Józefę Lechowicz - intencja od Róży Różańcowej pw. Matki Bo­żej Fa­tim­skiej

10:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji małżonków Marianny i Pawła Kubicz z oka­zji 60. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie i opiekę Matki Bo­żej nad Ju­bi­la­tami i ca­łą ro­dziną

12:00

za + ks. Mariusza Kaspara w miesiąc po śmierci

12:00

za + Bogumiła Lehmann - intencja od kuzyna Czesława z ro­dziną

12:00

za + Stefanię Wilczek i jej + siostrę Anielę Morawiec-Siodmok

15:30

w intencji dzieci, które dostąpią łaski sakramentu Chrztu św., w intencji ich ro­dzi­ców i chrzestnych

15:30

do Boga Ojca Miłosiernego przez Jezusa Chrystusa i wstawiennictwo Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy o szczęśliwą operację dla Leokadii oraz o zdro­wie i Bo­że bło­go­sła­wień­stwo dla całej ro­dziny

16:30

NIESZPORY

20:00

w intencji Panu Bogu wiadomej

 

PONIEDZIAŁEK - 12.02.2018

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

6:30

za + ks. Mariusza Kaspara - intencja od Legionu Maryi

8:00

za + Józefę Lechowicz - intencja od ro­dziny Famułka

8:00

za ++ synów Eugeniusza i Andrzeja Nowok we wspomnienie uro­dzin

18:30

za + mamę Elżbietę Walter w 1. rocz­ni­cę śmierci oraz + ojca Pawła w ko­lej­ną rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Jerzego Marszałka o łaskę zbawienia dla jego duszy

 

WTOREK - 13.02.2018

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

6:30

za + tatę Władysława Dudek

8:00

za + Marię Cylna

8:00

za + Czesława Kozioł w 1. rocz­ni­cę śmierci - intencja od żony i dzieci

12:30

w intencji czci­cie­li Matki Bo­żej Fatimskiej i Żywego Różańca

18:30

w intencji Chóru God's Property

18:30

za + Helenę Smołka

18:30

za ++ ro­dzi­ców Martę i Fryderyka Cmok, + siostrę Annę Kulka, + szwagra Lon­gina oraz ++ z ro­dziny Kulka

18:30

za ++ Ryszarda i Cecylię Rozkoszny oraz ++ z ro­dzin z obu stron

 

ŚRODA POPIELCOWA - 14.02.2018

Kwartalny dzień modlitw o ducha pokuty

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

6:30

za + tatę Władysława Dudek

8:00

za + Irenę Gniatczyk oraz jej + męża Bogusława

10:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Bianki Niczpan z okazji 2. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, opiekę Matki Bo­żej i Aniołów Stróżów dla Solenizantki i całej ro­dziny

17:00

za + Józefę Lechowicz w miesiąc po śmierci i we wspomnienie 92. uro­dzin

18:30

za + Romana Maruszczak w 20. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Józefa Zawada w 3. rocz­ni­cę śmierci

20:00

w intencji PARAFIAN

 

CZWARTEK - 15.02.2018

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

6:30

w in­ten­cji uczest­ni­czą­cych w porannych Mszach św. obchodzących uro­dziny w lutym, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej

6:30

do Miłosierdzia Bo­żego za + żonę Teresę Wrzecionkowską, ++ ro­dzi­ców z obu stron Bronisławę i Sylwestra, Franciszkę i Teodora, + siostrę Jad­wi­gę, + brata Kazimierza oraz + bratową Zytę

8:00

za + syna Henryka Gwóźdź w 6. rocz­ni­cę śmierci, + męża Jerzego, ++ z ro­dziny Szweda, ++ z ro­dziny Gwóźdź, + szwagra Zygmunta, + Gra­ży­nę Kołodziej i + Martę Bełza, aby Bóg przebaczył im wszystkie grze­chy i przyjął do radości Nieba

8:00

za + ks. Mariusza Kaspara - intencja od Wspólnoty Żywego Różańca

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Aleksandra Liszka z okazji 45. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

18:30

za wsta­wien­nic­twem św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bo­żej i Aniołów Stróżów dla Sandry Piątek z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin oraz dla całej ro­dziny

 

PIĄTEK - 16.02.2018

III piątek miesiąca

Kwartalny dzień modlitw o ducha pokuty

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

6:30

za + Jana Wagner w kolejną rocz­ni­cę śmierci, + mamę Walerię i + ks. Jana Wagner

8:00

za ++ Bertę i Franciszka Beberok w kolejną rocz­ni­cę śmierci, ++ dziad­ków z obu stron, ++ krewnych i + szwagra Emila

18:30

za + Klarę Świaczny w kolejną rocz­ni­cę śmierci, jej + męża Jana i + córkę Elż­bietę

18:30

za + Elżbietę Zygnerską

 

SOBOTA - 17.02.2018

Kwartalny dzień modlitw o ducha pokuty

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

6:30

za + tatę Władysława Dudek

8:00

za + Gabrielę Nieświec w tydzień po śmierci

17:00

w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzestnych

18:30

z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło­go­sła­wień­stwo, opiekę Matki Bo­żej i zdro­wie dla Teresy i Andrzeja Gawenda z okazji uro­dzin oraz dla całej ro­dziny

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Joanny Botor z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, opiekę Matki Bo­żej i Aniołów Stróżów dla Jubilatki i całej ro­dziny

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Krzysztofa Kost z okazji uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

18.02.2018

Niedziela Trzeźwości

7:00

w intencji PARAFIAN

9:00

za + tatusia, męża, syna, brata i wujka Adama Motyl w 8 miesięcy po śmier­ci

10:30

za ++ ro­dzi­ców Eufemię i Czesława Grzywacz, + mamę Alinę Majstrak oraz + brata Leszka

10:30

za + Bo­żenę Ostrowską, jej ++ ro­dzi­ców, ++ teściów i + brata

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Alicji Niewiadomskiej z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego w dorosłym życiu oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Piotra Baloń z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego w do­rosłym życiu oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

15:30

za + mamę Wandę Bajura w rocz­ni­cę śmierci, + ojca Brunona oraz ++ z po­kre­wień­stwa

15:30

za + mamę Mirosławę Przewłocką w 24. rocznicę śmierci oraz + tatę Jana Prze­włockiego

16:30

GORZKIE ŻALE

20:00

za + mamę Stefanię Dobija w 1. rocz­ni­cę śmierci, + męża Antoniego, + sy­na Benedykta oraz + córeczkę Renatę