I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

18.02.2024

Niedziela Trzeźwości

7:00

za + Antoniego Tokarz - in­ten­cja od chrześnicy Elżbiety i Ryszarda

9:00

za + Ryszarda Dudek, o łaskę zbawienia - in­ten­cja od Iwony

9:00

za + Mariannę Kniaziuk w miesiąc po śmierci - in­ten­cja od córki z ro­dziną

10:30

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Rity i Eryka Pudełko z oka­zji 60. rocz­ni­cy ślu­bu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo dla Ju­bi­la­tów i ca­łej ro­dziny

10:30

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Katarzyny Bocheńskiej z oka­zji 83. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o dalsze Bo­że bło­go­sła­wień­stwo dla So­le­ni­zant­ki i ca­łej ro­dziny

12:00

za + Bo­żenę Ostrowską, jej + brata oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

12:00

za ++ ro­dzi­ców: mamę Anastazję Głuch w 1. rocz­ni­cę śmierci oraz tatę Wacława Głuch w 11. rocz­ni­cę śmierci oraz we wspomnienie uro­dzin

12:00

za + Gertrudę Frey oraz ++ Jana, Marię i Martę Frey

15:30

za + Wandę Bajura w 10. rocz­ni­cę śmierci, + męża Brunona, + córkę Ur­szu­lę oraz ++ z ro­dziny

15:30

za ++ Anastazję i Jana Waszek, + męża Tadeusza Baran, ++ siostry Monikę Rozkoszny i Stefanię Jędrzejak, ++ braci Alfonsa, Alojza, Ar­nol­da i Ka­zi­mie­rza Waszek, ++ bratowe i ++ szwagrów

16:30

GORZKIE ŻALE

17:30

Msza św. Trydencka

20:00

do Opatrzności Bo­żej z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo dla Łukasza, Grzegorza, Izabeli Peciak oraz dla ca­łej ro­dziny

 

PONIEDZIAŁEK - 19.02.2024

6:30

za + Antoniego Tokarz - in­ten­cja od chrześnicy Elżbiety i Ryszarda

6:30

za + Beatę Gucwa w 5. rocz­ni­cę śmierci

8:00

za dusze w czyśćcu cierpiące - in­ten­cja od parafianki

18:30

za + żonę i mamę Marię Szymańską w kolejną rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców z obydwu stron oraz za ++ ro­dzeń­stwo

18:30

za + Stanisławę Seweryn w 1. rocz­ni­cę śmierci, + ojca Jakuba Seweryn w kolejną rocz­ni­cę śmierci i ++ teściów Anielę i Henryka Fal

18:30

za ++ Różę i Jerzego Ociepczyk w kolejną rocz­ni­cę śmierci

 

WTOREK - 20.02.2024

6:30

za + Irenę Ragin w miesiąc po śmierci

8:00

za + Marię Wąchała - in­ten­cja od Barbary i Henryka Wąchała

18:30

za ++ Helenę i Alojzego Szweda oraz + brata Jana

18:30

za + Marię Malcharek we wspomnienie uro­dzin, jej + męża Stanisława oraz ++ z po­kre­wień­stwa

18:30

za + tatę Ryszarda Bebak w miesiąc po śmierci oraz + mamę Janinę

 

ŚRODA - 21.02.2024

6:30

za + męża Zdzisława w kolejny miesiąc odejścia do Pana

6:30

za + Stefanię Ździebło

8:00

za + Janinę Kępińską

8:00

za ++ ro­dzi­ców Bertę i Franciszka Beberok w kolejną rocz­ni­cę śmierci, + syna Jana oraz ++ zięciów Emila i Eugeniusza

18:30

za + Marię Hajduk - in­ten­cja od siostry Katarzyny z ro­dziną

18:30

za + Czesława Żłobińskiego - in­ten­cja od sąsiadów z ul. Starokościelnej 2

18:30

za + Kazimierę Łacka - in­ten­cja od sąsiadów z ul. Bibliotecznej 30

 

CZWARTEK - 22.02.2024

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

6:30

za + Irenę Ragin - in­ten­cja od wspólnoty uczestniczących w po­ran­nych Mszach św.

