ZAPRASZAMY do KANY - REKOLEKCJE dla MAŁŻEŃSTW

 

Gorąco zapraszamy Pary Małżeńskie na WESELE W KANIE GALILEJSKIEJ, czy­li mini-rekolekcje dla MAŁŻEŃSTW (niezależnie od „stażu mał­żeń­skie­go”.... zapraszamy małżeństwa zabiegane, zapracowane, zmęczone, przy­ku­rzo­ne, znie­chę­cone..., ale i te, które „tryskają szczęściem i radością”) - 23 i 24 paź­dzier­ni­ka (po­nie­dzia­łek, wtorek) o godz. 19:30 w kościele św. Marii Mag­da­le­ny w Ty­chach będziemy celebrować Radość  MIŁOWANIA! (Amoris Laetitia).

 

W programie:

● w poniedziałek – konferencja i różaniec małżonków;

● we wtorek – Msza św. w intencji MAŁŻEŃSTW (o umocnienie jedności mał­żeń­skiej i trwanie w miłości,  wierności i uczciwości małżeńskiej aż do śmier­ci...) z kazaniem rekolekcyjnym oraz małżeńska adoracja Najświętszego Sa­kra­men­tu.

 

W Domu Parafialnym od godz. 19:15 wolontariusze podejmą dyżur wy­cho­waw­czy i zaopiekują się dziećmi małżeństw biorących udział w rekolekcjach.