Grupy parafialne działające
w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach

GRUPA

TERMINY SPOTKAŃ

Straż Honorowa
i czciciele
Najświętszego Serca Pana Jezusa

I piątek m-ca,
Msza św. godz. 8:00

Żywy Różaniec

I sobota m-ca,
Msza św. godz. 8:00

Franciszkański Zakon Świeckich

II niedziela m-ca,
Msza św. godz. 9:00

Koło Radia Maryja

Poniedziałek
godz. 17:00

Legion Maryi

Środa
godz. 17:00

Ministranci

Sobota
godz. 10:00

Ruch Światło-Życie

Piątek
godz. 19:15

Neokatechumenat

Wtorek i czwartek
godz. 19:30

Katecheza dzieci 5- i 6-letnich

Czwartek
godz. 16:30

Dzieci Maryi

Sobota
godz. 11:00

Eucharystyczny Ruch Młodych

I piątek m-ca
godz. 16:30

Anonimowi Alkoholicy

Niedziela
godz. 10:00

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Informacja w ogłosze­niach parafialnych

Zespół Charytatywny

Poniedziałek i piątek
godz. 9:00-10:00

 Serdecznie zapraszamy!