II NIEDZIELA ADWENTU

9.12.2018

7:00

za + Dorotę Leszczyńską-Zalecką w miesiąc po śmierci

9:00

w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

10:30

za ++ Jana i Anastazję Waszek, + siostrę Monikę Rozkoszny, ++ braci Al­fon­sa, Alojza, Arnolda i Kazika Waszek oraz ++ szwagrów i ++ bra­to­we

10:30

za ++ Józefa, Stanisława, Adama i Jana Kucharek oraz ++ Anzelmę, Hen­ry­kę, Krystynę i ++ dziadków z obu stron

10:30

za ++ Sylwestra i Marię Kalisz we wspomnienie uro­dzin

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Ewy Liszka z okazji 60. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny oraz w in­tencji wnuka Franciszka w dniu chrztu św. o opiekę Anioła Stróża

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Natalii Graj z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego i mądry wybór drogi życiowej oraz o opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

12:00

do Bo­żej Opatrzności w intencji Jakuba Schmid z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, szczególnie dar mądrości i rozumu w dorosłym życiu oraz o zdro­wie, bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla całej ro­dziny

12:00

w intencji Anny Caputa z okazji uro­dzin

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Stefanii Kasiak z okazji 80. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

15:30

w intencji dzieci, które dostąpią łaski sakramentu chrztu św., w in­ten­cji ich ro­dzi­ców i chrzestnych

16:30

NABOŻEŃSTWO ADWENTOWE

20:00

w intencji PARAFIAN

 

PONIEDZIAŁEK - 10.12.2018

6:30

Roraty: w intencji PARAFIAN

8:00

za + tatę Stanisława Nieroba w 27. rocz­ni­cę śmierci, + Hildegardę Nie­ro­ba, ++ ro­dzi­ców i ++ ro­dzeń­stwo z obu stron

18:30

za + Kazimierza Józefowicz w 9. rocz­ni­cę śmierci, + siostrę Krystynę, ++ ro­dzi­ców z obu stron

18:30

za + Helenę Leśniewską - intencja od Michaliny Biel

 

WTOREK - 11.12.2018

6:30

Roraty: za ++ w czyśćcu - intencja z ofiar ze skarbonki

8:00

w intencji PARAFIAN

18:30

ku czci Ducha Świętego z prośbą o udzielenie potrzebnych darów i owoców

18:30

za + babcię Elfrydę Klocek, + ojca Krzysztofa Klocek, + Henryka Bia­łoń oraz ++ z ro­dziny

 

ŚRODA - 12.12.2018

6:30

Roraty: za + Jana Krzemień, jego + żonę Barbarę, ++ ro­dzi­ców Fran­cisz­kę i Franciszka, ++ teściów Otylię i Wincentego

8:00

za + tatę Ryszarda Adamowicza - intencja od syna z ro­dziną, z prośbą o miłosierdzie Bo­że i radość Nieba

18:30

za + Helenę Leśniewską - intencja od kolegów z pracy syna Krzysz­tofa z firmy Fideltronik

 

CZWARTEK - 13.12.2018

Wspomnienie św. Łucji, dz. i męcz.

6:30

Roraty: do Opatrzności Bo­żej w intencji Rafała Sroka z okazji 9. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

6:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Elżbiety Raczek z okazji 56. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

8:00

za + Stefanię Pilzak - intencja od ro­dziny Hajdasów z Pcimia

12:30

w intencji czci­cie­li Matki Bo­żej Fatimskiej

18:30

w intencji górników z KWK Ziemowit w rocz­ni­cę strajku

18:30

za + Marka Praclewskiego w 7. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dziny - intencja od mamy z mężem Stanisławem z dziećmi z ro­dzinami, + brata z ro­dziną i Iwonki

18:30

za + Jana Pilorz w 4. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dzin Pilorz, Sieja, Górecki i Hachuła

18:30

za ++ Łucję, Józefa i Alfreda Kachel

 

PIĄTEK - 14.12.2018

Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. i dK.

6:30

Roraty: w in­ten­cji uczest­ni­czą­cych w porannych Mszach św. ob­cho­dzą­cych uro­dziny w miesiącu grudniu oraz ich ro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej

6:30

Msza św. dziękczynna za łaskę zdrowia

8:00

za + Franciszka Kremzę i jego ++ po­kre­wień­stwo

8:00

za + Zbigniewa Tomaszewskiego w miesiąc po śmierci

18:30

za + Jana Szuckiego w kolejną rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców z obu stron oraz ++ z ro­dzin Szucki i Jurowicz

 

 

SOBOTA - 15.12.2018

6:30

Roraty (dla dorosłych): do miłosierdzia Bo­żego za ++ ro­dzi­ców Bronisławę i Sylwestra Wrzecionkowskich, + żonę i mamę Teresę, + siostrę Jadwigę, + brata Kazimierza, + bratową Zytę i + szwagra Piot­ra

6:30

za + Władysława Francikowskiego

8:00

za + Stefanię Pilzak - intencja od cioci Kingi z Pcimia

10:00

Dzień Skupienia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

16:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Stanisławy Gwiazda z okazji 80. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

18:30

za + Pawła Żarów w 6. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Adama Motyl we wspomnienie uro­dzin

 

III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE

16.12.2018

(2006 + ks. Antoni Wala)

7:00

w intencji PARAFIAN

9:00

za + Dorotę Śmietana w 2. rocz­ni­cę śmierci

9:00

za + Zygmunta Kubskiego, jego + żonę Annę, ++ z ro­dzin Kubski, Kostenecki, Gorzelany, Wojdyła

9:00

za + Stanisławę Piela w 2. rocz­ni­cę śmierci

10:30

O opiekę Anioła Stróża dla Wojtusia z okazji 3. uro­dzin, z prośbą o potrzebne łaski, zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

10:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Haliny z okazji 80. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Bronisławy Miśka z okazji 80. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Teresy Gach z okazji 90. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

12:00

o opiekę Anioła Stróża dla Jakuba Zapała z okazji 1. uro­dzin, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta, jego ro­dzi­ców, chrzestnych oraz dla całej ro­dziny

15:30

w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzestnych

16:30

NABOŻENSTWO ADWENTOWE

20:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji ro­dziny Jasieńskich, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Bo­że bło­go­sła­wień­stwo