PAPIESKIE „ALLELUJA” Z TYCHÓW

Marek Piechniczek*


 

Jest szansa, że „Alleluja” tyszanina, znanego i cenionego kompozytora, muzyka i organisty - Henryka Jana Botora*, uświetni tegoroczne uro­czys­toś­ci z udziałem papieża, które będą miały miejsce w Krakowie. Zresztą Ojciec Święty - Benedykt XVI - wielki znawca i miłośnik muzyki- podobno sam docenił talent tyszanina.

 

 „Alleluja” naszego organisty zostało napisane z okazji niedawnego ingresu arcybiskupa Stanisława Dziwisza, który odbywał się na krakowskim rynku. Ten utwór na chór i orkiestrę symfoniczną był jednym z elementów całej muzycznej oprawy tej uroczystości, o którą poproszono tyskiego muzyka.

 

Właśnie „Alleluja” ma szansę zabrzmieć uroczyście także podczas wizyty papieskiej Benedykta XVI w naszej ojczyźnie. Konkretnie podczas mszy na krakowskich Błoniach.

 

Niewątpliwie będzie to kolejne wyróżnienie dla Henryka Jana Botora, utalentowanego kompozytora, którego ostatnie sukcesy to m.in „Suita ogrodowa” stworzona z myślą o odtworzeniu jej w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy realizowane przed dwoma laty plenerowe widowisko muzyczne „Dialog o męce i zmartwychwstaniu Pańskim” pre­zen­to­wa­ne w Wielką Sobotę na krakowskim Rynku, do którego muzykę skomponował i muzycznie opracował właśnie H. J. Botor.

 

Podczas tegorocznych Tyskich Wieczorów Kolędowych mieliśmy okazję posłuchać m.in. kolęd w jego opracowaniu, wykonywanych przez Aka­de­mic­ki Chór Politechniki Śląskiej czy Mszy C-dur W. A. Mozarta KV 259, której H. J. Botor był jednym ze współwykonawców.

 

Parafianie z kościoła św. Marii Magdaleny i goście przybywający do naj­star­szej tyskiej świątyni mają często okazję, by po Eucharystii wysłuchać improwizacji na organach mistrza Henryka J. Botora.

 

HENRYK JAN BOTOR - Kompozytor i organista, u­ro­dzo­ny 16 marca 1960 roku w Tychach.

 

Naukę gry na fortepianie pobierał najpierw pry­wat­nie, później w szkołach muzycznych w Ty­chach i Bielsku-Białej. Ukończył studia w Akademii Mu­zycz­nej w Kra­ko­wie: wychowanie muzyczne (dyplom w 1984), kompozycję pod kierunkiem Marka Sta­chow­skie­go (dyplom w 1989) oraz grę na organach w klasie Mirosławy Semeniuk-Podrazy (dyplom z wy­róż­nie­niem w 1989). Ponadto w 1988 pobierał naukę improwizacji u Jana Jongepiera w Ho­lan­dii. W 1990 uczestniczył w Letniej Akademii Organowej w Haarlem w Ho­lan­dii, gdzie kształcił się pod kie­run­kiem Hansa Haselböcka i Andersa Bondemana.

 

Jako organista koncertował w Polsce, Holandii i Niemczech wykonując również własne kompozycje oraz improwizacje. W 1997 nagrał płytę CD, na której uwiecznił brzmienie organów tyskich. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich. W 1997 zdobył I nagrodę na konkursie kompozytorskim "Vox Basilicae Calissiensis" w Kaliszu za Litanię do Świętego Józefa na chór mieszany á cappella. Zdobył także III nagrodę w prestiżowym, międzynarodowym konkursie kom­po­zy­tor­skim „Muzyka ogrodowa” w Krakowie.

 

W swoim dorobku kom­po­zy­tor­skim posiada utwory symfoniczne, kameralne, chóralne oraz organowe. Jedna z jego kom­po­zy­cji „Misa brevis” podarowana została Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji XX-lecia pon­ty­fi­ka­tu w 1998 roku.

 

Henryk Jan Botor wykłada na Akademii Muzycznej w Krakowie. Na co dzień jest organistą w parafii św. Marii Magdaleny.


* Artykuł pochodzi z gazetki parafialnej "Magdalena".