XV NIEDZIELA ZWYKŁA

14.07.2019

7:00

za ++ Krystynę i Andrzeja Gemzów oraz ich ++ ro­dzi­ców

9:00

w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

9:00

za + Elfrydę Stefanię Kula w miesiąc po śmierci oraz jej + męża Al­fon­sa Kula

10:30

w intencji Roberta Szczepańskiego z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Ludwika Spyra z okazji 80. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie na dalsze lata życia

15:30

w intencji dzieci przyjmujących chrzest św., ich ro­dzi­ców i chrzest­nych

16:30

NIESZPORY NIEDZIELNE

20:00

Msza św. dziękczynna za dar życia w dniu uro­dzin

20:00

do Naj­święt­sze­go Serca Pana Jezusa, za wstawiennictwem Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski w dniu 30. uro­dzin Marcina Drob, z proś­bą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, dary Ducha Świętego oraz Bożą opiekę dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

 

PONIEDZIAŁEK - 15.07.2019

Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK.

7:00

do Miłosierdzia Bo­żego za + żonę i mamę Teresę Wrzecionkowską w 11. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron i ++ z po­kre­wień­stwa

7:00

za + ojca Jana, + mamę Kazimierę i + brata Czesława

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Anny Rzepka z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z proś­bą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

18:30

w intencji mamy Izabeli Adamowicz w kolejną rocz­ni­cę uro­dzin - in­ten­cja od syna Krzysztofa i córki Agnieszki z ro­dziną

 

WTOREK - 16.07.2019

Wspomnienie NMP z Góry Karmel

7:00

w in­ten­cji uczest­ni­czą­cych w porannych Mszach św. i członków ich ro­dzin obchodzących w tym miesiącu swoje uro­dziny

7:00

w intencji Ireny Muszyńskiej w kolejną rocz­ni­cę uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

18:30

w intencji + brata Marka Kopeć oraz ++ w czyśćcu

18:30

za + Kazimierza Kołodziej w 8. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za ++ bliskich z ro­dzin Białas i Polak

 

ŚRODA - 17.07.2019

7:00

za + Ireneusza Gawron w miesiąc po śmierci

18:30

za + Krystynę Kopeć-Siupka w rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Edwarda Luksa w kolejną rocz­ni­cę śmierci

18:30

w intencji Radia Maryja, papieża Franciszka, Ojczyzny, ks. dr. Ta­de­u­sza Ry­dzyka, ks. dziekana Janusza Lasoka, wszystkich ka­pła­nów po­słu­gu­ją­cych w naszej parafii oraz za + ks. Mariusza Kas­pa­ra

 

CZWARTEK - 18.07.2019

7:00

za ++ ro­dzi­ców Otylię i Stefana Kubica, ++ Jadwigę i Jana Mrozek oraz trzech ++ braci: Piotra, Andrzeja i Adama

18:30

w intencji + Gertrudy Dziędzioł w 1. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Józefa Sterkowicz w 1. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Magdalenę Sacher, ++ ro­dzi­ców i ++ ro­dzeń­stwo

 

PIĄTEK - 19.07.2019

III piątek miesiąca

7:00

o pomyślne zdanie egzaminów końcowych i osiągnięcie wybranego ce­lu dla Michaela

15:15

w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego

18:30

za + Tadeusza Chlebuś, + brata Jerzego oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

18:30

za + męża Eugeniusza Białoń w 3. rocz­ni­cę śmierci o dar nieba

18:30

za + Jerzego Woźnikowskiego w 1. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dzin Woź­nikowskich i Bieńkowskich

 

SOBOTA - 20.07.2019

7:00

za + Danielę Dudek w rocz­ni­cę śmierci oraz + Stanisława Dudka

9:00

w intencji chorych parafian z okazji odpustu parafialnego

12:00

w intencji nowożeńców KORPALSKI - JANIAK

18:30

za ++ ro­dzi­ców Krystynę i Mariana Giglok oraz ++ dziad­ków z obu stron i ++ teś­ciów

18:30

za + Zygmunta Gajda, ++ siostry Alicję, Marię i Wiktorię, ++ ro­dzi­ców i teś­ciów oraz ++ z ro­dziny

18:30

do Miłosierdzia Bo­żego za + męża Józefa Berer, + córkę Agatę oraz + zię­cia Adama w 10. rocz­ni­cę ich śmierci

 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

21.07.2019

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. MARII MAGDALENY

7:00

za + męża Zdzisława w kolejny miesiąc odejścia do Pana, aby mógł oglądać oblicze Pana, z którym spotykał się tu na ziemi w Eucharystii

9:00

za + Alojzego Haręża w kolejną rocz­ni­cę śmierci

9:00

za + Helenę Małek w 5. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z po­kre­wień­stwa

10:30

w intencji Samuela Tybor z okazji 15. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo oraz dary Ducha Świętego dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

10:30

w intencji Marysi Kuśmierz z okazji 10. rocz­ni­cy uro­dzin

12:00

SUMA ODPUSTOWA - w intencji PARAFIAN

12:00

w intencji biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych i ich ro­dzi­ców, wszyst­kich po­słu­gu­ją­cych w służbie Bo­żej oraz parafian i gości

12:00

w intencji Michała Rakowskiego z okazji 25. rocz­ni­cy uro­dzin o światło Du­cha Świętego i opiekę Matki Bo­żej

12:00

w intencji Vanessy Ogara z okazji 7. rocz­ni­cy uro­dzin, z prośbą o opie­kę Anioła Stróża i potrzebne łaski na rozpoczęcie nauki w szko­le

12:00

w intencji Urszuli Wittek z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Mat­ki Bo­żej na dalsze lata dla Solenizantki i całej ro­dziny

15:30

w intencji Stanisława i Marii Mrzyk z okazji 60. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów na dalsze lata wspólnego życia

15:30

w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzestnych

16:30

NIESZPORY ODPUSTOWE

20:00

za ++ Wilhelma i Pelagię Rozkoszny o życie wieczne

20:00

za + Annę Zasada we wspomnienie uro­dzin oraz ++ z ro­dziny