XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

12.08.2018

7:00

za + Stanisława Szewczyk w 4. rocz­ni­cę śmierci - intencja od żony i cór­ki z zięciem

9:00

w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

9:00

o dar życia wiecznego dla + Macieja Wojkiewicz, ++ Grażyny i Marka oraz ++ z ro­dziny

10:30

do Bo­żej Opatrzności w intencji Bo­żeny Okoń z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­mane dary, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej oraz potrzebne łaski dla Solenizantki i całej ro­dziny

12:00

za + Franciszka Klimka w 15. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dzin Klimek i Szczyp­ka

12:00

za + kuzyna Henryka Andrzejak, ++ ro­dzi­ców Elżbietę i Michała Na­dob­ny oraz ++ z ro­dzin Andrzejak i Nadobny

12:00

za ++ Beatę i Anatola Hatwich, ++ z ro­dzin Hatwich, Machinek i Stabik oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

15:30

w intencji dzieci, które dostąpią łaski sa­kra­men­tu chrztu św., w intencji ich ro­dzi­ców i chrzestnych

16:30

NIESZPORY NIEDZIELNE

20:00

w intencji PARAFIAN

 

PONIEDZIAŁEK - 13.08.2018

7:00

do Miłosierdzia Bo­żego za + Stanisława Krzyżowskiego i + Stanisławę Szy­pułę

12:30

w intencji czci­cie­li Matki Bo­żej Fatimskiej

14:00

w intencji nowożeńców: MICHALEWSKI - DRABIK

18:30

za + żonę Zofię Urbańską w 10. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Gabrielę Drob w 2. rocz­ni­cę śmierci oraz + Justynę

18:30

za + Janinę Kazanecką w miesiąc po śmierci

 

WTOREK - 14.08.2018

Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz.

7:00

za + Bogusławę Ziętek w 3. rocz­ni­cę śmierci

7:00

za ++ ro­dzi­ców Janinę i Andrzeja w 19. rocz­ni­cę śmierci, + siostrę, ++ dwóch braci oraz ++ teściów i szwagrów z obu stron

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Doroty i Zbyszka Zagałów z okazji 25. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej na dalsze lata życia dla Ju­bi­la­tów, synów Kacpra i Bogusza oraz całej ro­dziny, przyjaciół i zna­jo­mych, a także o radość życia wiecznego dla + taty Czesława, ++ z ro­dzin obu stron oraz ++ przyjaciół

18:30

w intencji obchodzących uro­dziny w sierpniu z ro­dzin Małek i Cierpik, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantów i ich ro­dzin

 

ŚRODA - 15.08.2018

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

7:00

do Miłosierdzia Bo­żego za + żonę i mamę Teresę Wrzecionkowską, ++ ro­dzi­ców z obu stron Bronisławę i Sylwestra, Franciszkę i Teodora, + siostrę Jadwigę i + brata Kazimierza

9:00

do Bo­żej Opatrzności w intencji Mirosława Wojtysiak z okazji 45. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

10:30

za + Genowefę Janisz we wspomnienie uro­dzin oraz + siostrę Elżbietę

10:30

za + Anielę Lisoń

12:00

do Bo­żej Opatrzności w intencji Mateusza Kozub z okazji 7. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świę­tego z okazji rozpoczęcia edukacji szkolnej oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

14:00

w intencji nowożeńców: SZWIEC - KOTARBA

14:00

do Bo­żej Opatrzności w intencji Marii Kotarba z okazji 60. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

15:30

do Bo­żej Opatrzności w intencji Barbary i Grzegorza Lewandowskich z oka­zji 1. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z proś­bą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

20:00

za + Adama oraz ++ z ro­dzin Motyl, Janczyk i Czarny

 

CZWARTEK - 16.08.2018

7:00

w in­ten­cji uczest­ni­czą­cych w porannych Mszach św. obchodzących uro­dziny w sierpniu oraz ich ro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łas­ki, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej

14:00

w intencji nowożeńców: WĄSOWICZ - SZLEHUBER

18:30

za ++ Henryka Stojek, Agatę Lubecką i Gertrudę Lubecką w kolejne rocz­nice śmierci oraz ++ z obu stron

18:30

za + Ewę Chwistek w 5. rocz­ni­cę śmierci

 

PIĄTEK - 17.08.2018

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA,

kapłana, głównego patrona archidiecezji i metropolii katowickiej

7:00

za ++ w czyśćcu - intencja z ofiar ze skarbonki

15:15

w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego

18:30

za + mamę Gertrudę Widuch w 2. rocz­ni­cę śmierci, + ojca Edwarda, ++ dziad­ków z obu stron

18:30

za ++ ro­dzi­ców Reginę i Stanisława Lukasek oraz ++ Adelę i Michała Link

18:30

o łaskę zbawienia duszy + Ireny Otwinowskiej i jej + męża Stanisława oraz + syna Franciszka

 

SOBOTA - 18.08.2018

7:00

za + Hildegardę Kost i jej ++ ro­dzi­ców oraz ro­dzeń­stwo w kolejne rocz­ni­ce śmierci

12:00

w intencji nowożeńców: JEREMICZ - KLIMOWICZ

13:00

w intencji nowożeńców: TOMASZKO - KAPŁON

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Adriana Kupień z okazji 18. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i dary Ducha Świętego dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

18:30

za ++ Franciszka Brzęk, Jerzego Ryś i Martę Małek w kolejne rocznice śmier­ci

 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

19.08.2018

7:00

za + Marię Chochorowską - intencja od mieszkańców z ul. Sta­ro­koś­ciel­nej 2

9:00

za + Mariannę Lipińską - intencja od sąsiadów

9:00

za + Józefa Sterkowicza w miesiąc po śmierci - intencja od ro­dziny

10:30

w intencji PARAFIAN

10:30

do Bo­żej Opatrzności w intencji Beaty i Roberta Dobry z okazji 5. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Pelagii i Gerarda Morawiec z okazji 50. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i ca­łej ro­dziny

12:00

do Bo­żej Opatrzności w intencji Henryka Łabanowicz z okazji 85. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny oraz za ++ ro­dzi­ców Marię i Mariana Łabanowicz i ++ ro­dzeń­stwo

15:30

w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzestnych

16:30

NIESZPORY NIEDZIELNE

20:00

za + Andrzeja Tokarek - intencja od szwagierki Ireny Macias z ro­dziną

20:00

za + Gertrudę Dziędzioł w miesiąc po śmierci - intencja od pani Marii Gosk