O mój Jezu w Hostii utajony,

moje serce Cię czuje.

I choć kryją Cię zasłony,

Ty wiesz, że Cię miłuję, że Cię miłuję

 

 

1. Spójrz, tam w górze, w oddaleniu

jakaś postać chyli się.

W tak żałosnym rozmodleniu,

klęczy Jezus, Boży Syn.

Cichutko śpi, Getsemani sad

lecz ciszę przerywa raz po raz,

westchnienie i ból, bo straszny ten bój,

przeżywa Jezus mój.

2. Jakże ciężką walkę stoczył

wolę Ojca przyjął sam,

tam na wzgórzu, na Golgocie,

On wykonał Boży plan.

Cichutko zaprasza ciebie tu

i popatrz, jak cierpiał tam wśród wzgórz,

On zbawić cię chce,

miłością się zwie,

Pan Jezus kocha cię

 

 

1. Wierzę w Ciebie Panie coś, mnie obmył z win,

Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn

Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać,

W tabernakulum zostałeś aby z nami trwać

Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram

Tam przygarniesz nas do siebie.

 

2. Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg,

Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg.

To jest moją prawdą, co oświeca mnie,

Boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie.

Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz,

Bo Ty Panie jesteś ze mną.

 

 

Czekam na Ciebie Jezu mój mały

ciche błagania ku niebu ślę.

Twojego przyjścia czeka świat cały,

sercem gorącym przyzywam Cię.

Spójrz, tęskniony na tej ziemi,

przybądź, Jezu, pociesz nas!

Szczerze kochać Cię będziemy,

przyjdź, o Jezu, bo już czas !

 

2. Usłysz Maryjo głos Twoich dzieci,

Tyś naszą Matką na każdy dzień.

O daj nam Słońce, które rozświeci

grzechu i błędu straszliwy cień.

Spójrz, tęskniony na tej ziemi,

daj nam Zbawcę Dziecię Twe.

My dla Niego żyć pragniemy,

Jemu damy serca swe.

 

 

1. Zdrowaś Maryja, Bogarodzico!

Błagamy Ciebie, święta Dziewico,

Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,

Módl się za nami, Zdrowaś Maryja!

 

2. Wśród czystych duchów, w obliczu Pana,

Tyś przenajświętsza, niepokalana,

Jak w pośród kwiatów wonna lilija,

Jak wśród gwiazd zorza, Zdrowaś Maryja!

 

3. Niech nasze ziemskie znikną cierpienia,

Spuść nam z niebiosów gwiazdkę zbawienia,

Niechaj zgryzota dom nasz omija,

Zasłoń swą tarczą, Zdrowaś Maryja!