VI NIEDZIELA ZWYKŁA

16.02.2020

7:00

za + Arnaldo Minerva w 30 dni po śmierci

9:00

za + Tadeusza Kozłowskiego w 2. rocz­ni­cę śmierci

9:00

za + Teresę Okoń w kolejną rocz­ni­cę śmierci, jej ++ ro­dzi­ców Ger­tru­dę i Konrada Stachoń oraz ++ teściów Helenę i Alojzego Okoń

10:30

w intencji Armii Krajowej z okazji 78. rocz­ni­cy powstania o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo dla żyjących i o życie wieczne dla zmarłych

10:30

o dar życia wiecznego dla + Elżbiety Nowak w 3. rocz­ni­cę śmierci

10:30

za ++ ro­dzi­ców Anastazję i Jana Waszek, + męża Tadeusza Baran, + sio­strę Monikę Rozkoszny, ++ braci Alfonsa, Alojza, Arnolda i Ka­zi­ka Wa­szek, ++ szwagrów i ++ bratowe

12:00

za + Adama Motyl oraz ++ z ro­dziny

12:00

za ++ ro­dzi­ców Eufemię i Czesława Grzywacz, + mamę Alinę Maj­strak, + brata Leszka i + brata Zdzisława

15:30

w intencji Justyny Gralla z okazji 25. rocz­ni­cy uro­dzin oraz o wsta­wien­nic­two Najświętszej Maryi Panny nad ro­dziną Gralla, Swoboda i Chmiel

16:30

NIESZPORY

20:00

za + mamę Dorotę Malcharek we wspomnienie uro­dzin oraz ++ z ro­dziny

20:00

za + Janinę Janas w 1. rocz­ni­cę śmierci, aby miłosierny Bóg przyjął ją do swego Królestwa - intencja od męża, synów z ro­dzinami oraz sios­try z ro­dziną

 

PONIEDZIAŁEK - 17.02.2020

6:30

za + Elę Kłosińską - intencja od Janiny Bąba z Porąbki

8:00

za + męża Henryka Śliwińskiego, ++ ro­dzi­ców i ++ braci

8:00

za + siostrę Marię, + szwagra Adama, ++ syna Zbigniewa i Ka­zi­mie­rza, ++ braci Stanisława i Eugeniusza

18:30

za + Różę Błaszczyk

18:30

za + brata Tadeusza, jego + żonę Zofię, + Józefa i + Bronisławę

18:30

za + Kornelię Drypa w miesiąc po śmierci oraz + Mariana Drypa

 

WTOREK - 18.02.2020

6:30

za ++ w czyśćcu - intencja z ofiar ze skarbonki

8:00

za + Józefa Steczek - intencja od Agnieszki Bercal

18:30

za + mamę Wandę Bajura w rocz­ni­cę śmierci, + ojca Brunona oraz ++ z po­kre­wień­stwa

18:30

za + Tadeusza Choma w 1. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + mamę Ewę Kłosińską w miesiąc po śmierci oraz + babcię Mi­ro­sła­wę Przewłocką w 26. rocz­ni­cę śmierci

 

ŚRODA - 19.02.2020

6:30

w intencji PARAFIAN

8:00

za ++ ro­dzi­ców Franciszka i Bertę Beberok, + szwagra Emila oraz ++ krew­nych z obu stron

18:30

w intencji Radia Maryja, papieża Franciszka, Ojczyzny, ks. dr. Ta­de­u­sza Rydzyka, ks. dziekana Janusza Lasoka, wszystkich kap­ła­nów po­słu­gu­ją­cych w naszej parafii oraz za + ks. Mariusza Kas­pa­ra

18:30

za + żonę Marię Szymańską w kolejną rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców z obu stron oraz ++ ro­dzeń­stwo

18:30

za + Gertrudę Frey, ++ ro­dzi­ców Jana i Marię, + siostrę Martę oraz ++ Fran­ciszka, Władysławę i Jana Woźniak

 

CZWARTEK - 20.02.2020

6:30

za + Józefa Steczek - intencja od siostry Marii z ro­dziną

8:00

w intencji emerytów i rencistów

8:00

za + Helenę Małek we wspomnienie 100. rocz­ni­cy uro­dzin, jej + męża Ro­mana, + syna Jana, + brata Ryszarda oraz + siostrę Mał­go­rza­tę

18:30

za + żonę Kazimierę w 2. rocz­ni­cę śmierci, + syna Wiesława i ++ ro­dzi­ców z obu stron

18:30

za + męża Franciszka Słoika, + syna Andrzeja, + brata Gintra oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

 

PIĄTEK - 21.02.2020

Wspomnienie św. Piotra Damianiego, bpa i dK.

6:30

za + męża Zdzisława w kolejny miesiąc odejścia do Pana, aby z ra­doś­cią mógł wielbić Pana Boga w niebie

6:30

za + mamę Rozalię w kolejną rocz­ni­cę śmierci

8:00

za ++ Janinę, Bronisława, Zbigniewa, Jana, ++ ro­dzi­ców i ++ dziad­ków z obu stron

15:15

w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego

18:30

za + Mariana Oprzondek we wspomnienie uro­dzin - intencja od sióstr z ro­dzinami

 

SOBOTA - 22.02.2020

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

6:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Jacka Zarmutek z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

8:00

za + męża Stanisława Osuch w 2. rocz­ni­cę śmierci - intencja od żony He­leny i córki Lidii

8:00

za + Marię Cylną

17:00

w intencji dzieci przyjmujących chrzest św., ich ro­dzi­ców i chrzest­nych

17:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Danuty Bojdys z okazji 70. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

18:30

za ++ ro­dzi­ców Pawła i Weronikę Drynda oraz + siostrę Bo­żenę Piet­ry­ja

 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

23.02.2020

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

7:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Martynki z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

9:00

za + męża Edwarda Rosa w kolejną rocz­ni­cę śmierci oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

9:00

za + Kazimierza Krzyżanowskiego w 15. rocz­ni­cę śmierci

10:30

za + Bo­żenę Ostrowską w 6. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców z obu stron i + brata

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Daniela i Katarzyny Ziółkowskich z oka­zji 20. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z proś­bą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla mał­żonków oraz dary Ducha świętego dla córki Weroniki na czas zda­wa­nia egzaminów maturalnych

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Marka Lukaszek z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

12:00

o opiekę Anioła Stróża dla Aleksandry Milewskiej z okazji 10. uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Boże bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki, jej sióstr oraz ca­łej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Heleny z okazji 70. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

15:30

za + Adama Szut

16:30

NIESZPORY

20:00

za ++ ro­dzi­ców Marię i Edwarda Szwed oraz ++ z ro­dzin z obu stron - intencja od dzieci

20:00

za + Stefana Biela w 11. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców z obu stron i ++ z po­kre­wień­stwa