II NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

8.04.2018

Tydzień Miłosierdzia

7:00

za + Andrzeja Lutrowicz

7:00

za + brata Romana Mrówkę

9:00

w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

9:00

za + Grzesia Uherek we wspomnienie uro­dzin

9:00

za + Ernesta Szulc w kolejną rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców oraz po­kre­wień­stwo z obu stron

10:30

w intencji dzieci wczesnokomunijnych

12:00

do Miłosierdzia Bo­żego w intencji Michała Szyja z okazji 30. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

12:00

do Miłosierdzia Bo­żego w intencji Jana Rudkowskiego z okazji 65. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo na dalszą drogę życia wyznaczoną przez Boga dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny oraz o opiekę Aniołów Stró­żów dla wnuczki Hani

15:00

GODZINA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

15:30

w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego

15:30

za + męża, ojca i dziadka Marka Czapla w 11. rocz­ni­cę śmierci

16:30

NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE DZIECI WCZESNOKOMUNIJNYCH

20:00

za + męża Leona Rzadkowskiego, ++ ro­dzi­ców z obu stron, + zięcia Andrzeja Jastrzębskiego i ++ ro­dzeń­stwo

 

PONIEDZIAŁEK - 9.04.2018

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Dzień Świętości Życia - dzień modlitw w intencji poczętych dzieci

Tydzień Miłosierdzia

6:30

za + Marka Serwin o dar życia wiecznego

8:00

za + męża Kazimierza Jawień w 2. rocz­ni­cę śmierci, + syna Wiesława w 3. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców Anielę i Stanisława Juraszek, + bra­ta Władysława oraz + bratową Elżbietę Juraszek

8:00

za + matkę Monikę Kryut, + ojca Eryka, ++ braci Ludwika i Zyg­mun­ta, + Ha­linę Rink, + Franka Serwa, + babcię Martę, + dziadka Ro­ber­ta, ich ++ synów, + babcię Waleskę, + dziadka Andrzeja, ich ++ sy­nów oraz ++ z ro­dziny

18:30

za + Mariana Sadawa w 13. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

18:30

za + męża Gintra Kopiec, ++ ro­dzi­ców i ++ ro­dzeń­stwo z obu stron

18:30

za + Jadwigę Miech, ++ Katarzynę i Franciszka Botor, + Jerzego Szula w kolejne rocznice śmierci

 

WTOREK - 10.04.2018

Tydzień Miłosierdzia

6:30

za + Zuzannę Dylewską oraz ++ z ro­dzin Chruszcz i Midor o Bo­że mi­ło­sier­dzie dla ich dusz

8:00

za ++ Stanisława i Jadwigę Magdziorz, ++ siostry Helenę i Martę, ++ braci Józefa i Stanisława oraz + wnuka Łukasza

8:00

za ++ Stanisławę i Henryka Depowskich oraz ++ z ro­dziny De­pow­skich

18:30

za + męża Jarosława Bojarskiego w 2. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + mamę Kazimierę Kozok w 1. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Elżbietę Cecot w kolejną rocz­ni­cę śmierci oraz jej + córkę Mał­go­rza­tę Spyra

 

ŚRODA - 11.04.2018

Tydzień Miłosierdzia

6:30

do Naj­święt­sze­go Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy w intencji ro­dziny Kost z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo

8:00

za + Józefę Lechowicz - intencja od ro­dzi­ców Kłaptoczów

8:00

za + Mariannę Wróbel - intencja od Róży Różańcowej nr 4 p.w. Matki Bos­kiej Fatimskiej

18:30

za + ojca Augustyna Pitlok w 22. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców oraz ++ krewnych z obu stron

18:30

za + Gertrudę Krawieczek w 4. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Tadeusza Krawieczek w 22. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za ++ ro­dzi­ców Cecylię i Alfreda Botor

 

CZWARTEK - 12.04.2018

Tydzień Miłosierdzia

6:30

za + Karolinę, aby mogła oglądać oblicze Pana, z którym spotykała się tu na ziemi w Eucharystii

