„Spotkania w kręgu Domowego  Kościoła”

 

Z inicjatywy katechetki Pani Ewy Czerneckiej-Kucz w naszej parafii zawiązała się grupa osób spotykających się w ramach cyklu pod nazwą „W kręgu Domowego Kościoła”. Już po raz drugi rodziny spotykały się na comiesięcznych rozmowach o roli rodziny w życiu Kościoła. Podejmowały tematy pogłębiające wiedzę religijną dotyczącą najważniejszych wydarzeń roku liturgicznego. Były wykłady, rozmowy w kręgu, świadectwa i modlitwa. Na spotkania zapraszano gości, którzy dzielili się swoim doświadczeniem. Dzieci w tym czasie wykonywały do danego tematu prace plastyczne w różnych technikach. Na zakończenie każdego spotkania prezentowały je rodzicom i przygotowywały wystawy dla wszystkich parafian.

W spotkaniach uczestniczyły całe rodziny dzieci, które pierwszy raz przystąpią w tym roku do Komunii świętej. Do grupy dołączyli również rodzice i dzieci Eucharystycznego Ruchu Młodych. W spotkaniach w sumie wzięło udział 16 rodzin.

Zwieńczeniem parafialnych spotkań był wyjazd na rodzinne rekolekcje w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2005r. do Ośrodka Formacji i Spotkań św. Jadwigi w Brennej. Zdjęcia nie są w stanie oddać atmosfery i uroku tych chwil.

W czasie, gdy ks. Damian Suszka organizował kon­fe­ren­cje dla dorosłych, Pani Ewa opiekowała się dziećmi i or­ga­ni­zo­wa­ła zajęcia plastyczne i muzyczne dla nich.

Wykonane prace ofiarowano Ośrodkowi Formacji, przeznaczono je na aukcję dobroczynną. Niestety czas rekolekcji szybko się skończył i trzeba było wrócić do codziennych obowiązków. Rodziny planują jeszcze jedno spotkanie kręgu Domowego Kościoła w czerwcu.

To bardzo ciekawa forma spotkań rodzin, do której w nastepnym roku zachęcamy wszystkich rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii sw. i rodziny pragnące głębszego przeżycia religijnego we wspólnocie parafialnej. Zapraszamy.

 

Zdjęcia dostępne na www.brenna.tychy.pl