WSPÓLNOTA DOMOWEGO KOŚCIOŁA

 

Wspólnota Domowego Kościoła to gałąź Ruchu Światło-Życie po­pu­lar­nie zwanego „OAZĄ”, założonego przez byłego wikarego naszej parafii ks. Fran­cisz­ka Blachnickiego, kandydata na ołtarze. Jest naszym prag­nie­niem, by i w na­szej parafii powstał krąg rodzin formujących swoją wiarę i du­chowość małżeńsko-rodzinną w ramach Domowego Kościoła. Rodziny tworzące taki krąg spotykają się raz w miesiącu, rozważają Słowo Bo­że, modlą się, dys­ku­tu­ją, podejmują tematy związane z życiem sa­kra­men­tal­nym, duchowym, a także w codzienności próbują RAZEM współpracować z Bogiem, którego zaprosili już w życie w sakramencie małżeństwa. Jest już kilka chętnych małżeństw, ale kilka jeszcze bra­kuje. Dlatego gorąco zachęcamy mał­żon­ków, którzy w tym momencie nie formują się w żadnej innej wspólnocie małżeństw, o przemodlenie i prze­myślenie tej kwestii. Warto we wspólnocie pracować nad wiarą i mi­łoś­cią małżeńsko-rodzinną. Małżeństwa za­in­te­re­so­wa­ne tą wspólnotą pro­si­my o kontakt z ks. Damianem.

 

Link do filmu ukazującego Domowy Kościół:  https://www.youtube.com/watch?v=la7zPdb4aKM