W piątek 2 czerwca zapraszamy do naszego kościoła pary małżeńskie na kolejne spotkanie w ra­mach „Małżeńskich Pierwszych Piątków”.
18:30 Msza św. w in­ten­cji małżeństw i ro­dzin;
19:15 konferencja i mał­żeń­ska ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu.

Podczas tego spotkania pro­po­nu­je­my w nowym domu parafialnym „dy­żur wy­cho­wawczy” dla dzieci małżeństw, które nie mają ich z kim zos­ta­wić, moż­na je tam przyprowadzić od godz. 18:15, jedno z małżeństw po­dejmie ta­ki dy­żur i zaopiekuje się w tym czasie dziećmi.

 

                                                                              Zapraszamy!