6:30

za + Wiolettę Panol w 30. dzień po śmierci

8:00

w in­ten­cji Jacka Zarmutek z oka­zji uro­dzin

18:30

za + Stanisława Osuch w 6. rocz­ni­cę śmierci, + Janusza Krajewskiego w 1. rocz­ni­cę śmierci - in­ten­cja od Lidii z ro­dziną

18:30

za + Beatę Bochynek w 1. rocz­ni­cę śmierci - in­ten­cja od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Tychach

18:30

za + ojca Piotra Darasz we wspomnienie kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin

 

PIĄTEK - 23.02.2024

Wspomnienie św. Polikarpa, bpa i męcz.

6:30

w in­ten­cji Martyny z oka­zji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zant­ki i ca­łej ro­dziny

7:30

DROGA KRZYŻOWA

8:00

za + Marię Zaborowską - in­ten­cja od ro­dziny Klaja z Kobióra

17:00

DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM DZIECI

17:45

DROGA KRZYŻOWA

18:30

za + męża Kazimierza Nowak w 30. dzień po śmierci - in­ten­cja od żo­ny i dzie­ci

18:30

za + Marię Tereda

18:30

za + Eugeniusza Kroczek w 30 dni po śmierci

 

SOBOTA - 24.02.2024

6:30

za + Mariannę Kniaziuk, o Niebo dla niej - in­ten­cja od Danieli Słoma

8:00

za + Marię Wąchała - in­ten­cja od ro­dziny Kosoń

8:00

za + Karolinę Kaim-Szymoniak, ++ Stanisławę i Stanisława Pucz­kow­skich oraz w in­ten­cji Joanny przebywającej w szpitalu

17:00

Msza św. chrzcielna

18:30

za + Czesława Gelner

18:30

za + Ryszarda Gajdę, + Stefanię Gajdę, + Bogusława Paszek oraz ++ ro­dzi­ców i dziadków

18:30

za + Genowefę Michalak

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

25.02.2024

7:00

za + Kazimierę Łacka - in­ten­cja od szwagra Jana z Kukowa

9:00

za + męża Ryszarda Rossa i ++ ro­dzi­ców z obu stron

9:00

za + Marię Pawlik - in­ten­cja od sąsiadów z ul. Starokościelnej 2

10:30

za + Andrzeja Kwoska w 1. rocz­ni­cę śmierci, jego + żonę Zofię Kwoska oraz + babcię Zofię Szymkowską

10:30

za + Ryszarda Dudek - in­ten­cja od Michała i Ewy Dudek

10:30

za + Adama Szut w rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców Marię, Helenę, Eu­ge­niu­sza i Mikołaja oraz ++ z ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Józefa Wróbel, w podziękowaniu za prze­ży­te 80 lat, z proś­bą o zdro­wie, bło­go­sła­wień­stwo Bo­że i opiekę Matki Bo­żej Nie­us­ta­ją­cej Pomocy na dalsze lata dla Ju­bi­la­ta i ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Haliny Gorol z oka­zji 70. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o bło­go­sła­wień­stwo Bo­że i opie­kę Matki Bo­żej dla Jubilatki i ca­łej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Elżbiety Promińskiej z oka­zji 92. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o bło­go­sła­wień­stwo Bo­że i opiekę Matki Bo­żej

15:30

Msza św. dziękczynna w in­ten­cji Roberta Matuszka za 30 lat ra­dos­ne­go ży­cia, z proś­bą za wsta­wien­nic­twem świętych patronów o dalsze Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i potrzebne łas­ki dla So­le­ni­zan­ta i ca­łej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Agnieszki Musiał z oka­zji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o dary Ducha Świę­te­go w dorosłym życiu i Bo­że bło­go­sła­wień­stwo

16:30

GORZKIE ŻALE

20:00

za + Remigiusza Cebo w 10. rocz­ni­cę śmierci, ++ z ro­dziny oraz dusze w czyść­cu cierpiące