Eucharystyczny Ruch Młodych w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Tychach

 

Uroczystość Chrystusa Króla kończy w Kościele rok li­tur­gicz­ny. Dzień ten jest również świętem patronalnym wspólnoty dzieci należących do Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Kiedy przed kilku laty w Tychach powstawały pierwsze grupy eucharystyczne, wielu rodziców miało wątpliwości co do przynależności ich dzieci do tych wspólnot. Obawy rodziców wynikały z samej nazwy, w której występuje nie zawsze kojarzące się pozytywnie słowo „ruch”, jak również z niewiedzy na ten temat.

Korzenie Eucharystycznego Ruchu Młodych sięgają do początku XX wieku.

Na międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes w 1914 r. stwierdzono potrzebę utwo­rzenia dla dzieci organizacji o profilu eucharystycznym. Po orędziu papieża Benedykta XV wzywającym dzieci całego świata do modlitwy o pokój, Krucjata Eucharystyczna (taka była pierwotna nazwa ruchu) zostaje założona przez jezuitę O. Bessiers’a w 1916 r. jako organizacja dla dzieci w ramach Apostolstwa Modlitwy prowadzonego przez Księży Jezuitów. Pierwsze wspólnoty powstały we Francji, a następnie Krucjata szybko rozpowszechniła się w innych krajach.

W 1921 r. Benedykt XV dokonał oficjalnego zatwierdzenia tego ruchu w Kościele. W roku 1922 papież Pius XI zaraz po swojej koronacji udzielił błogosławieństwa „rycerzom eucharystycznym”. Na terenie Polski Krucjata została założona przez św. Urszulę Ledóchowską. Po otrzymaniu aprobaty na to dzieło Matka Le­dó­chow­ska zakłada pierwsze koło Krucjaty w Pniewach k/Poznania 1 stycznia 1925 r. Dziś jest to centrum ruchu eucharystycznego w Polsce. Druga wojna światowa i po­wo­jen­ne wydarzenia w Polsce uniemożliwiły prowadzenie tego ruchu jako oficjalnej or­ga­ni­za­cji dla dzieci.

W tym czasie we Francji w latach 60-tych Krucjata zaczyna działać w nowym stylu. Za radą papieża Jana XXIII przybiera nową nazwę: Eucharystyczny Ruch Młodych.

Aktualnie ERM jest ruchem międzynarodowym i obejmuje 3 miliony młodych na całym świecie.

W Polsce w ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego w roku szkolnym 1985/86 powstają pierwsze wspólnoty ERM-u. Dzięki zaangażowaniu kapłanów, sióstr i świeckich katechetów działalność ruchu rozszerza się na różne diecezje polskie.

Do ERM-u przyjmowane są zasadniczo dzieci po I Komunii św., jednak coraz częściej przychodzą na spotkania młodsze dzieci, których rodzeństwo już należy do grupy. Program wspólnoty eucharystycznej dzieci jest pogłębieniem przygotowania dziecka do pełnego, świadomego i częstego uczestnictwa we Mszy św. Jako ruch eklezjalny gromadzi w parafiach dzieci i młodzież, którzy razem przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat.

Królem ruchu jest Pan Jezus, królową Maryja, a patronami św. Stanisław Kostka i św. Urszula Ledóchowska.

Cele formacji w ERM-ie:

- uformować młodego człowieka na przyjaciela Jezusa,

- pomóc mu być człowiekiem żyjącym Eucharystią,

- ukształtować w nim postawę apostolską.

 

     Duchowość ERM-u streszczono w 4 zasadach:

 

1.   Żyj Mszą świętą.

2.   Czytaj Biblię.

3.   Kochaj bliźniego.

4.   Bądź trzynastym apostołem.

 

Formacja podzielona jest na dwa etapy:

1. Formacja wstępna - trwa 1 rok i jest przygotowaniem kandydatów na ma­łych rycerzy Pana Jezusa.

2. Formacja ciągła - dotyczy członków ERM-u.

 

Zewnętrznym znakiem przynależności do ruchu jest żółta chusta, którą otrzymują kandydaci i krzyż, który otrzymują członkowiepo złożeniu pierwszych przyrzeczeń.

Przez cały rok spotkań formacyjnych dzieci pracują z materiałem za­miesz­cza­nym w ogólnopolskiej gazecie Promień Eucharystii, którą otrzymują każdego miesiąca.

Spotkania odbywają się zasadniczo raz w tygodniu. Każde spotkanie w miesiącu ma inny charakter:

I - udział we Mszy św., II - spotkanie formacyjne na dany temat, III - spotkanie modlitewne (adoracja Naj­święt­sze­go Sakramentu), IV - spotkanie radości.

Co dwa lata odbywają się Ogólnopolskie Dni Wspólnoty, aby pogłębić więź między wspólnotami rozsianymi po całym kraju. Co roku organizowane są też Krajowe Spotkania Animatorów w Pniewach.

Reprezentuję od kilku lat archidiecezję katowicką na tych spotkaniach, by pogłębiać wiedzę i dzielić się doświadczeniem w pracy z wyjątkową grupą wybranych z parafii dzieci. Dzieci te najczęściej wywodzą się z rodzin bardzo głęboko wierzących i zaangażowanych w parafii.

 

I na koniec słów parę o naszej parafialnej wspólnocie ERM-u.

Powstała 1 września 2003 r. liczyła wtedy 15 rycerzy eucharystycznych. Dzisiaj jest ich ponad 20. Cieszy to, że na cotygodniowe spotkania przychodzą w zde­cy­do­wa­nej większości. Nasza wspólnota jest wyjątkowa, bo skupia nie tylko dzieci. Rodzice również bardzo aktywnie działają w tym ruchu. To odróżnia nas od innych grup w parafii. Uczestniczą w różnych organizowanych spotkaniach, służą radą i pomocą, i co najważniejsze, każdego roku w pierwszych dniach wakacji idą z nami na pieszą pielgrzymkę ERM-u do Częstochowy.

W tym roku przygotowujemy się do dwóch ważnych wydarzeń: spotkania wspólnot w Częstochowie w kwietniu 2006 r., którego tematem będzie wesele w Kanie i do rekolekcji wyjazdowych dla rodzin ERM-u oraz rodzin dzieci przygotowujących się do I Komunii św., bo to przecież przyszli nasi kandydaci.

Dziękujemy Ks. Proboszczowi  za to, że od początku naszą wspólnotę  przyjął i wspiera nas byśmy mogli bez przeszkód realizować nasze zasady.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkania w pierwsze piątki o godz. 16.3o.

 

Pozdrawiamy naszym hasłem: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!

 

Więcej zdjęć można zobaczyć tu.

 

 

Ewa Czernecka-Kucz