8:00

w intencji emerytów i rencistów naszej parafii

8:00

za + męża Jana Walczak, + mamę Emilię Gruszkę w kolejne rocznice śmier­ci oraz ++ po­kre­wień­stwo

18:30

za + Sabinę Okońską - intencja od koleżanek z pracy

18:30

za ++ ro­dzi­ców Władysława i Ludwikę Trzaska, ++ braci Jerzego, Cze­sła­wa, Henryka, Ryszarda i Romana oraz ++ z ro­dziny

18:30

za + Stanisławę Jędrzejak w 12. rocz­ni­cę śmierci oraz + Leokadię Zwo­lińską w 8. rocz­ni­cę śmierci

 

PIĄTEK - 13.04.2018

Tydzień Miłosierdzia

6:30

za ++ w czyśćcu - intencja z ofiar ze skarbonki

8:00

za + Janinę Kazimierską

8:00

za + ks. Mariusza Kaspara - intencja od Zespołu Caritas

12:30

w intencji czci­cie­li Matki Bo­żej Fatimskiej

18:30

za + Emanuela Morczyńskiego w kolejną rocz­ni­cę śmierci, jego + żo­nę Hildegardę i + Magdalenę Jarząbek

18:30

za ++ Apolonię i Władysława Kolarskich, + Tadeusza Kolarskiego oraz ++ po­kre­wień­stwo

18:30

za ++ ro­dzi­ców Czesławę i Jana Rostkowskich w 3. rocz­ni­cę śmierci Cze­sła­wy, ++ ro­dzi­ców oraz ++ ro­dzeń­stwo z obu stron

 

SOBOTA - 14.04.2018

Tydzień Miłosierdzia

6:30

w in­ten­cji uczest­ni­czą­cych i ich ro­dzin o potrzebne łaski od Jezusa Miłosiernego

6:30

za + Magdalenę Wyleżuch we wspomnienie uro­dzin

8:00

za + męża Huberta Opic w 29. rocz­ni­cę śmierci, + syna Andrzeja w 1. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron i ++ z po­kre­wień­stwa

8:00

za + Janinę Jakubas z domu Rzychoń

14:00

w intencji nowożeńców: SZOPA - LACHMANN

17:00

w intencji dzieci, które dostąpią łaski sakramentu chrztu św., w in­ten­cji ich ro­dzi­ców i chrzestnych

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Cecylii Kleinbauer z okazji 89. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

15.04.2018

Niedziela Biblijna

7:00

do Miłosierdzia Bo­żego za + żonę i mamę Teresę Wrzecionkowską, ++ ro­dzi­ców z obu stron Bronisławę i Sylwestra, Franciszkę i Teodora, + siostrę Jadwigę, + brata Kazimierza oraz + bratową Zytę

9:00

za + męża Romana Kozub w 1. rocz­ni­cę śmierci, + siostrę Marię, ++ braci Jarosława, Zenona, Józefa, ++ ro­dzi­ców Walerię i Augustyna oraz ++ z ro­dziny Kozub

9:00

za + ojca Wilhelma Golda w 20. rocz­ni­cę śmierci, + mamę Martę, ++ braci Andrzeja i Jerzego, + bratową Annę, ++ z ro­dzin Golda i Pil­szek oraz ++ z ro­dziny

10:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Konrada Stefańskiego z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o da­ry Ducha Świętego w dorosłym życiu oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta oraz jego braci i ro­dzi­ców

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Renaty Krzyżowskiej z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dzi­ny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Barbary Jamróz z okazji 75. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Jubilatki i jej dzieci, wnuków i prawnuków

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Ireny Kocur z okazji 60. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

13:30

EMAUS

14:00

w intencji Wspólnoty Rodzin Kościoła Domowego z całej archidiecezji

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Bernarda Drob z okazji 75. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Mireli Kościańskiej z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Du­cha Świętego w dorosłym życiu oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

16:30

NIESZPORY NIEDZIELNE

20:00

za + Piotra Witańskiego, ++ ro­dzi­ców Eryka i Stefanię, + teścia Feliksa oraz ++ z po­kre­wień­stwa